Summary Floor's Inleiding Strafrecht

-
458 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Floor's Inleiding Strafrecht". The author(s) of the book is/are Floor. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Floor's Inleiding Strafrecht

 • 1 BLOK 1 - Het strafrecht vanuit diverse invalshoeken benaderd

 • diverse invalshoeken, dwz. vanuit historisch perspectief, vanuit legistische hoek,vanuit disciplines, vanuit internationaal perspectief.
 • Wat zijn de twee grondvormen van het strafproces?
  1. Inquisitoir
  2. Accusatoir
 • Wat zijn de kenmerken van een inquisitoir strafproces?
  Inquisitio = onderzoeken
  1. ongelijkwaardigheid van partijen
  2. Pater familias is onderzoeker en beslisser (autoriteit)
  3. juist verloop is afhankelijk van openheid, onafhankelijkheid en onbevooroordeeldheid inquisiteur.
 • Kenmerken van een accusatoir strafproces?
  Accusatio = beschuldiging
  1. oudste vorm (tweekamp)
  2. gelijkheid van partijen
  3. rechter is scheidsrechter
 • Wat is in ons rechtsstelsel een zuiver accusatoire procedure?
  Civiele proces
 • Wat is een voorbeeld van een inquisitoir proces?
  Bestuursbeschikking
 • Wordt in een accusatoir proces niets onderzocht?
  Jawel, maar alleen waar partijen het niet over eens zijn. Eigen verantwoordelijkheid van partijen om relevante feiten als argumenten te brengen.
  In inquisitoir proces is dit de verantwoordelijkheid van de onderzoeker (inquisiteur).
 • Wie is 2e partij in accusatoir strafproces?
  Samenleving in vorm van publiek orgaan (=geconstrueerde tegenpartij van verdachte), want:
  • niet altijd rechtstreeks slachtoffers,
  • strafrecht niet gericht op herstel voor slachtoffers
 • Leent inquisitoir grondmotief zich goed voor strafproces?
  Ja, vanuit materieel strafrecht want er is geen tegenpartij nodig. Maar ook hier in loop van tijd ontwikkeling van een afzonderlijk vervolgend orgaan.
 • Inquisitoir: functie van dit afzonderlijk vervolgend orgaan?
  afsplitsing van zelf onderzoekende rechter ivm taakverdeling. = OM
 • Hoe zit dat met deze afsplitsing van afzonderlijk vervolgend orgaan?
  • afsplitsing/taakverdeling van zelf onderzoekende rechter
  • afsplitsing verantwoordelijkheid voor onderzoek in fase vóór terechtzitting (praktisch-administratieve kant -> meestal ook veel werk)
  • principiële kant = waarborg dat onderzoek ter terechtzitting ook echt onderzoek is en niet bevooroordeeld is door eigen activiteiten in voor onderzoek => minimaliseren gevaren inquisitoire procedure
 • Wat doet een rechter (inquisitio) (of voorzitter meervoudige kamer) allemaal ter terechtzitting?
  NB! Inquisitio is ingebed in accusatoire constructie
  1. positie tijdens terechtzitting inquisitoir
  2. verantwoordelijk voor onderzoek waarop hij zijn beslissing baseert
  3. hij doet ter zitting onderzoek
  4. hij ondervraagt verdachte en getuigen
  5. hij kan onderzoek hervatten bij onvoldoende gegegevens
 • Taken OvJ (tegenpartij verdachte = accusatoire constructie)
  1. vervolgingsmonopolie (beslist wel/niet vervolgen, art. 167 Sv)
  2. beslist wel of niet tot verdere vervoging (art. 242 Sv).
  3. hij formuleer tenlastelegging in dagvaarding
  => de tenlastelegging begrenst onderzoek rechter => zou in accusatoir proces passen (art. 350 Sv)
 • Verschil benadering verdachte in beide grondvormen van strafproces?
  Inquisitoir strafproces: object van onderzoek
  Accusatoir strafproces: procespartij
 • In UK accusatoir strafproces en verdachte verplicht waarheid te zeggen.
  In NL op inquisitore grondvorm gebouwd (evenals Europese vasteland), geen straf op onwaarheid zeggen verdachte
 • Fasen in strafproces mbt verdachte
  • voorbereidend onderzoek: verdachte object
  • tijdens rechtsgeding: verdachte procespartij
 • Wat is de graadmeter voor overgang van ene naar andere voor verdachte?
  inwendige openbaarheid (kennisneming processtukken)
 • Ontwikkeling Nederlandse (+ Eur. vasteland) strafproces grondvorm:
  • oudste puur accusatoir (ordinaire strafproces)
  • hiernaast inquisitoir (extra ordinaire strafproces)
  • oudere accusatoire strafproces verdrongen
  • alleen inquisitoir bleef
  • hierna ontwikkeling richting accusatoir.
 • inwendige openbaarheid:
  • art. 30 Sv - vooronderzoek: kennisneming verzoeken, maar onthouding kan ivm belang onderzoek
  • art 33 Sv - terechtzitting heeft verdachte zonder meer recht op kennisneming alle processtukken
 • In UK apart vervolgend orgaan formeel tot 1986 niet geregeld, nu vanaf 1986: Crown Prosecution Service.
  IN US: public prosecutor
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

beginsel 1. - Territorialiteitsbeginsel
 • art. 2 WvSr
 • Nlse strafwet is van toepassing op alle gedragingen in NL (ook NL luchtruim, territoriale wateren en aan boord buitenlands vliegtuig/schip in NL)
 • in NL = Nls strafrecht
beginsel 2. - Vlagbeginsel
 • art. 3 WvSr
 • = uitbreiding territorialiteitsbeginsel
 • NL. strafrecht geldt ook buiten NL, aan boord Nls vaartuig  of Nls luchtvaartuig.
Wat houdt het gezagsdualisme in mbt de politietaken?
 • directe gezag mbt handhaving orde bij burgemeester (Min. van Binnenlande Zaken)
 • directe gezag mbt opsporing bij OvJ (Min. van Justitie)
Hoe noem je politie vanuit strafrecht? (opsporing/repressieve kant)
opsporingsambtenaren
Hoe noem je politie vanuit Pol. wet? (staatsrechteljke kant)?
politie ambtenaren
Naar aanleiding van welk arrest is artikel 2 de bevoegdheidsbasis voor orde handhaving?
Zeyense nachtbraker:
ogv huidige art 2 Pol.W mocht agent dronkaard naar huis brengen (was naar redelijk inzicht ter handhaving van de openbare orde vereist)
2 kerntaken van de politie (nu in art. 2 Politiewet 1993)
 1. ordehandhaving = preventief = bestuurlijke politiezorg
 2. opsporing = repressief = justitiele politiezorg
Waarom is 1838 het jaar van de codificatie?
Invoering belangrijke wet 3 wetboeken:
 1. Wet RO (heette toen: Wet op zamenstelling der regterlijke magt en beleid der justitie)
 2. Wb Burgerlijke Rechtsvordering
 3. Wb van Strafvordering (NB = 'overname" Code d'Instruction Criminelle)
 4. Burgerlijk Wetboek
Wat omvat het bijzondere strafrecht?
 1. Opiumwet
 2. WED
 3. Wet wapens en Munitie
 4. WvW
 5. Wet militairen (etc.)
Wat is op internationaal niveau voor het formele strafrecht van belang?
EVRM en IVBPR (aantal bepalingen hieruit hebben rechtstreekse werking)