Summary Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-10 9006462950 ISBN-13 9789006462951
1824 Flashcards & Notes
226 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Feniks : geschiedenis voor de onderbouw
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462951 or 9006462950
 • Onderbouw, havo/vwo, 1. dr., 2. opl.

Summary - Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

 • 1 Sporen van jagers en boeren

 • de tijd van jagers en boeren eindigt rond 3000 v. Chr.

   

 • hoe komen we aan info uit het verleden en welke soorten zijn er?

  door bronnen.

  1.een mondelinge overlevering

  2.een ongeschreven bronnen

  3.een geschreven bronnen

 • Waarvan leefden de eerste mensen?

  Van de jacht en het verzamelen van noten en vruchten.

 • waarneer was de tijd van de jagers en boeren

  tot 3ooo voor christus

 • Wat is/waarover gaat geschiedenis?
  Geschiedenis gaat over het verleden van mensen / de mens.
 • Wanneer begon de ijstijd?
  115.000 v. Chr.
 • Wanneer en waar werd Toetanchamon begraven?
  Rond 1323 in de Vallei der Koningen
 • cool
  cool
 • wie en wanneer opende de graftombe van toetanchamon
  Howard Carter in 1922
 • hoi
 • rond 10.000 v. chr. ontstond in het Midden-oosten de landbouw

 • 10.000 voor christus was de laatste ijstijd 

  en toen werd ook in het nabije oosten de landbouw ontdekt

  en 5000 voor christus vestigen zich de eerste boeren

 • hoe kun de geschiedenis indelen?

  je kunt een jaar gebruiken (christelijke jaartelling) ; een eeuw of tijdvak of  maatschappij type bijv:jagers en veramelaars

 • Hoe heet de archeoloog die het graf van farao Toetanchamon vond en onderzocht,wn wanneer gebeurde dat?

  Howard Carter in 1922 na christus

 • Wanneer eindigte de ijstijd?
  10.000 v. Chr.
 • Wanneer en door wie werd de graftombe van Toetanchamon geopend?
  In 1922 door Carter
 • waar was Toetanchamon begraven
  in de vallei der koningen
 • vanaf 10.000 v. chr. kunnen we spreken over boeren in het Midden-Oosten

 • van welke bronnen is gebruik gemaakt

  ongeschreven bronnen

 • De vondst van het graf gaf veel gegevens over welke periode en welke mensen?

  De farao werd begraven in 1323 voor christus, dit was in de tijd van de jagers en de boeren

 • wie openden in 1922 de graftombe van farao Toetanchamon

  archeoloog  Howard Carter

 • Waarvan leefden de eerste mensen?
  Van de jacht en het verzamelen van planten en vruchten
 • wanneer stopte de tijd van jagers en boeren
  rond 3000.v.chr
 • rond 5000 v. Chr.  kwamen de eerste boeren in Nederland, naar Zuid-Limburg

 • rond 1323 voor christus werd deze Egyptische  koning tussen duizenden kostbare voorwerpen begraven in

  een rotsgraf in de vallei der koningen

  de spectaculaire vondst  van carter 3500 jaar later werd dit wereldnieuws

 • hoe leefden jagers-verzamelaars

  het waren nomade,ze leefden in kleien groepen,ze jaagden en verzamelden

 • Waar woonden deze eerste mensen?
  Ze trokken van plek naar plek
 • jagers en boeren leefden van ?
  de jacht en vruchten en noten
 • In Egypte werd de landbouw een groot succes, omdat Egypte veel inwoners had en het een welvarend land was. er kwamen ook steeds meer mensen bij die met elkaar gingen handelen.

   

 • dankzij het werk van archeologen zoals Howard Carter  weten we meer over het leven in de tijd

  van jagers en boeren 

   

  in dit hoofdstuk onderzoek je hoe de natuur het leven van jagers en boeren heeft beïnvloed

  op de tijdbalk zie je dat er geen begindatum voor deze periode wordt gegeven

  dat komt doordat we niet precies weten warneer, waar en hoe de eerste mens is ontstaan 

 • waarom waren de groepen zo klein en trokken ze steeds verder?

  omdat het draagvermogen van een gebied beperkt was en ze wilden nog wat overlaten voor zodat de natuur zich kon herstellen, en met mer mensen was er veel minder eten voor iedereen en omdat de weersomstandig heden slecht werden.

   

 • Rond 10.000 voor christus werd iets belangrijks ontdenkt in het midden oosten, wat was dat?

  De landbouw, het verbouwen van gewassen en het tam maken van dieren.

