Summary Financiering en Verslaggeving

-
ISBN-13 9789460205163
489 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Financiering en Verslaggeving". The author(s) of the book is/are Huib Stoffels. The ISBN of the book is 9789460205163. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Financiering en Verslaggeving

 • 1 De naamloze vennootschap

 • Wat is de naamloze vennootschap?
  Een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor een of meer aandelen deelneemt.
 • Wat is een nv?
  Een bedrijf met een rechtspersoon --> juridisch gezien kan dit als persoon worden beschouwd wat inhoudt dat die rechten heeft en verplichtingen aan kan gaan.
 • De eigenaar van een eenmanszaak of vof is dan ook onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen die hij verricht. Omdat bij een eenmanszaak of vof steeds een natuurlijk persoon aansprakelijk is, spreek je bij deze rechtsvormen ook wel van persoonlijke ondernemingsvormen.
 • Wat is de nominale waarde van een aandeel?
  De waarde die op het aandeel staat.
 • Welke rechten en plichten zitten er vast aan het bezit van een aandeel?
  1. Je bent mede-eigenaar van een nv en als zodanig heb je stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders die minimaal één keer per jaar gehouden moet worden. Indien je de helft van de aandelen plus 1 hebt bepaal je het beleid van de NV.
  2. Je bent beperkt aansprakelijk, namelijk tot het bedrag van de aandelen die je bezit.
  3. Je hebt recht op een aandeel in de winst, dat uitgekeerd wordt in de vorm van dividend.
 • Wat zijn aandelen op naam?
  Aandelen waarop de naam van de aandeelhouder staat.
 • 1.1 De effectenbeurs

 • Wat zijn effecten?
  Waardepapieren, de belangrijkste zijn aandelen en obligaties.
 • Wat is een obligatie?
  Een schuldbewijs van een nv, het is een bewijs dat je geld geleend hebt aan een onderneming.
 • Obligaties geven recht op een jaarlijkse rentevergoeding welke los staat van het feit of de onderneming winst of verlies heeft gemaakt.
 • Aandelen en obligaties kunnen verhandeld worden op de effectenbeurs, dat is de plaats waar vraag naar en aanbod van effecten elkaar ontmoeten met als resultaat dat er een koers tot stand komt.
 • Wat is speculeren?
  Het kopen van o.a. Effecten in de hoop dat in de toekomst de koers zal gaan stijgen zodat de effecten dan met koers winst weer verkocht kunnen worden.
 • Bij speculeren gaat het om koersverschillen op achtereenvolgende tijdstippen.
 • Wat is de netto contante waarde van de investering in het project?
  De contante waarde van de toekomstige positieve kasstromen verminderd met het bedrag van de investeringsuitgave.
 • Wanneer de netto contante waarde positief is investeert men. Omdat de contante waarde wordt berekend, wordt er automatisch rekening gehouden met de interestkosten. Een hoge netto contante waarde heeft een positieve invloed op de beurskoers.
 • Wat is het beurs- of marktsentiment?
  De stemming op de beurs. Als de koersen de neiging hebben om te gaan stijgen dan is er een positief sentiment. Dan wordt er gesproken van een BULLmarkt.

  Als het een negatief sentiment betreft spreken we van een BEARmarkt.
 • Wat is een beleggingsfonds?
  Een naamloze vennootschap waarvan de aandelen op de beurs zijn genoteerd.
 • Wat is de efficiënte-markttheorie?
  De theorie dat in de beurskoersen alle publieke informatie verwerkt is.
 • 1.2 De vermogensmarkt

 • Wat is de vermogensmarkt?
  Het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen.
 • Wat zijn vragers naar vermogenstitels?
  De aanbieders van vermogen.
 • Wat is een onderhandse lening?
  Als een bedrijf naar een bank stapt en daar onderhandelt over de omvang, de looptijd en de rente van een lening.
 • Wat zijn institutionele beleggers?
  Pensioenfondsen, levensverzekeringsmaatschappijen en sociale fondsen.
 • Wat is de rentevoet?
  Het rentepercentage
 • Wat is prudentieel toezicht?
  Dat wil zeggen dat er op toegezien wordt dat financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.
 •  Drie belangrijke toezichthouders zijn er op de vermogensmarkt?
  1. De Nederlandsche Bank
  2. De Autoriteit Financiële Markten
  3. Autoriteit Consument&Markt
 • Wat doet de Autoriteit Financiële Markten?
  Zij zijn belast met het gedragstoezicht door te zorgen voor ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van klanten door financiële instellingen.
 • Wat is een transparant marktproces?
  Vragers als aanbieders moeten toegang hebben tot dezelfde informatie om beslissingen te kunnen nemen.
 • Wat doet de Autoriteit Consument & Markt?
  Zij houdt toezicht op de mededinging(concurrentie), het consumentenrecht en een aantal specifieke sectoren.
 • Wat is een fusie?
  Een samensmelting van twee ondernemingen tot een nieuwe zelfstandige onderneming. Bij een overname koopt een onderneming een andere onderneming op.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn bv. belangrijke indicatoren voor koersvorming?
 • De winst- en omzetverwachting van bedrijven
 • De hoogte van de dividenduitkeringen
 • Het aantreden van een nieuwe directeur
 • Een staking bij een bedrijf
 • Een verhuizing naar het buitenland
 • fjgjyihkjtrefdfghmj,m
Wat is een koers?
Op de effectenbeurs ontmoeten vraag en aanbod elkaar waardoor er een koers tot stand komt.
Wat zijn de belangrijkste Effecten (=waardepapier)?
 1. Aandelen
 2. Obligaties
Welke soorten aandelen zijn er?
Aandelen op naam en toonderaandelen
Waardoor onderscheidt de NV zich van een eenmanszaak of een VOF?
De NV is een rechtspersoon. NV juridisch gezien als 'persoon' die rechten heeft en verplichtingen kan aangaan. De bestuurders van een nv zijn dan ook niet persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden.
Wat is een naamloze vennootschap?
Een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor een of meer aandelen deelneemt.
Informatie die een onderneming moet verschaffen is:
- jaarrekening
- bestuursverslag (hoe ging het dit jaar, hoe gaat het in de toekomst?)
-overige gegevens ( controleverklaring, bijzondere of beperkte zeggenschapsrechten aandelen,
- bepalingen over de winstbestemming
Waar staat cashflow voor en hoe reken je deze uit?
Cashflow is een meer accurate depictie van de nettowinst, omdat deze ongevoelig is voor afschrijvingskosten. De cashflow is uit te rekenen door de nettowinst en de afschrijvingskosten bij elkaar op te tellen
Wat is de Dupont formule, wat geeft deze aan en hoe schrijf je deze?
De Dupont formule is praktisch gezien gewoon de rentabiliteit onder een meer precieze look.  Deze is te berekenen door;
- het bedrijfsresultaat delen door de omzet, keer 100,  keer (de omzet gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen)


het eerste deel van deze formule (bedrijfsresultaat/ omzet) geeft inzicht over de vaardigheid van het operationeel management in vergelijking met andere bedrijven

het tweede deel van de formule (Omzet/ GTV) geeft de omloopsnelheid van het vermogen weer
Welke risico's zitten er verbonden aan het hefboomeffect?
- je weet niet of het net zo winstgevend zal zijn als de eerste keer
- Hoe meer er geleend wordt hoe meer interest- en aflossingskosten
-Hoe groter de hefboomfactor, des te slechter de solvabiliteit en hoe hoger de interestvergoeding van verschaffers van vreemd vermogen
- een positief hefboomeffect kan zomaar omslaan in een negatief hefboomeffect