Summary Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-10 9006462950 ISBN-13 9789006462951
1824 Flashcards & Notes
226 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks : geschiedenis voor de onderbouw". The author(s) of the book is/are Leo Salemink Jos Venner. The ISBN of the book is 9789006462951 or 9006462950. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks : geschiedenis voor de onderbouw

 • 1 Sporen van jagers en boeren

 • de tijd van jagers en boeren eindigt rond 3000 v. Chr.

   

 • hoe komen we aan info uit het verleden en welke soorten zijn er?

  door bronnen.

  1.een mondelinge overlevering

  2.een ongeschreven bronnen

  3.een geschreven bronnen

 • Waarvan leefden de eerste mensen?

  Van de jacht en het verzamelen van noten en vruchten.

 • waarneer was de tijd van de jagers en boeren

  tot 3ooo voor christus

 • Wat is/waarover gaat geschiedenis?
  Geschiedenis gaat over het verleden van mensen / de mens.
 • Wanneer begon de ijstijd?
  115.000 v. Chr.
 • Wanneer en waar werd Toetanchamon begraven?
  Rond 1323 in de Vallei der Koningen
 • cool
  cool
 • wie en wanneer opende de graftombe van toetanchamon
  Howard Carter in 1922
 • hoi
 • rond 10.000 v. chr. ontstond in het Midden-oosten de landbouw

 • 10.000 voor christus was de laatste ijstijd 

  en toen werd ook in het nabije oosten de landbouw ontdekt

  en 5000 voor christus vestigen zich de eerste boeren

 • hoe kun de geschiedenis indelen?

  je kunt een jaar gebruiken (christelijke jaartelling) ; een eeuw of tijdvak of  maatschappij type bijv:jagers en veramelaars

 • Hoe heet de archeoloog die het graf van farao Toetanchamon vond en onderzocht,wn wanneer gebeurde dat?

  Howard Carter in 1922 na christus

 • Wanneer eindigte de ijstijd?
  10.000 v. Chr.
 • Wanneer en door wie werd de graftombe van Toetanchamon geopend?
  In 1922 door Carter
 • waar was Toetanchamon begraven
  in de vallei der koningen
 • vanaf 10.000 v. chr. kunnen we spreken over boeren in het Midden-Oosten

 • van welke bronnen is gebruik gemaakt

  ongeschreven bronnen

 • De vondst van het graf gaf veel gegevens over welke periode en welke mensen?

  De farao werd begraven in 1323 voor christus, dit was in de tijd van de jagers en de boeren

 • wie openden in 1922 de graftombe van farao Toetanchamon

  archeoloog  Howard Carter

 • Waarvan leefden de eerste mensen?
  Van de jacht en het verzamelen van planten en vruchten
 • wanneer stopte de tijd van jagers en boeren
  rond 3000.v.chr
 • rond 5000 v. Chr.  kwamen de eerste boeren in Nederland, naar Zuid-Limburg

 • rond 1323 voor christus werd deze Egyptische  koning tussen duizenden kostbare voorwerpen begraven in

  een rotsgraf in de vallei der koningen

  de spectaculaire vondst  van carter 3500 jaar later werd dit wereldnieuws

 • hoe leefden jagers-verzamelaars

  het waren nomade,ze leefden in kleien groepen,ze jaagden en verzamelden

 • Waar woonden deze eerste mensen?
  Ze trokken van plek naar plek
 • jagers en boeren leefden van ?
  de jacht en vruchten en noten
 • In Egypte werd de landbouw een groot succes, omdat Egypte veel inwoners had en het een welvarend land was. er kwamen ook steeds meer mensen bij die met elkaar gingen handelen.

   

 • dankzij het werk van archeologen zoals Howard Carter  weten we meer over het leven in de tijd

  van jagers en boeren 

   

  in dit hoofdstuk onderzoek je hoe de natuur het leven van jagers en boeren heeft beïnvloed

  op de tijdbalk zie je dat er geen begindatum voor deze periode wordt gegeven

  dat komt doordat we niet precies weten warneer, waar en hoe de eerste mens is ontstaan 

 • waarom waren de groepen zo klein en trokken ze steeds verder?

  omdat het draagvermogen van een gebied beperkt was en ze wilden nog wat overlaten voor zodat de natuur zich kon herstellen, en met mer mensen was er veel minder eten voor iedereen en omdat de weersomstandig heden slecht werden.

   

 • Rond 10.000 voor christus werd iets belangrijks ontdenkt in het midden oosten, wat was dat?

  De landbouw, het verbouwen van gewassen en het tam maken van dieren.

 • Wanneer en wat veranderde er in het leven van veel mensen in het Midden-Oosten?
  Rond 10.000 voor Christus
  1. Ze ontdekten hoe granen en andere eetbare gewassen konden worden verbouwd
  2. Ze leerden dieren tam te maken en te fokken
  De landbouw was ontstaan en er waren nu boeren
 • wanneer kwamen de eerste boeren ?
  rond 5000.v.chr
 • Egypte werd geregeerd door een Farao, en is een van de oudste staten ter wereld.

 • wat bedoelen ze met draagvermogen?

  de mogelijkheid van een plek om voldoende eten voor de mensen te vinden.

 • Wat gebeurde rond 5000 voor christus

  De eerste boeren kwamen naar Limburg

 • wanneer eindigde de tijd van jagers en boeren 

  in het jaar 3000 voor christus en in die tijd gingen de Egyptenaren voor het eerst het schrift gebruiken

 • Wanneer kwamen de 1e boeren naar Nederland en waar precies?
  Rond 5000 voor Christus in Limburg
 • wanneer was de tijd van jagers-verzamelaars?

  en welke periodes zaten er in die tijd?

  3000000 voor christus t\m 3000 voor christus.

  de oude steentijd(ijstijd), de middensteentijd(het ijs smolt)

   

 • In Egpypte waren de ontwikkelingen een groot succes. Wat was het gevolg?

  Het land werd welvarend. Er kwamen steeds meer mensen. Er ontstond handel. Daarmee werd het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Het schrift werd uitgevonden. Dat was rond 3000 voor christus.

 • van wat leefde de eerste mensen 

  van de jacht en het verzamelen van noten en vruchten

 • Wat is een van de oudste staten ter wereld en wie regeerde er?
  Egypte en de farao regeerde er
 • landbouw kende de mensen toen nog niet, de mensen woonden nog niet in dorpen en steden maar trokken van plek naar plek

 • wat dachten jagers-verzamelaars?

  dat weten we niet precies want er zijn geen geschreven bronnen wel tekeningen die waarschijnlijk stonden voor betere jacht.

 • op welke plek werden de farao's begraven
  in de Vallei der Koningen
 • Hoe was het destijds in Egypte?
  Het land was welvarend en er kwamen steeds meer mensen om te handelen
 • rond 10.000 voor christus veranderde het leven van veel mensen in het midden oosten ze ontdekten hoe granen en andere eetbare gewassen worden konden verbouwd ook lukte het mensen om dieren tam te maken en te fokken

 • rond 10.000 voor christus ontdekten mensen in het Midden-Oosten hoe ze zelf granen en andere eetbare gewassen konden verbouwen
 • Waarom werd "het schrift" bedacht?
  Om afspraken, regels en berekeningen vast te kunnen leggen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.