 • Wanneer en wat veranderde er in het leven van veel mensen in het Midden-Oosten?
  Rond 10.000 voor Christus
  1. Ze ontdekten hoe granen en andere eetbare gewassen konden worden verbouwd
  2. Ze leerden dieren tam te maken en te fokken
  De landbouw was ontstaan en er waren nu boeren
 • wanneer kwamen de eerste boeren ?
  rond 5000.v.chr
 • Egypte werd geregeerd door een Farao, en is een van de oudste staten ter wereld.

 • wat bedoelen ze met draagvermogen?

  de mogelijkheid van een plek om voldoende eten voor de mensen te vinden.

 • Wat gebeurde rond 5000 voor christus

  De eerste boeren kwamen naar Limburg

 • wanneer eindigde de tijd van jagers en boeren 

  in het jaar 3000 voor christus en in die tijd gingen de Egyptenaren voor het eerst het schrift gebruiken

 • Wanneer kwamen de 1e boeren naar Nederland en waar precies?
  Rond 5000 voor Christus in Limburg
 • wanneer was de tijd van jagers-verzamelaars?

  en welke periodes zaten er in die tijd?

  3000000 voor christus t\m 3000 voor christus.

  de oude steentijd(ijstijd), de middensteentijd(het ijs smolt)

   

 • In Egpypte waren de ontwikkelingen een groot succes. Wat was het gevolg?

  Het land werd welvarend. Er kwamen steeds meer mensen. Er ontstond handel. Daarmee werd het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Het schrift werd uitgevonden. Dat was rond 3000 voor christus.

 • van wat leefde de eerste mensen 

  van de jacht en het verzamelen van noten en vruchten

 • Wat is een van de oudste staten ter wereld en wie regeerde er?
  Egypte en de farao regeerde er
 • landbouw kende de mensen toen nog niet, de mensen woonden nog niet in dorpen en steden maar trokken van plek naar plek

 • wat dachten jagers-verzamelaars?

  dat weten we niet precies want er zijn geen geschreven bronnen wel tekeningen die waarschijnlijk stonden voor betere jacht.

 • op welke plek werden de farao's begraven
  in de Vallei der Koningen
 • Hoe was het destijds in Egypte?
  Het land was welvarend en er kwamen steeds meer mensen om te handelen
 • rond 10.000 voor christus veranderde het leven van veel mensen in het midden oosten ze ontdekten hoe granen en andere eetbare gewassen worden konden verbouwd ook lukte het mensen om dieren tam te maken en te fokken

 • rond 10.000 voor christus ontdekten mensen in het Midden-Oosten hoe ze zelf granen en andere eetbare gewassen konden verbouwen
 • Waarom werd "het schrift" bedacht?
  Om afspraken, regels en berekeningen vast te kunnen leggen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Feniks : geschiedenis voor de onderbouw
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462975 or 9006462977
 • Onderbouw, havo/vwo, 1. dr., 1. opl.

Summary - Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

 • 1 Het Spaanse wereldrijk

 • waar zijn de krijgs middelen van de spanjaarden van gemaakt

  van ijzer

 • wanneer ontdekte Columbus amerika?

  in 1492

 • Noem vier redenen om ontdekkingsreizen te ondernemen

  • Het verspreiden van het christendom.
  • Het zoeken naar kortere zeewegen naar Indië.
  • Het vergroten van de macht van de koning.
  • Het streven naar (handels)rijkdom.
 • Atlantische driehoekshandel

  handelsnetwerk tussen Europa, Afrika en Amerika waarin slaven, tabak, wapens, rum en suiker werden verhandeld door Europeanen

 • wanneer en wie ontdekte amerika?

  rond 1500 en Columbus

 • Nadat Columbus in 1492 Amerika had ontdekt nam Spanje dit gebied in bezit vanwege het vele goud en om het christendom te verspreiden. Hun tegenstanders waren de Indiaanse volkeren zoals de Azteken. Spanje versloeg deze volken gemakkelijk omdat ze goede ruiters waren en ijzeren zwaarden hadden terwijl de indianen met hout vochten.Door de ontdekking van Amerika werd ook de Europese economie veranderd door de grote toestroom van goud en zilver. Hiervan werden oorlogen betaald. Ook het wereldbeeld veranderde: de kaart veranderde, mensen gingen anders denken en kennis werd niet langer geaccepteerd als vaststaand feit. 
 • waar gaat dit hoofdstuk over?
  over columbus die amerika ontdekte
 • Noem de tijd van ONTDEKKERS EN HERVORMERS
  1500 - 1600
 • waneer ontdekte columbus amerika?

