Summary Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

-
ISBN-10 9006462993 ISBN-13 9789006462999
587 Flashcards & Notes
98 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • 9789006462999 or 9006462993
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Summary - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1.1 De komst van de fabriek

 • industriële rev0lutie

  de omschakeling van handmatige productie naar productie met machines

 • INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

  • kenmerken van van de industriële revolutie:

  1: handenarbeid wordt vervangen door machines (mechanisering van de productie),

  2: er werden nieuwe energiebronnen gebruikt, zoals cokes, een bewerking van steenkool

  • oorzaken van de industriële revolutie:

  verbetering in de landbouw > meer voedselproductie > bevolkingsgroei > meer vraag naar textiel > komst van de fabrieken

   

 • productiemiddelen

  alles wat je nodig hebt om goederen te produceren

 • kapitalisme

  een systeem waar ondernemers de productiemiddelen bezitten en investeren om winst te maken

 • huisnijverheid

  het verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis, soms in opdracht 

 • spinning jenny 

  een apparaat waarmee een spinner 8 draden te gelijk kan spinnen

 • stoommachine

  machine die door het gebruik van stoom in beweging komt

 • WATERFRAME ONGESCHIKT VOOR HUISNIJVERHEID

  • oorzaken:

  1- kon niet met spierkracht worden aangedreven > waterkracht nodig

  2- waterrat was te groot en te duur voor een kleine werkplaats

  3- waterrat leverde genoeg energie om meerdere machines aan te drijven 

  4- had snel stromend water nodig

   

 • 1.1.1 kijkvragen bij: 'de industriele revolutie'

 • hoe werd in vroegere eeuwen geproduceerd?

  met de hand en eenvoudig gereedschap

 • waar woonden de meeste mensen in die tijd?

  op het platteland

 • van welke krachten werd de productie gebruik gemaakt?

  paardenkracht en windkracht

 • waarom ontstond er op een gegeven moment meer vraag naar kleding?

  omdat de bevolking groeide

 • welke uitvindingen maakten dat er sneller gewerkt kon worden in de textielproductie?

  de schietspoel en de spinning jenny

 • welke rol speelde water?

  om het waterrat te laten draaien die de machines aandreven

 • wat gebeurde er toen machines te groot werden om in de huiskamer te zetten?

  deze werden bij elkaar gezet bij een waterrat en daar werd toen een fabriek omheen gebouwd

 • welke uitvinding zorgde ervoor dat er dag en nacht geproduceerd kon worden?

  de stoommachine

 • welke functie had de stoommachine?

  voor het zware werk en het aandrijven van de machines

 • waarom stonden veel fabrieken aanvankelijk in de buurt van mijnen?

  omdat ze dan niet zo ver hoefden te sjouwen met de grondstoffen

 • hoe snel reden de eerste stoomlocomotieven?

  20 km per uur

 • wat kon je met een stoomlocomotief vervoeren?

  grondstoffen voor de fabrieken, bijvoorbeeld kolen. later ook mensen

 • wie werden fabrieksarbeider?

  boeren

 • hoe was het werk in de fabrieken?

  zwaar, ongezond, lange dagen (14u), donker, slechte lucht, lawaai, lage lonen

 • welke risico's waren er voor fabrieksarbeiders?

  ongelukken, ongezond, onveilig

 • waar en hoe woonden de fabrieksarbeiders?

  arbeidswijken, bij de fabrieken in kleine huisjes die dicht naast elkaar stonden, weinig licht en ruimte

 • hoe leefden de fabriekseigenaren?

  buiten de stad in grote huizen met bedienden

 • welk doel hadden de vakbonden?

  opkomen voor de belangen van de arbeiders: hogere lonen en betere arbeidersomstandigheden

 • wie kwamen er nog meer  voor de arbeiders op?

  mensen uit de politiek

 • tot welke verbetering leidde dit?

  nieuwe wetten: loonsverhoging, geen kinderarbeid, 8 uur lange werkdagen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • or
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Summary - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1 De Grieken

