Summary Feniks / Vmbo 2 KGT / deel Tekstboek

-
ISBN-10 9006462764 ISBN-13 9789006462760
214 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks / Vmbo 2 KGT / deel Tekstboek ". The author(s) of the book is/are R Den Haan. The ISBN of the book is 9789006462760 or 9006462764. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks / Vmbo 2 KGT / deel Tekstboek

 • 1 De Gouden eeuw

 • De gouden eeuw. Nederland - 1600-ze drijven handel-van dit geld bouwen ze gebouwen. 

 • Wanneer was de Gouden Eeuw ?

  Van 1600 tot 1700

 • In welk jaar begon de gouden eeuw?

  in 1602

 • voor kleinere groepen rijke mensen

 •  

  Wat doet Nederland rond 1600 in Curaçao , Zuid-Amerika en Azië ? 

  Ze drijven er handel 

 • Van welk geld worden allemaal prachtige gebouwen gemaakt ? 

   

  Van het geld dat ze door de handel verdienen 

 • Wat laten rijke koopslieden maken ?

  Schilderijen

 • Waardoor worden alle vijanden verslagen ?

  door een sterke vloot

 •  

  Wat doet Nederland rond 1600 in Curaçao , Zuid-Amerika en Azië ? 

  de wic drijft slavenhandel 

 • Wanneer gaat het heel goed met Nederland ?

  in de 17e eeuw

 • Hoe wordt De Gouden Eeuw ook wel genoemd ? 

  De tijd van regenten en vorsten 

 • 1.1 Nederland wordt rijk

 • Bevolking groeit snel in de gouden eeuw, vooral in het westen. In het westen is weinig landbouwgrond om mensen te voorzien van voedsel. Noord-Holland bestond toen uit moeras en meren. jan adriaanszoon leeghwater bedenkt hoe hij de beemster droog kan leggen.  Hy laat een dijk erom heen maken met een kanaal erachter, er worden ook molens  neergezet, die molens zorgen ervoor dat het water in die rivieren komt.

 • Als er geen dijken waren zou ons land onder water lopen.
 • Gouden eeuw:
  Naam van periode tussen 1600 en 1700.
 • Verenigde Oost-Indische Compagnie:
  Samenwerking van verschillende handelsverenigingen, opgericht in 1602.
 • West-Indische Compagnie.
  Handelsvereniging voor de handel met Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied.
 • Slimme Nederlanders varen  in de 16e eeuw naar landen in Noord-Europa om graan te halen.
 • Het land in het westen is te nat om er graan te verbouwen.
 • Gras is er genoeg.
 • Wat doen de slimme Nederlanders in Noord-Europa?
  Ze ruilen hun kaas en andere producten die ze gped kunnen maken, zoals stoffen voor graan.
 • Waarom wouden de Nederlanders specerijen?
  Omdat je dan van een taai stuk vlees een lekkere stoofpot kan maken.
 • Indie was in die tijd ongeveer een jaar varen.
 • Wat moet een handelaar allemaal hebben voordat hij ook maar een cent kan verdienen?
  Een groot schip, minstens honderd man, voedsel, een kapitein en goeie kaarten.
 • Waarom gingen de handelaren samenwerken?
  Omdat het te gevàrlijk en duur was.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is er gebleven?
De Franse tijd in Nederland duurt maar kort, maar er is veel overgebleven van die tijd. De wetten worden in het hele land hetzelfde en iedereen word voor de wet gelijk.
zoals: de rechtspraak is voortaan openbaar, ook kwamen er wetten voor huwelijk en echtscheiding, en iedereen moest een achternaam kiezen, iedereen gebruikte dezelfde maten en gewichten zoals: de meter, de liter en de kilo
Napoleon verslagen
Als Napoleon ook Rusland wil veroveren gaat het fout. Met een reusachtig leger trekt hij Rusland in. De oorlog gaat anders dan Napoleon had gedacht. Het word een complete vernedering voor Napoleon. De Russen houden hem niet tegen bij de grens, zoals Napoleon had verwacht. Ze laten zich gewoon niet zien, en lokken zo her Franse leger dieper Rusland in. Napoleon komt er dan achter dat hij zich vergist heeft met de afstanden van Rusland. Als hij dan wil terug keren, is het te laat: de Russische winter begint. Van een half miljoen soldaten keren er maar 15.000 terug. De rest is gestorven door kou en de honger of ziekte en uitputting . Steeds meer landen keren zich nu terug van Frankrijk. In 1815 werken ze samen in een grote veldslag tegen Napoleon. Bij het plaatsje Waterloo word hij verslagen. 
nederland onder frans bestuur
Napoleon kroont hij en zijn vrouw in 1804 tot keizer en keizerin. De aanhangers keren zich van hem af want dit was niet de bedoeling. Napoleon maakt er meteen een einde aan het bestuur van de Patriotten. Napoleon kroont zijn broer tot koning van Koninkrijk Nederland. Als die ook niet voldoet, maakt Napoleon ons land gewoon deel van het Franse rijk. Hij wil een groot rijk van Europa. 
wat gebeurde er in 1789?
De stadhouder vlucht naar Engeland-> patriotten krijgen de macht. Nederland heet dan de Bataafse Republiek
wat bereikte Nederland in de 18e eeuw?
de ideeën van de verlichting bereikten ook ons land. Zeker de Patriotten, een groep mensen die genoeg heeft van het bestuur van de regenten en de stadhouder, de prins van Oranje. Die krijgt steeds meer macht en gaat zich gedragen als een koning. Ze vinden het onzin als iemand een land mag regeren door zijn afkomst. In 1787 proberen ze de macht te grijpen, maar dat mislukt. De meeste patriotten vluchten naar Frankrijk. 2 jaar later Door oorlogen bereikt die ook Nederland. het Franse leger en de patriotten trekken Nederland binnen.
napoleon?
leider van het Franse leger->1799->zorgde voor dictatuur
2 groepen in 1789?
radicalen<---->gematigden

1. de radicalen: voeren de meeste strijd. onder leiding van Robe Spierre hij voerde de meeste terreur.
2. gematigden: waren er wel tegen maar waren veel rustiger. (zij volgenden de radicalen).
wat is een grondwet?
Een grondwet is waar alle mensen zich aan moeten houden. De nieuwe grondwet kwam rond 1791. De koning raakte bijna al zijn macht kwijt, er kwam een nieuwe regering.
wat wil de verlichting
1. de burgers willen mensen rechtheid.
2. recht op vrijheid van godsdienst.
3. recht op vrijheid van meningsuiting
4. iedereen voor de wet gelijk.
wat is er gebeurd in de tijd van Napoleon Bonaparte?
Napoleon is een generaal van het Franse leger. Hij behaalt de ene overwinning naar de andere en is geweldig populair. 10 jaar na de bestorming van de Bastille verlangt het Franse volk naar rust en vrede. Van alle mooie idealen is maar weinig terecht gekomen. Gesteund door het volk is Napoleon aan de macht gekomen. Om een eind te maken aan de chaos in het land, er komen nieuwe wetten. Die maken van Frankrijk een dictatuur, met Napoleon als de machtigste man.