  1492

 • waarom nam Columbus indianen mee uit amerika?

  het bewijs dat hij daar was geweest en liet de spaanse vorsten kennismaken met het nieuwe spaanse gebied

 • Azteken

  Een machtig indianen volk dat leefde in het huidige Mexico

 • Wat zou er hier verborgen zijn dachten de Spanjaarden

  goud en andere waardevolle spullen

 • waar was columbus eigenlijk naar opzoek?
  naar een nieuwe route naar indie
 • In welk jaar ontdekt Columbus Amerika?

  1492

   

 • De bevolking moest bekeerd worden tot het Christendom

 • waarom wilde de spanjaarden amerika in bezit nemen?

  voor goud en andere waarde volle spullen en de bevolking moest tot het christendom worden bekeerd

 • hoeveel keer is Columbus naar amerika gegaan?

  vier keer

 • Conquistadores

  Spaanse veroveraars die in naam van de Spaanse koning land overnemen

 • In welk jaar namen de Spaanse soldaten de laatste leider van de Azteken gevangen en versloegen ze de Azteken en verwoestten zij hun hoofdstad?

  1521

 • waarom wou columbus die nieuwe route vinden?
  het was goedkoper dan dat je het over het land deed doordat een handelaar na zijn stuk het weer door verkoopt en de koper ervan wil ook weer winst en zo word de prijs steeds duurder
 • In welke periode verslaat Cortés e Azteken?

  1519 - 1521
 • de spaanse koning had meer interesse in de rijkdommen

 • wie versloegen de spanjaarden en waar kwamen ze vandaan en wanneer?

  de azteken die kwamen uit midden-amerika rond 1520

 • continuiteit

  Aanduiding voor een lange periode in de geschiedenis wat hetzelfde blijft

 • Rond welk jaar werden de Inca's verslagen in Zuid-Amerika?

  1540

 • Waarmee versloegen de Spanjaarden de Indianen?

  Soldaten en wapens

 • wat was het doel van de portugese prins hendrik?
  een snellere route naar indie , handelswinst en het verspreiden van het christendom
 • Wanneer vaart de eerste zilvervloot naar Spanje?
  1526
 • Een van de volkeren die hier leefden waren de Azteken

 • waar waren de wapens van de azteken gemaakt?

  van hout

 • dekolonisatie

  Kolonien worden zelfstandig

 • Waarvoor gebruikte de Spaanse konging het goud en zilver dat jaarlijks met volle ladingen naar Spanje werd gebracht?

  De koning gebruikte dit geld voor zijn Europese oorlogen tegen de Republiek, de Fransen en de Turken

 • wanneer en wie ontdekte kaap de goede hoop?
  bartholomeus diaz ontdekte in 1488 kaap de goede hoop
 • Wanneer vaart de eerste zilvervloot naar Spanje?
  1526
 • wie versloegen de spanjaarden na de azteken en wanneer?

  de inca's rond 1540

 • encomienda

  Gebied in Amerika waarover een Spanjaard de leiding kreeg

 • Waarmee moesten de Azteken zich verdedigen?

  Houten zwaarden

 • wanneer kwam columbus terug uit amerika ?
  eind 1492
 • In welke periode verslaat Pizarro de Inca's?

  1531 - 1534
 • hoe verandeerde de ontdekking van amerika de amerikaanse en europeese maatschapij?

  de spanjaarden pakten de cultuur en geloof af van de indianen. ook in europa varenderde het omdat er veel goud en zilver naar europa kwam en ze daarmee de oorlogen financieerde

 • hacienda

  Uitgestrekt landgoed dat spanjaarden in bezit kregen in ruil voor belastingen

 • Wanneer waren de Spanjaarden de baas in Zuid amerika?

  rond 1540

 • hoevaak is columbus nog naar amerika gevaart?
  nog 4 keeer
 • Toen Columbus in 1492 Amerika ondekt had, wilde Spanje dit gebied in bezit nemen. Waarom?

  In Amerika zouden goed en andere waardevolle spullen te vinden zijn. De bevolking moest tot het christendom worden bekeerd.
 • waarom een ontdekkingsreis?

  • goedkoop specerijen halen
  • verspreiden christendom
  • het vergroten van de macht van de koning
  • en het streven naar handelsrijkdom
 • huwelijkspolitiek

  Verbinding van koninkrijken door het uithuwelijken van koninklijke kinderen

 • Wie begonnen als eerste met het verkennen van de hele wereld?

  Portugal

 • sinds wanneer weten we dat wat columbus heeft ontdekt niet indie was?
  sinds vlak na de dood van columbus hij heeft dus zijn hele leven gedacht dat hij indie had ontdekt
 • Hoe heten de indiaanse volkeren die in Midden-Amerika leven?

  De Azteken.
 • Inca's

  Indianenvolk in Zuid-Amerika, dat een groot en machtig rijk had gebouwd

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.