Summary financieel planner

-
244 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "financieel planner". The author(s) of the book is/are Lindenhaeghe. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - financieel planner

 • 1 opbouw en structuur wet ib 2001

 • iemand die woonachtig is in nederland en in het buitenland inkomen geniet waar wordt deze belast

  nederland

  • waar iemand woont, wordt beoordeeld op basis van de feiten en omstandigheden, een belangrijke rol speelt hierbij de centrale plaats van iemands leven. de plaats van de eigen woning.
  • van buitlenlandsbelastingplichtingen( deze zijn niet in nederland woonachtig wordt in beginsel alleen het nederlandse inkomen belast
 • volgens de hoofdregel worden inkomsten maar in een box belast

 • er kan geen sprake zijn van dubbele belastingheffing

  box 2 25% aanmerkelijk belang

 • conserverende aanslag?

  fiscale claim van fiscus op immigrant/emmigrant overdracht van lijfrente en dergelijke

  aanslag, tevens uitstel 10 jaar mits vervreemd of afgekocht, geen invloed op verzamelinkomen en middeling

 • rangorderegeling, uitgangspunt van deze rangorderegeling is dat een vermogensbestanddeel da§t inkomen genereert of kan genereren dat ik box 1 of 2 moet worden belast 

 • anti misbruik bepaling vermogensbestanddelen die niet langer dan drie cq zes maanden waarin de peildatum van 1 januari bevind  alsnog meetellen in box 3, dus gelden opnemen en storten binnen 6 maanden tellen gewoon mee voor vrh

 • 1.1 raamwerk

 • Ondernemingsverliezen sinds 2007 max 9 jaar compenseren

 • Partnerbegrip, 

 • Gehuwden en meerderjarige samenwonenden met notarieel contract die volgens gba staan ingeschreven op adres

 • Geen partner bloedverwant eerste graad, tenzij beide 27 zijn, of persoon die geen inwoner is van nederland en niet kiest voor behandel binnenlandse bel plicht

 • Onderlinge verhouding ivm aangifte aan een partner, hele jaar

 • Gehuwd, ink Duitsland, ink nederland aangfite alles op ned inkomen 

 • 15 jaar werk inkomen zelf belast bij kind, spaargelden gelijke delen bij ouders

 • 1.2 belastingplichtigen

 • Vrije beroepsbeoefenaren 

  not,advo,componist,artsen, gezien als winst uit onderneming

   

 • 2.1.1 winstgerechtigde op grond van participatie

 • open cv toetreding, en fiscaal 

  zonder toestemming, fiscaal box 3 inkomen gezien als inkomen uit sparen en beleggen. 4%

 • besloten cv?

  toetreding via toestemming, box 1 mits geen onderneming

 • 2.1.1.1.1 keuzemogelijkheden

 • wanneer keuze voor fiscaal woning in onderneming

  minimaal 10% gebruik voor de onderneming, keuze mogen

 • 2.1.1.1.1.1 vrijstelling pensioenaanspraken

 • wat is de omkeerregel

  uitgesteld loon

 • hoe is de financiering geregeld

  kapitaaldekkingsstelsel

 • vanaf 2014 67 jaar voor op

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

premieovereenkomst
uitgangspunt is de premie
kapitaalovereenkomst
garantie van vast eind kapitaal
uitkeringsovereenkomst
hoogte van de uitkering gegarandeerd
diverse berekeningen met de financiële calculator
berekenen
twee opbrengsten van een obligatie
koerswinst en couponopbrengst
stak kenmerken
dividenden ontvangen en doorsluizen naar certificaathouders, Stemrecht ligt bij adminkantoor. certificaten vervangen aandelen
ex-post financiering bij deposito garantieregeling
ons huidige stelsel op het moment dat er moet worden gestort komt de vordering los. risico bij grote bank dat stelsel omvalt.
ex-ante financiering inzake depositogarantieregeling
fonds is van tevoren gevuld door banken
diversificatie
spreiden van belegging
Doel WFT
Consument beschermen tegen fin dienstverlener, effientie op de markt