Summary Feniks Historisch overzicht vanaf 1848 en staatsinrichting

-
ISBN-13 9789006621846
632 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks Historisch overzicht vanaf 1848 en staatsinrichting". The author(s) of the book is/are Onbekend. The ISBN of the book is 9789006621846. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks Historisch overzicht vanaf 1848 en staatsinrichting

 • 1.1 Een nieuwe grondwet

 • Wat is een monarchie?
  Een land met een koning of keizer als staatshoofd.
 • Wat is een republiek?
  Een land zonder koning. In een republiek is vaak een president het staatshoofd.
 • Wat is het parlement in Nederland?
  De Eerste Kamer en Tweede kamer, samen ook de Staten-Generaal genoemd.
 • Wie zijn de liberalen?
  De liberalen is een politie groep die vindt dat ieder mens zo veel mogelijk vrijheid moet hebben. De overheid moet zich daarom zo weinig mogelijk met de samenleving en de economie bemoeien.
 • Wat is de grondwet?
  De grondwet is de belangrijkste wet van een land waarin staat hoe het land wordt bestuurd en wat de rechten van de inwoners zijn.
 • Wat is kiesrecht?
  Het recht om bij verkiezingen je stem uit te brengen.
 • Wat is censuskiesrecht?
  Alleen mensen die vanaf een bepaald bedrag aan belasting betalen, mogen stemmen.
 • Wat is een parlementaire democratie?
  Een democratie waarin burgers via gekozen volksvertegenwoordigers invloed hebben op het bestuur.
 • Wie zitten er in de regering?
  De koning en de ministers. De ministers hebben de uitvoerende macht.
 • Wat is een constitutionele monarchie?
  Een koninkrijk met een grondwet (constitutie).
 • Wat is ministeriële verantwoordelijkheid?
  De ministers zijn verantwoordelijk voor de politieke daden en politieke uitspraken van de koning.
 • Wat zijn klassieke grondrechten?
  Vrijheidsrechten die burgers beschermen tegen de overheid.
 • Wat is een coalitie?
  Politieke partijen die samen de regering vormen.
 • Wat is oppositie?
  Politieke partijen die niet tot de regeringspartijen behoren.
 • Wat wordt er bedoeld met onschendbaar?
  De koning is niet verantwoordelijk voor zijn politieke daden of politieke uitspraken.
 • 1.2 Werken en wonen

 • Wat is industrialisatie?
  De overgang van het maken van producten met de hand naar het maken van producten met machines. Er komen fabrieken en veel mensen die tot die tijd in de landbouw werkten, worden fabrieksarbeider.
 • Wat is een vakbond?
  Een organisatie die opkomt voor de belangen van werknemers.
 • Wat is het communisme?
  Een politieke stroming die het verschil tussen arm en rijk wil opheffen door een revolutie van de arbeiders.
 • Wat is het sociaaldemocratie?
  Een politieke stroming die het verschil tussen arm en rijk wil opheffen door sociale wetten.
 • Wat is socialisme?
  Een verzamelnaam voor het streven van communisten en sociaaldemocraten naar een samenleving die is gebaseerd op gelijkheid.
 • Wat is algemeen kiesrecht?
  Recht van alle burgers (vanaf een bepaalde leeftijd) om bij verkiezingen te mogen stemmen.
 • Wat is sociale kwestie?
  De slechte leefomstandigheden van de arbeiders in de negentiende eeuw en het besef dat daar iets aan gedaan moest worden.
 • Wat is de sociale wet?
  De wet waarmee de overheid het leven van mensen probeert te verbeteren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

5ttr
Ttr
Ttf
Fff
Wat gebeurde er in 1866-1867
'De Luxemburgse kwestie' (Frankrijk wou niet dat de Duitse bond Luxemburg zou krijgen. Daarom wouden ze Luxemburg kopen. Willem 3 en de ministers waren het hiermee eens, maar toen kwam de Duitse bond hierachter en dat vonden zij een reden voor oorlog. Het parlement wist hier niks van dus wouden zij dat de ministers ontslag namen.)
Wat gebeurde er allemaal in 1848
In Europa was er een revolutiejaar, er waren veel opstanden. De oorzaak hiervan was omdat ze inspraak in het bestuur wouden hebben. Johan Thorbecke maakt een nieuw wet.
Wanneer kwam het verdrag van versailles?
1919
Wanneer was de wapen stilstand tussen de centrale en geallieerden?
1918
Wanneer was de vergissing van toelstra?
1918
Wanneer kwam het vredes gedrag?
1918
Wanneer verklaarde vs de oorlog aan de centrale?
1917
Wanneer was de onbeperkte duikboten oorlog?
1915