Summary Financieel management voor ondernemers in het MKB

-
ISBN-10 9001809588 ISBN-13 9789001809584
206 Flashcards & Notes
102 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Financieel management voor ondernemers in het MKB". The author(s) of the book is/are A W W Heezen. The ISBN of the book is 9789001809584 or 9001809588. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Financieel management voor ondernemers in het MKB

 • 1 De ondernemer en de onderneming

 • welke persoonlijke kwaliteiten moet een ondernemer over beschikken?

  Kennis van de markt, leiding geven, initiatiefen nemen, het kunnen interperteren van finaciele gegevens. Een ondernemer hoeft niet zalf over als deze kwaliteiten te beschikken, hij kan ook gebruik maken van deskundigen.

 • wat is het marktmechanisme

  de prijs die tot stand komt door vraag en aanbod

 • wat is de going-concernwaarde?
  de waarde die de active hebben voor de onderneming, ervan uitgaande dat de onderneming haar huidige activiteiten voortzet.
 • Een onderneming is geen op zich zelfstaand iest, deze staat miden in haar omgeving. De ondernemer kan niet zonder de omgeving.

 • wat is marktwerking

  afnemers kunnen zelfs beslissen bij welke producent zij producten afneemt

 • Instituut Nederlandse kwaliteit (INK) heeft Quick scan ontwikkelt zodat gemiddelde scores kunnen worden vergelijken door de onndernemer

 • 1.6 Goederen- en geldstromen

 • Wat is een secundaire geldstroom?
  Dit zijn de geldstromen van en naar de vermogensmarkt. Onder de vermogensmarkt vallen o.a. banken. De overige geldstromen zijn primaire geldstromen.
 • 1.7 Rechtsvormen

 • Noem 8 rechtsvormen
  1. eenmanszaak
  2. maatschap
  3. commanditaire vennootschap (cv)
  4. vennootschap onder firma (vof)
  5. besloten vennootschap (bv)
  6. naamloze vennootschap (nv)
  7. vereniging
  8. stichting
 • Wat is een ondernemingsvorm?
  Rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend
 • Bij welke 4 rechtsvormen behoort de onderneming toe aan een of meer natuurlijke personen (mensen)?
  1. eenmanszaak
  2. maatschap
  3. commanditaire vennootschap (cv)
  4. vennootschap onder firma (vof)
 • Welke 4 rechtsvormen zijn rechtspersonen?
  1. besloten vennootschap (bv)
  2. naamloze vennootschap (nv)
  3. vereniging
  4. stichting
 • Bij een eenmanszaak is de eigenaar ook met zijn personelijke vermogen verantwoordelijk, maar hoe zit dit met een gehuwde partner?
  Als er een algehele gemeenschap van goederen is dan is de partner ook verantwoordelijk voor de schulden e.d. van de onderneming met zijn/haar privé vermogen.
 • Kenmerken natuurlijke personen
  1. Zij zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming
  2. ....
 • Welke beslastingen moeten een eenmanzaak betalen?
  De eigenaar moet over de winsten van het bedrijf inkomstenbelasting betalen.
 • Welke beslasting moet de Vernootschap onder firma (Vof) betalen?
  Net zoals bij een eenmanszaak moet de Vof inkomstenbelasting betalen over de winst. Als er personeel in dienst is moet er ook loonbelasting betaald worden. De Vof wordt gezien als een zelfstandige eenheid voor bet bestalen van belastingen.
 • Welke betalingen moet de besloten vernootschap (bv) betalen over de winst, wat houden deze betalingen in?
  De bv betaald vernootschapbelasting. Dit betekend dat over een winsten tot en met €200.000 20% belasting wordt betaald en alles daarboven komt 25% (tarieven van het belastingjaar 2011). De bv betaald ook dividend aan aandeelhouders. De wijze waarop wordt besloten door de algemene vergadering van aandelhouders.
 • Wat is voor een besloten vernootschap (bv) een inbrengverklaring
  Een inbrengverklaring is een verklaring van een accountant dat de aaneelhouders voldaan hebben aan het minimaal in te brengen bedrag. Het kan zijn dat taxatie gedaan moet worden door derde als bijvoorbeeld onroerend goed zaken worden ingebracht. 
 • Wat zijn de financiele voordelen van een besloten vernootschap (bv)?
  • Ten opzichte van een eenmanszaak en de vernootschap onder firma betaal  je minder belasting als bedrijf. Er wordt wel dubbele belasting betaald door de dividend.
  • Je kunt een grotere eigen vermogen bij elkaar krijgen ten opzichte van een eenmanszaak en vernootschap door de aandeelhouders
  • Door de hogere eigen vermogen kun je ook meer vreemd vermogen aantrekken
  • De eigenaren van de BV zijn financieel niet met hun prive vermogen verantwoordelijk. Let wel op dat de bestuur van het bedrijf een wettelijke verantwoording heeft. Slechte resultaten kunnen uiteindelijk wel leiden tot rechtzaken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend EBITDA?
Earnings before interest, taxes, depreciation and Amortization
hoe wordt de debt ratio berekend?
vreemd vermogen / totaal vermogen
Hoe wordt het solvabiliteitspercentage berekend?
eigen vermogen / totaal vermogen x 100%
Hoe wordt de Debt Service Ratio (DSR) berekend?
EBITDA / (aflossingsverplichtingen + rentekosten)
Hoe wordt het interestdekkingsgetal berekend?
bedrijfsresultaat (EBIT) / interestkosten
Hoe wordt de rentabiliteit eigen vermogen (Rev) berekend?
resultaat voor belastingen / gemiddeld eigen vermogen
Hoe wordt de rentabiliteit totaal vermogen (Rtv) berekend?
bedrijfsresultaat (EBIT) / gemiddeld totaal vermogen x 100%
Hoe wordt de debt service coverage ratio berekend?
vrije kasstroom / (aflossingen + interestkosten)
Hoe wordt de quick ratio berekend?
vlottende activa (exclusief voorraden) / vlottende passiva
Hoe wordt de current ratio berekend?
vlottende activa / vlottende passiva