Summary Financieel management

-
126 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Financieel management

 • 1 Resultatenrekening

 • Uit welke posten bestaat de resultaten rekening?
  - Opbrengsten 
  - Kosten
 • Waarom komen privéontrekkingen en privéstortingen niet op de resultatenrekening?
  Omdat ze de winst niet mogen beïnvloeden ze hebben niets te maken met de bedrijfsuitoefening. 
  Ze hebben wel betrekking op het eigenvermogen.  
 • 1.2 Opbrengsten

 • Wat zijn opbrengsten op de resultatenrekening?
  Een verkochte product of dienst. Het geld hoeft nog niet ontvangen te zijn. Product hoeft nog niet geleverd te zijn. Omzet. 
 • Waaruit kunnen de opbrengsten bestaan?
  - Omzet
  - Verbruikte goederen / totale IWO
 • Hoe wordt de omzet berekend?
  Verkoopprijs per eenheid x afzet.
 • Waar tussen kan bij omzet onderscheidt worden gemaakt?
  - Contante verkopen 
  - Verkopen op rekening
 • 1.3 Kosten

 • Wat zijn Kosten op een resultatenrekeing?
  De kosten die gemaakt zijn om te komen tot de omzet in een bepaalde periode komen op de resultatenrekening. Het maakt niet uit of de kosten al betaald zijn of nog betaald moeten worden.
 • Komen afschrijvingskosten op de resultatenrekening?
  JA. Afschrijvingskosten zijn kosten.
 • Hoe worden afschrijvingskosten berekend?
  Aanschafwaarde - restwaarde : Aantal jaar warin wordt afgeschreven.
 • 1.4 Structuur van de resultatenrekening

 • Wat is Stap 1 van de layout resultatenrekening?
  - Omzet berekenen. 
  - Verbruikte goederen (VG) berekenen.      of 
  - IWO berekeken.    
  Brutowinst = Omzet - IWO of  VG.
 • Wat is Stap 2 van de layout resultatenrekening?
  - Alle soorten Kosten berekenen. 
  - Totale kosten berekeken. 
  Bedrijfsresultaat = Opbrengsten - kosten.
 • Wat is Stap 3 van de layout resultatenrekening?
  Bedrijfsresultaat - rentekosten +/- Buitengewone kosten = Winst voor belasting.
 • Wat zijn eventuele buitengewone baten of lasten?
  - Boekwinst (+) 
  - Subsidie (+)
  - lasten (-)  die niks te maken hebben met het verkopen van producten.
 • 1.5 Resultatenrekening in de praktijk

 • Waar heeft de winst (eind resultatenrekening) betrekking op?
  Op het Eigen vermogen, die neem toe of af.
 • Waarom komen privéonttrekkingen niet op de resultaten rekening?
  De resultatenrekening geeft inzicht in de opbrengsten en kosten over de bedrijfsvoering. Een privéonttrekking heeft niets te maken met de bedrijfsvoering.
 • Om welke reden wordt er een resultatenrekening (exploitatiebegroting) opgesteld als onderdeel van het ondernemingsplan?
  De reden dat er een exploitatiebegroting wordt opgesteld is omdat het van
  belang is om te weten of de onderneming winst kan maken.  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.