Summary Feniks.

-
ISBN-10 9006463019 ISBN-13 9789006463019
388 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks.". The author(s) of the book is/are Raymond de Kreek Leo Salemink, Jos Venner. The ISBN of the book is 9789006463019 or 9006463019. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Feniks.

 • 4 Geweld en Geloof

 • Hoe werd de tijd van de monniken en ridders genoemd, van waneer tot wanner was deze periode?
  De vroege middeleeuwen, 500-1000 na Chr
 • Wat is de grote volkverhuizing?
  dat Germaanse stammen het rijk van de Romeinen binnen trokken (vijfde en zesde eeuw) Toen alleen maar landbouw, steden vervielen en handel verdween.
 • Welke invloed hadden het geweld en het geloof op de samenleving in de vroege middeleeuwen?
  Het bestuurssysteem veranderde (feodalisme, Karel de Grote) en het geloof werd het christendom, er kwamen kloosters en kerken. De agrarische samenleving werd door het hofstelsel bestuurd.
 • 4.1 Een nieuwe keizer: Karel de Grote

 • Hoe regelde Karel de Grote het bestuur in het Frankische Rijk?
  Door een bepaald systeem het feodalisme
 • Hoe ontstond het Frankische Rijk?
  3e eeuw: Aan de overzijde van de Rijn toegelaten
  476: Laatste keizer afgezet: Nieuw Rijk het Frankische rijk door Clovis 466-511 (Merovinger)    

  4 zonen verdelen het rijk, grond gebied nog verder uitbreidden
 • Hoe verzwakte het Frankische rijk?
  Doordat het erfrecht aan alle zonen werd toegewezen en niet aan een zoon. Dat verminderde de macht.
  7 en 8 eeuw: onderlinge strijd
  Hofmeiers(bediende) nemen de macht over-Pepijn 2 van Herstal(635-714) werd heerser. Familie-Karel de Grote - Karolingers(hofmeiers)
 • Hoe komt het dat Karel de Grote als keizer werd gekroond?
  Hij werd gekroond in 800 door de paus. Hij had veel mensen bekeerd tot het christendom. Hij heeft de paus geholpen te vechten tegen de Longobarden en toen de paus uit Rome moest vluchten heeft hij geholpen. Karel was beschermer van kerk.
 • Hoe werd het Frankische rijk bestuurd?
  Door het bestuurssysteem: Het feodalisme. 
  Leenman(vazal), hertog(bestuurt hertogdom), graaf(bestuurd graafschap) kreeg van leenheer land om te verzorgen en te beschermen in de ruil voor trouw(eed, manschap(handen))
 • Hoe valt het Frankische rijk uiteen?
  1. karel dood
  2. 1 zoon over, Lodewijk de Vrome, maar die ok dood
  3. Rijk wordt verdeeld onder de kleinkinderen van Karel. Rijk verbrokkeld door invallers (noormannen)
  4. Nieuwe leiders maar Duitsland en Frankrijk kregen weer eigen koningen - eigenlijk graven en hertogen de baas (door de achteruitgang van feodale systeem) Maar leenmannen gingen hun gebied als hun gebied zien en leende het ook weer uit waardoor de koning veel minder grip kregen op zijn rijk.
 • Hoe zat het met de Noormannen?
  Heidens - zeelui(strooptochten), Ontdekte Amerika 500 jaar voor Columbus, sommige waren handelaar, sommige viking(plunderen, Dorestad tot Utrecht)
  Rond 1000 n. Chr namen de strooptochten af en werden Christen
 • 4.2 Ridders en Horigen

 • Hoe werd de agrarische samenleving volgens het hofstelsel georganiseerd?
  Door het te verdelen in 2 delen:
  1. Het kasteel of klooster van de heer en de akkers van de heer waar horigen op werkten.
  2. Een deel(akkers) wat wordt verpacht aan horigen. Pacht betekend dat ze een aantal dagen op de grond werken en herendiensten verrichten(dingen onderhouden).
 • Door wie werden hertogen en graven geholpen?
  ridders: krijgers te paard
 • Hoe zag de uitrusting van een ridder er uit? (en van de late middeleeuwen)
  Vroege middeleeuwen:
  -een lans
  -een helm
  -een schild
  -maliënkolder: lang hemd met allemaal ringetjes

