Summary Feniks VWO 3

-
123 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Feniks VWO 3

 • 2.0 Inleiding

 • wanneer was Nederland een van de belangrijkste landen van Europa?
  in de Tijd van Regenten en Vorsten
 • Waar bleef Nederland zich nog lange tijd aan vasthouden?
  aan datgene wat in vorige eeuwen welvaart had gebracht: handel en scheepvaart
 • waar en wanneer bouwde Nederland een groot rijk op?
  in de Tijd van Burgers en Stoommachines in Nederlands-Indie
 • wat was de oorzaak dat de westerse samenleving sterk veranderde
  De Industriële Revolutie en Franse Revolutie
 • wat gebeurde er in de 19e eeuw steeds minder in de koninklijke paleizen 
  en wat juist wel
  er werd steeds minder over het lot vd onderdanen beslist in de koninklijke paleizen en steeds meer in het parlement
 • wat was de tijd van Burgers en Stoommachines vooral?
  een strijd om invloed en emancipatie
 • 2.1 Nederland als koloniale mogendheid

 • wanneer kreeg de republiek met steeds meer problemen te maken
  aan het eind van de tijd van de Pruiken en Revoluties
 • wat gebeurde er toen de VOC failliet ging?
  toen nam de Nederlandse overheid de resterende bezittingen van de VOC over
 • hoe werd Koning Willem 1 ook wel genoemd?
  Koning Koopman
 • wat wilde koning willem 1 van indie maken?
  ipv een schadepost een wingewest
 • wat was willem 1's oplossing voor Indie?
  het cultuurstelsel
 • wie was multatuli?
  Eduard Douwes Dekker
 • wanneer schreef multatuli Max Havelaar
  in 1859 brussel
 • wat gebeurde er in 1860?
  het cultuurstelsel werd steeds minder belangrijk
 • wat gebeurde er rondde eeuwwisseling?
  dat een groot deel van de indische bevolking onder slechte omstandigheden moesten leven
 • 2.2 Economische ontwikkelingen

 • waar kenmerkte de nederlandse landbouw zich door rond de 1800?
  de grote regionale verschillen
 • wat gebeurde er tussen 1880 en 1914
  er werden coöperaties opgericht
 • wie vonden een bestaan in de industrie
  een groot deel vd landarbeiders en boerenzonen die in de loop vd 19e eeuw overbodig werden in de landbouw
 • hoe gingen ondernemers in de eerste helft van de negentiende eeuw over op massaproductie?
  doormiddel van stoommachines
 • wanneer kwam het proces van de moderne economische groei op gang
  omstreeks 1850 in de nijverheid
 • waar ontwikkelden zich arbeidsintensieve industrien?
  in het armere oost en zuid nederland
 • Waar concentreerde Holland zich op
  op de kapitaalintensieve industrieen zoals de scheepsbouw en machinefabrieken
 • wat deden veel europese landen in de negentiende eeuw
  ze trokken allerlei wetten in die de handel sterk belemmerden
 • wat gebeurde er vanaf 1850?
  toen kregen verkeersligging en achterland weer een volle betekenis
 • wat is het verschil tussen transitohandel en de stapelmarkt?
  bij transitohandel wordt het product gelijk doorverscheept en bij de stapelmarkt hielden ze vaak nog wat producten achter de hand voor als er minder van was de prijzen erg te laten stijgen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wanneer was Nederland een van de belangrijkste landen van Europa?
2
Waar bleef Nederland zich nog lange tijd aan vasthouden?
2
waar en wanneer bouwde Nederland een groot rijk op?
2
wat was de oorzaak dat de westerse samenleving sterk veranderde
2
Page 1 of 31