 •  Zeus
  De Grieken geloven in goden. De oppergod van die goden is Zeus. Zeus is ook de god van de bliksem.
 • Polis
  Griekse stad met omliggend gebied met een eigen staat/land.
 • Mythe
  Een verzonnen verhaal over goden of magische beesten waarin men dingen probeert te verklaren.
 • Mythelogie
  Alle mythes bij elkaar
 • Poseidon
  Poseidon is de god van de zee en aardbevingen
 • Hades
  God van de onderwereld
 • Hera
  De vrouw van Zeus en de godin van het huwelijk
 • Olympus
  De berg waar de goden op wonen
 • Prometheus
  Prometheus gaf de mens magisch vuur van de goden waarbij zij op ideeën kwamen. Zeus was daarom zo boos dat hij werd vastgebonden aan een rots. Er kwam elke avond een vogel langsvliegen die zijn lever opete. Maar die lever groeide weer aan.
 • Deukalion & Pyrrha
  Deukalion en Pyrrha waren de enige overlevende van een enorme vloed van de goden. Want ze hadden een boot gebouwd. Toen gingen ze aan land en gooiden stenen naar achteren.
 • Perséfoné
  Perséfoné is de dochter van Demeter en word later ontvoerd door Hades.
 • Orpheus & Eurydike
  Orpheus kon prachtig zingen. Eurydike stierf. Orpheus ging naar de onderwereld. Ze mocht mee. Niet omkijken
 • Hermes.
  De god van de handel en het verkeer
 • Charon
  Charon was de veerman van het dodenrijk
 • Styx
  De rivier van het dodenrijk
 • onderwereld
  De wereld van de doden
 • Hongersnood
  Veel eten te kort en veel honger hebben
 • Overbevolking
  Te veel bevolking op een bepaalde plaats
 • grootgrondbezitters
  Mensen die een groot stuk grond bezitten
 • Schervengericht
  Ostracisme. Manier om tirannie te voorkomen door het verbannen van een persoon.
 • Ostracisme
  schervengericht. Manier om tirannie te voorkomen door het verbannen van een persoon.
 • Burger
  Hier: volwaardig bewoner van de stad, dus met plichten en rechten. Alleen Atheense burgers mochten meebeslissen over het bestuutr vna de stad. 
 • Burgerrechten
  de rechten die een burger moet krijgen
 • metoiken
  vreemdelingen die in Athene wonen en een burgerrechtnehebben.
 • Socrates
  Een filosoof
 • Plato
  Griekse filofsoof en schrijve
 • Aristoteles
  Een filosoof die samen met Plato en Socrates werd beschouwd als een van de invloedrijkste filosofen
 • Hippocrates
  ..

 • Pythagoras
  Griekse wiskundige, filosoof en hervormer( hij werd door sommige als een van de zeven wijzen beschouwd)
 • oorzaak
  Waardoor iets gebeurd
 • gevolg
  Iets dat door en na iets anders gebeurd
 • Perzisch rijk
  Rijk van de Perzen
 • Darius
  Van 522 tot 485 v. Chr koning van Perzië
 • Sparta
  Een stad in Griekenland
 • Hellenisme
  De verspreiding van de Griekse cultuur over een groot gebied buiten Griekenland.
 • Alexandrië
  Een land in Egypte genoend naar Alexander de Grote
 • Olympia
  Hier werden de Olympische spelen gehouden
 • Pankration
  Olympische vechtsport
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo
 • Leo Salemink Jos Venner
 • or
 • Onderbouw, havo, 1. dr., 1. opl.

Summary - Feniks: Geschiedenis voor de onderbouw Leesboek 3 havo

 • 1 Inleiding

 • Wat is huisnijverheid

  Thuis zelf producten verwerken voor extra geld

 • 1.1.1 Huisnijverheid

 • Huisnijverheid gebeurde niet in grote werkplaatsen in de stad, maar in een gedeelte van de eigen boerderij.

 • wat is huisnijverheid?
  het verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis

 • Waarom werd het huisnijverheid genoemd?

  Omdat ze werkten in hun eigen boerderij

 • 1.1.2 Wevers en Spinners

 • Wat vond John Kay in 1733 uit?

  De schietspoel

 • Wat had James Hargreaves uitgevonden?

  de Spinning Jenny

 • John Kay vond in 1733 de schietspoel uit,  deze spoel kon sneller door schering van draden worden geschoten.

  Probleem: Lager opbrengst van spinners nog groter werd.

