Summary Feniks.

-
ISBN-10 9006462934 ISBN-13 9789006462937
553 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks.". The author(s) of the book is/are Ronald den Haan geschreven voor vmbo t havo Jan Wolter Smit Ronald den Haan Leo Salemink. The ISBN of the book is 9789006462937 or 9006462934. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks.

 • 1 Hoe werd Nederland rijk?

 • wanner begon de gouden eeuw

  1600

 • wanneer werd de voc opgericht?

   

  de voc werd opgericht in 1602

 • wie was leeghwater ?
  waterbouwkundige die in 1612 de beemster met molens drooglegde
 • in de gouden eeuw werd Nederland schatrijk. specialisatie is boeren of ambachtslieden die zich concentreren op het verbouwen of het maken van een gewas of product. specerijen zijn kruiden die groeien in de tropen. compagnieën zijn handelsmaatschappijen. winst is  wat je overhoudt bij verkoop dus de opbrengst min de kosten. concurrent is mensen of bedrijven die beter dan de ander willen zijn. de voc staat voor verenigde oost Indische compagnie

  een aandeel is een bewijs dat je voor een deel mede eigenaar bent van een bedrijf als het goed gaat met het bedrijf wordt je aandeel meer waard en ben je dus rijk. je hebt ook nog de wic dat staat voor west Indische compagnie.  en je hebt handelskolonies is een kolonie die voornamelijk bedoeld is voor het goed verlopen van de handel een handelskolonie is meestal klein. vestigingskolonie kolonie waar mensen naartoe gaan om een nieuw bestaan op te bouwen.

 • wanneer begon de gouden eeuw

  in 1600

 • wie was maurits van oranje
  zoon willem van oranje werd stadhouder in 1586
 • wat is specialisatie

  kiezen voor het verbouwen van 1 product

 • wanneer werd de wic opgericht

  de wic werd opgericht in 1621

 • wie was rembrandt van rijn
  beroemdste schilder gouden eeuw
 • wat is handelskapitalisme

  handelskapitalisme is geld investeren in de handel met doel meer winst te maken

 • wie was hugo de groot
  een geleerde en bestuurder uit de gouden eeuw
 • waar haalden ze graan vandaan voor het brood

  bij de oostzee vandaan

 • wat zijn specerijen

  specerijen zijn kruiden die groeien in de tropen

 • wie was spinoza
  nederlandse filosoof uit de gouden eeuw
 • wat is handelskapitalisme?

  geld investeren in grote handelsondernemingen 

 • wat ruilden de nederlanders voor graan

  boter kaas textiel vis

 • wat zijn compagnieën

  compagnieën zijn handels maatschappijen

 • wat is de gouden eeuw

  periode tussen 1600 en 1700 waarin het economisch heel goed ging met nederland

 • wat is monopolie

  alleenrecht 

 • wat was de VOC?

  samenwerking van verschillende handelsverenigingen 

 • waar staat de VOC voor?

  Verenigde Oost-Indische Compagnie  

 • wat is handelskolonies

  een kolonie die bedoeld is voor het goed verlopen van de handel 

 • wanneer was de VOC opgericht?

  in 1602

 • waarom gingen handelaren samenwerken in compagnieën? 
   
   
   
  1
   
   
   
  2
   
   
   
  3
   
   
   
   
   
   
   
  5

  het lukte bijna niemand om in zijn eentje die specerijen in te voeren              

 • wat is monopolie?

  alleenrecht 

 • waarmee maakte de voc veel winst

  met handel in specerijen 

 • waar maakte de VOC veel winst mee?

  met handel in specerijen 

 •     

  wat ruilden de nederlanders voor graan

  boter kaas textiel en vis

 • waar staat WIC voor

   

  West-Indische Compagnie

 • wat is een vestigingskolonie? 

  een kolonie waar mensen naartoe gaan om een nieuw bestaan op te bouwen 

 • waarvoor was de WIC?

  voor oorlog met spanje op zee en in de kolonies

 • wat is een handels kolonie? 

  een kolonie die bedoeld is voor het goed verlopen van de handel 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het Europees parlement?
Het parlement van de EU. Het maakt wetten en controleert de EU. De inwoners van de EU-landen kiezen de leden.
Wat is de Europese Unie? 
Organisatie waarin 27 Europese landen samenwerken. 
Wat is een multiculturele samenleving?
Een samenleving waarin mensen wonen met verschillende culturele achtergronden.
Wat zijn gastarbeiders?
Mensen die voor een bepaalde tijd naar een andere land gaan om daar te werken.
Wat zijn de Verenigde Naties?
Organisatie van bijna alle landen ter wereld. De VN bewaken de vrede en de veiligheid in de wereld.
Wat is een generatiekloof?
Wanneer oudere en jongere mensen elkaar niet goed begrijpen.
Wat is een consumptie-maatschappij?
Maatschappij waarin mensen veel geld uitgeven aan luxeproducten.
Wat is een verzorgingsstaat?
Maatschappijvorm waarin de overheid zorgt voor burgers  die niet kunnen werken.
Wat is de Vietnam-oorlog?
Oorlog tussen Noord- en Zuid Vietnam van 1957 tot 1975. De VS helpen het zuiden, de communisten het noorden.
Wat is de Koude Oorlog?
Vijandschap tussen de VS en hun bondgenoten , en de Sovjet unie en hun bondgenoten.