  Late middeleeuwen:
  -ipv het maliënkolder een harnas van ijzer (duur)
 • Wat deden roofridders?
  -ze gebruikten hun macht om zelf beter te worden
  -ze persten reizigers af
  -ze stalen de oogst van boeren
  (de uitvalbasis voor hun strooptochten was het kasteel)
 • Waar leefden ridders?
  Eigen kasteel of in het kasteel van hun heer
 • Hoe zag een kasteel er uit?
  In de tijd van monniken en ridders verstrekte hoeven: boerderijen met kleine toren omheen houten palen en gracht.
  In de tijd van de late middeleeuwen: kastelen met hoge torens
 • Waar stond een kasteel altijd?
  Op een punt waar moeilijk kon worden aangevallen: hoog op heuvel, water. Om de heer te beschermen, om op rooftocht. Tol betalen als je over het water of over een pad kwam dicht bij het kasteel. Middelpunt domein
 • Wat is een domein?
  Het landgoed van een koning, edelman, bisschop of klooster met akkers v/d heer. (2 delen)
 • Wat is het hofstelsel?
  een systeem waarbij een deel van de grond van de heer is en het andere deel wordt verpacht aan horigen.
 • Welke 2 delen had je in een hofstelsel?
  1. Een deel met het klooster/kasteel en akkers van de heer
  2. Een deel wat wordt verpacht aan horigen
 • Hoe komt het dat de agrarische samenleving weer terug kwam?
  Doordat iedereen op het platteland ging wonen en leefde van de landbouw, steden vervielen en de handel ging achteruit.
 • Hoe kwam het dat de domeinen zelfvoorzienend(autarkie) werden?
  Omdat er zo'n beetje alles verbouwd en geproduceerd wat nodig was om van te leven (bierbrouwerij, molen, smidse, visvijver, kerkje)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe werkte de Atlantische driehoekshandel?
Steekwoorden:
- Europa, Afrika, Amerika
- slaven, straffen (handelswaar)
- slaven in ruil voor koloniale waren en nijverheids producten
Waar werden kolonies gesticht?
In het Midden- en Zuid Amerika: grote Spaanse landbouwbedrijven(landgoederen)
Hoe werden de slaven behandeld?
- Slecht
- Stierven aan Europese ziektes (pokken, tyfus, pest, griep, mazelen) 
- 1542 nieuwe wetten indianen nu Spaanse onderdanen door Bartholomé de las Casas.
Hoe veranderde Spanje de Amerikaanse maatschappij?
1: Ze stichtten kolonies (landbouwbedrijven, indianen: werknemers) 16e eeuw vestigingkolonies - haciënda (een landgoed vestigen) - economienda (Een gebied waarover een Spanjaard heerst)
2: In 1542 nieuwe wetten door Bartolomé de las Casas. indianen - slaven (driehoekshandel)
3: Onderkroninkrijken - Verschil arm rijk - mestizering (vermengen cultuur) - mesties, mulat, zambo
Wanneer was en hoe verliep de tocht van Columbus?
In 1492, in oktober dat jaar kregen ze land aan zicht, hij noemde de mensen indianen omdat hij dacht dat het Indie was. In dat jaar weer terug naar koning: rijk.
Wie volgde Portugal?
1492: Spanje, Koning Ferdinant en vrouw Isabella, Columbus, Toscanelli, aarde rond via Atlantische oceaan, verbeterde navigatiemiddelen.
Wie VERZORGDE de eerste ontdekkingsreis?
De Portugese prins Hendrik de Zeevader in de 15e eeuw.
15e eeuw: De Canarische en Kaapverdische eilanden raakten bekend
Alle info alleen voor Portugezen.  
1488: Bartholemeus Diaz ontdekte Kaap de Goede Hoop .
1498: Vasco da Gama ontdekt India. Portugal beschikt over de bron van de specerijen, Carreira da India. Begin winstgevend handelsrijk.
Door welk land werden de eerste ontdekkingsreizen uitgevoerd?
Door portugal
Hoe ontstond de eerste ontdekkingsreis?
Door dat de tussenhandel steeds duurder werd wilden ze een andere weg om hun specerijen en zijde te halen uit de landen. dat gebeurde via zee: dat was de eerste ontdekkingsreis.
Wat is tussenhandel?
Een soort etappe. Bij deze etappe stond op elk punt weer een handelaar die het doorverkocht aan de volgende enz. Hierdoor stegen de prijzen. (voorbeeld cirkels)