   

  James Hargeaves had de Spinning Jenny uitgevonden. Hij hield het geheim omdat hij dacht dat het zo meer geld zou opleveren. Maar het was een makkelijke apparaat dus kon makkelijk nagemaakt worden. 

   

  De schietspoel en de Spinning Jenny konden allebei nog in de huisnijverheid worden toegepast. Er kwam beter gaar, de leefgewoontes van de bevolking bleef hetzelfde.

 • Waarom hield James zijn uitvinding geheim

  Hij dacht dat het meer geld zou opleveren

 • Konden ze Spinning Jenny en schietspoel nog in huisnijverheid worden gebruikt?

  Ja, want het was niet extreem groot

 • 1.1.3 van Spierkracht via Waterkracht ...

 • Wat ontwikkelde Richard Arkwright?

  Hij maakte een spinmachine die met een waterrad werd aangedreven.

 • Was door het Waterframe niks veranderd bij de arbeiders?

  Nee, de arbeiders moesten komen werken als de sluizen open gingen. Of ze nou zin hadden of niet.

 • Richard Awkright ontwierp een nieuwe spinmachine waar waterkracht bij nodig was. Namelijk aan de hand van een Waterframe. Deze kon per uur net zo veel katoen verwerken dan 200 vrouwen met een spinnewiel. 

  Een waterrad was te groot en duur voor de huisnijverheid, dus werden en fabrieken gebouwd. De machines werden allemaal aangedreven door een Waterrad die per dag meer dan 20 miljoen water nodig heeft.

   

  Spinners hadden nu niks meer te zeggen of ze wel of geen zin hadden om te werken. Zodra de sluiven open werden gedaan moesten ze aanwezig zijn in de fabriek om te gaan spinnen. de Fabrieksbel kondigde aan wanneer ze begonnen en stopten met werken.

 • 1.1.4 ... Naar Stoomkracht

 • Wat werd flink verruimd door de verbetering van James Watt?

  De Stoommachine

 • Wanneer werd de eerst stoommachine in een katoenspinnerij geïnstalleerd 

  In 1778

 • Waarom bouwde fabriekanten de fabrieken in de stad

  Zo hoefden arbeiders s'ochtend geen kostbare tijd en energie te besteden aan lopen naar huis.

 • Waarom hielden ze eerst stoommachines als alternatief?

  Voor als er nog storingen waren bij de stoommachines, konden ze terug naar het waterrad of andersom

 • Vroeger werd de stoommachine alleen gebruikt voor mijnbouw in Engeland, door wat aanpassingen van James Watt konden ze gebruikt worden in fabrieken. Dat had veel nieuwe voordelen want als er nou geen water in de rivieren zat konden ze toch verder werken met de stoommachine.

   

  In 1778 werd de eest stoommachine in een katoenspinnerij geïnstalleerd. 

  De fabriekanten wisten wel waar ze hun fabrieken gingen bouwen, midden in de stad. Zo verspilde arbeiders geen kostbare tijd of energie om naar het werk te lopen en weer terug.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is genocide?
Grootschalige moord op een bepaald volk.
Hoe sloeg de oorlog van Hitler om in een wereldoorlog?
Hitler viel Polen binnen en daarmee verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.
Wat wordt bedoeld met rascisme?
het neerkijken op mensen van een ander ras en hen slecht behandelen
Wat wordt bedoeld met Fascisme?
ideologie (van Mussolini): totalitaire dictatuur, nationalisme en ontbreken van vrijheid van meningsuiting
Wat is een ideologie?
Stelsel van ideeën, die onderling samenhangen.
Onder invloed van welke ontwikkelingen vond deovergang plaats van huisnijverheid naar het werkenin fabrieken?
ontstaan van fabrieken door de komst van grotere, duurdere machines die niet overal konden staan
welke 3 motieven speelden er bij het hebben van een kolonie
economische
culturele
politieke
wat is een wereldeconomie?
een economie waarbij de verschillende werelddelen van elkaar afhankelijk zijn
noem de 2 voordelen van het hebben van een kolonie
1: grondstoffen halen
2: afzetmarkt voor je producten
Wat zijn Nozems?
Jongeren die zich in de jaren vijftig voorzichtig tegen hun ouders verzetten en zich gingen kleden en gedragen als hun idolen.