Summary Feniks Leesboek 2 havo/vwo geschiedenis voor de onderbouw

-
ISBN-10 9006466085 ISBN-13 9789006466089
356 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks Leesboek 2 havo/vwo geschiedenis voor de onderbouw". The author(s) of the book is/are Cor van der Heijden Idzard van Manen Anjo Roos Frouke Schrijver Frank Tang. The ISBN of the book is 9789006466089 or 9006466085. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks Leesboek 2 havo/vwo geschiedenis voor de onderbouw

 • 2 De Opstand

 • Waar hoorden de Nederlanden officieel bij?
  Het Duitse Rijk.
 • Welke tijd hoort er bij de hoge en late Middeleeuwen?
  De Tijd van steden en staten.
 • Wat ware grote verschillen in het Duitse en het Franse Rijk?
  Taal, cultuur, economie, regels en gewoontes.
 • Wanneer kwam Karel V aan de macht?
  In 1515
 • Wat deed Geert Grote in de late Middeleeuwen?
  Hij had veel luxe, maar koos ervoor om een eenvoudig leven te leiden.
 • Wie was Geert Grote?
  Een geestelijke.
 • 2.1 Onrust in de Kerk

 • Waarom hadden veel mensen in 1500 veel kritiek op de katholieke kerk?
  Mensen vonden dat de geestelijken vooral uit waren op geld, ze hielden zich niet aan de regels en de paus en bisschoppen hadden een heel luxe leven.
 • Wie is Maarten Luther?
  Een Duitse monnik die leefde van 1483 tot 1546.
 • Met welke vraag worstelde Luther?
  Hoe kon je er zeker van zijn dat je in de hemel kwam.
 • Waar had Luther kritiek op?
  Op de manier waarop geestelijken geld inzamelden voor de bouw van de Sint Pieterskerk in Rome.
 • Wat is een aflaat?
  Briefje dat je koopt als bewijs dat (een stukje van) je verkeerde gedrag was vergeven.
 • Wat vond Luther van de aflaat?
  Hij vond het bedrog, want je kon alleen door eerlijk te zijn in de hemel komen.
 • Hoe wilde Luther de kerk hervormen?
  Hij maakte een lijst van 95 punten van kritiek (stellingen) op de katholieke kerk.
 • Wat vond keizer Karel V van Luther?
  Karel V steunde de strijd van de paus tegen Luther. Hij deed Luther in de ban en wilde dat Luther zijn kritiek terugtrekken, maar dat wilde Luther niet.
 • Wat is het verschil tussen de katholieke en protestantse kerk?
  De protestantse kerk is strenger in het naleven van de regels dan de katholieke kerk.
 • Door wie werd Luther gesteund nadat hij door Karel V in de ban was gedaan?
  Door een Duitse hertog, namelijk de hertog van Saksen.
 • Hoe ontstond de godsdienstoorlog in Duitsland?
  In het Duitse rijk brak oorlog uit tussen de katholieke en protestantse vorsten. De protestantse vorsten wilden niet luisteren naar Karel V.
 • Wanneer eindigde de godsdienstoorlog en hoe noemden ze het?
  In 1555, de vrede van Augsburg
 • Wat werd er afgesproken tijdens de vrede van Augsburg?
  Dat voortaan iedere vorst in zijn gebied het geloof zelf mocht bepalen.
 • Hoe ontstond de nieuwe protestantse kerk?
  Door de kritiek op de katholieke kerk en Luther de de kerk wilde hervormen, ontstond een godsdienstoorlog in Duitsland die werd gewonnen door de protestantse vorsten, waardoor een nieuwe kerk ontstond: de protestantse kerk.
 • Wie was een belangrijke hervormer naast Luther?
  Johannes Calvijn, hij leefde van 1509-1564.
 • Wat is het verschil tussen Luther en Calvijn?
  Calvijn vond dat je niet hoefde te gehoorzamen aan de de overheid als het niet klopte met wat erin de bijbel stond. 
  Luther vond dat je moest gehoorzamen aan de vorsten die volgens hem door God waren aangesteld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Met welke plantage gewassen hield de WIC zich mee bezig?
Kartoen, suiker, cacao, koffie, tabak.
De Republiek was in oorlog met Spanje en had daardoor geld nodig hoe kwamen ze aan geld?
Oldenbarnevelt nam in 1602 het alternatief om het VOC op te richten. De VOC had een afdeling, kamer genoemd in 6 Hollandse en Zeeuwse handelssteden, zo'n kamer had een eigen scheepswerf, pakhuis en kantoor.
Wat probeerde Jacob van Heemskerck en Willem Barentsz in 1596?
Ze probeerde langs het noorden van Europa en Azië. Ze zeilden langs Noorwegen, rondden de Noordkaap en toen ging het verder naar het oosten. Ze moesten overwinteren op Nova Zembla. Willen Barentsz zelf overleefd het niet, Jacob van Heemskerck wel. We weten er zoo veel over door Dirk de Veer.
Wat kon je in Antwerpen kopen?
Die kostbare handelsproducten die Portugese schepen zeilden om Afrika heen naar Azië haalden.
Wie brachten specerijen, zijden, porselein en thee op de Europese markt?
Portugezen en Spanjaarden.
Waar staat de A en VOC voor?
A is voor Amsterdam en VOC is voor Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Waar zorgden de Hollandse boeren voor?
Melk, boter, kaas en vlees
Toen Amsterdam groeide konden de Nederlandse boeren niet meer die grote hoeveelheid stadsbewoners van voedsel voorzien, hoe losten ze het op?
De handelsstad Amsterdam begon daarom graan te importeren uit landen rond de Oostzee, zoals Polen. Het werd opgeslagen in graanpakhuizen voordat het aan de molens en bakkerijen in de Republiek verkocht werd.
Wat waren belangrijke producten van deze periode?
 1. Trias Politica: scheiding der machten.
 2. Afrekenen met oude politieke systeem van een standen maatschappij.
 3. Wetten waarin alle burgers gelijk behandeld worden.
 4. Rechts van de weg rijden.
 5. Huisnummers.
 6. Achternamen.
 7. Metrische stelsel (meters, kilo's, etc.)
Wat gebeurde er met de Franse Koning Lodewijk XVI in de Franse Revolutie?
Het volk wilde niet meer geregeerd worden door een absolute koning en heeft hem met de guillotine een kopje kleiner gemaakt.