Summary Financial accounting using IFRS (2nd edition)

-
ISBN-13 9781618531964
177 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Financial accounting using IFRS (2nd edition)". The author(s) of the book is/are Franco Wong, Thomas Dyckman, Michelle Hanlon, Robert Magee, Glenn Pfeiffer. The ISBN of the book is 9781618531964. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Financial accounting using IFRS (2nd edition)

 • 2 Constructing Financial Statements

 • Wat betekent FSET
  Financial statement effects template (FSET) 
  Heeft misschien iets met journaalposten te maken???
 • 4 Reporting and Analysing Cash Flows

 • Wat zijn de 5 doelen van financiële rekeningen?
  1. Show financial position: what does the company own and owe?
  2. Accountability (=verantwoording) towards shareholders and debt investors (eg banks): did management generate sufficient profits and cash?
  3. Accountability towards stakeholders: how well does the company serve the interests (=belangen) of employees, suppliers, customers, governments, and society at large?
  4. Insight in value creation: provide useful information to determine how much the business is worth if it would be sold.
  5. Use all of this information in management decision-making
 • Wat is liquiditeit?
  De mate waarin een onderneming in staat is, aan haar kortlopende schulden te voldoen.
 • Wat is solvabiliteit?
  De mate waarin een onderneming in staat is, aan haar langlopende schulden te voldoen.
 • 4.1.1 What do we mean by ''Cash''?

 • Van verandering welke 2 zaken geeft een kasstroomoverzicht inzicht?
  Cash en cash equivalents.
  Cash equivalents zijn korte-termijn, highly liquid investments die:
  1. makkelijk te converteren (=omzetten) zijn in een bekende hoeveelheid cash en
  2. die onderworpen zijn aan een insignificant risk of change in value.  
 • Worden overdrachten tussen het bedrijf's contant geld, de bankrekening en investeringen in cash equivalents gezien als cash inflows/outflows?
  Nee, er wordt gekeken naar de cashflow en daarbij maakt het niet uit of het cash in de kassa zit, op een bankrekening staat, of dat het geïnvesteerd is in cash equivalents (daar investeren ze overtollig cash tijdelijk in).
 • 4.1.2 What does a Statement of Cash Flows look like?

 • Uit welke 3 categorieën bestaat een statement of cash flows uit?
  1. Operational cashflows: cashflows genereert met operating activities (=bedrijfsactiviteiten)
  2. Investing cashflows: gebouwen, machines, etc.
  3. Financing cashflowstransacties m.b.t. investeerders, banken etc.
 • 4.2.1 Operating Activities

 • Noem voorbeelden van operating cash inflows&outflows.
  Cash Inflows:
  • Cash received from customers
  • lawsuit settlements (=rechtszaak schikking)

  Cash Outflows:
  • Cash paid to suppliers 
  • Salary paid to employees
  • Cash payment of interest to creditors (=crediteuren) -> kan ook geboekt zijn onder de financing cash flows.
  • Cash payments of taxes to government
  • Contribution to charity
  • lawsuit settlements (=rechtszaak schikking)
 • 4.2.2 Investing Activities

 • Noem voorbeelden van investing cash inflows&outflows.
  Inflows:
  • Cash receipts (=ontvangsten) from sales of property, plant, and equipment (PPE) assets and intangible (=ontastbare)assets (bv. Merknaam
  • Cash receipts of interest and dividends -> kan ook als operating cash flow geboekt zijn.


  Outflows:
  • Cash payments to purchase property, plant, and equipment (PPE) assets and intangible assets.
 • 4.2.3 Financing Activities

 • Noem voorbeelden van financing cash inflows&outflows.
  Inflows:
  • Cash receipts from issuance (=uitgifte) of shares.
  • Cash received from borrowing money eg mortgage notes payable (=hypothecaire obligaties/lening?)

  Outflows:   
  • Interest paid
  • Dividend paid
  • Cash payments to acquire (=verkrijgen) shares


  Let op: loan=lening
 • 4.2.4 Usefulness of Classifications

 • Waar om is het classificeren van de kasstromen handig?
  Zo zie je beter waardoor de kasstroom veroorzaakt wordt en kun je makkelijker voorspellen of er in de toekomst ook nog cash flows zullen zijn.
  Vb. Bedrijf A veel operating cashflows. Bedrijf B (bijna) geen operating cashflows, alleen maar investing cashflows (komt door verkoop PPE).
  -> Bij bedrijf A ben je veel zekerder van cash flows in de toekomst = positief.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.