Summary Food quality management : a technological and managerial principles and practices

-
ISBN-10 9086861164 ISBN-13 9789086861163
132 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Food quality management : a technological and managerial principles and practices". The author(s) of the book is/are Pieternel A Luning and Willem J Marcelis. The ISBN of the book is 9789086861163 or 9086861164. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Food quality management : a technological and managerial principles and practices

 • 1 Introductie voedselkwaliteitsmanagement

 • Wat is de definitie van een agri-food productie?
  Een productie waarbij landbouwproducten worden verwerkt tot voedingsmiddelen die direct kunnen worden gebruikt of geconsumeerd (stable-to-table, farm-to-fork, seed-to-food)
 • Wat zijn agrarische producten?
  Producten die aan het begin van de keten voorkomen, zoals veevoer en zaden voor planten waar groentes en bloemen aangroeien voor latere verkoop
 • Noem 5 kenmerken van agrarische producten en voedingsmiddelen
  - heterogeen
  - levend materiaal (planten en dieren)
  - verborgen risico's (micro-organismen)
  - beperkte houdbaarheid
  - seizoensgebonden (oogsttijd)
 • Noem een aantal karakteristieken van de agri-food keten
  - complexe productieketens (kleine en grote schakels)
  - complexe netwerken (veel toeleveranciers en afnemers)
  - bijproducten (= ontstaan onbedoeld tijdens productieproces)
  - grote volumes (lage toegevoegde waarde)
  - grote impact op omgeving (verpakking, afval etc.)
  - grote publieke interesse (veiligheid en gezondheid)
 • Noem 3 oorzaken voor de veranderingen op het gebied van kwaliteit binnen de voedingsmiddelenindustrie de afgelopen jaren
  1. verbeterde productietechnieken (nieuwe regels)
  2. toenemende zorgen (uitbraken ziektes, klimaatveranderingen, toename welvaartsziekten)
  3. veranderingen in de samenleving (veranderingen levensstijl &globalisering)
 • Wat houdt de theorie 'systemenhiërarchie' van Boulding in ?
  Een theorie die weergeeft in welke van de 9 niveau's van complexiteit voedselkwaliteit management zich kan bevinden. Dit loopt van de basis (Frame work system) tot het ultieme systeem waarbij alles perfect is (transcendetal system). Hoe hoger het niveau, hoe complexer, hoe meer tussenrelaties er zijn en hoe meer veranderlijkheid, informatie en kennis van mechanismen nodig is.
 • Wat is een voedselsysteem (food system)?
  Het geheel aan producteigenschappen (wateractiviteit, pH) en dynamische voedselprocessen (enzymactiviteit, gehalte aan MO)
 • Wat betekent food behaviour (gedrag van voedsel)?
  Het resultaat van het voedselsysteem (producteigenschappen en dynamische voedselprocessen)  na verloop van tijd (food dynamics). Dit wordt ook beïnvloed door technologische condities.  
 • Wat is een voedselproductiesysteem?
  Een dergelijk systeem omvat alle productieactiviteiten en technologische condities die nodig zijn om de juiste producten (+ producteigenschappen te verkrijgen)
 • Wat is een 'techno-managerial approach en waarom wordt deze toegepast?
  Dit is een specifieke benadering voor problemen op het gebied van voedselkwaliteit waarbij naar zowel technologische als management aspecten wordt gekeken. Deze benadering is belangrijk om ervoor te zorgen dat men niet te simpel omgaat met het de borging van voedselkwaliteit. Kennis van beide kanten is nodig om de systemen te voorspellen en te controleren om de gewenste kwaliteit te krijgen.
 • Wat zijn 'human systems'?
  Bij een dergelijk systeem gaat het om mensen met bepaalde eigenschappen die beslissingen nemen om hun doelen te bereiken
 • Wat is 'Human behaviour'?
  Het gedrag dat wordt vertoond na verloop van tijd nadat de besluiten zijn genomen (beinvloed door human dynamics en administratieve condities)
 • Wat is een 'management system'?
  Alle management activiteiten en administratieve condities te samen die helpen bij het maken van de juiste beslissingen.
 • Wat is 'food quality relationship' en waarom is dit concept ontwikkeld?
  Food behaviour (FD + TC) + Human behaviour (HD + AC) = Food quality

  Dit is een aanvulling op de techno-managerial approach om specifieker in te gaan op wat er precies geanalyseerd moet worden op kwaliteitsproblemen op te lossen.

  FD= verandering in producteigenschappen (pH, ingrediënten) + processen
  TC = proces condities, apparatuur en gebouwen
  HD = perceptie (waarneming), attitude, interesses -> beïnvloeden besluitenmaking
  AC = procesdures, verantwoordelijkheden, beschikbare info
 • Wat houdt het Food Quality Management functions model in?
  Dit model brengt in kaart hoe voedselkwaliteit gerealiseerd moet worden (activiteiten) om aan de eisen van klanten en consumenten te voldoen en/ of hun verwachtingen te overtreffen. Het model omvat een organisatie die zich in een bepaald milieu bevindt waar technologische en management functies op elkaar inwerken om zo aan de eisen van de klanten/ consumenten te voldoen (4 elementen)
 • Milieu: factoren (politiek, sociaal, economische, technologisch) die maken van beslissingen beïnvloeden
  Management activiteiten: beslissingen die het voedselproductiesysteem opgang brengen

  Technologische activiteiten: productieactiviteiten en metingen -> behoudt van producteigenschappen en voorkomen van achteruitgang ingrediënten en eindproducten
 • Uit welke onderdelen bestaat het managementgedeelte van de organisatie in het FQM functions model?
  1. Quality Design: omzetten consumenten eisen -> product & processpecificaties
  2. Quality Control: beoordeling functie mensen en processen (binnen specificaties blijven, anders aanpassen)
  3. Quality Improvement: veranderingen in mensen en processen aanbrengen -> hoger niveau van kwaliteit
  4. Quality Assurance: opstellen van eisen kwaliteitssysteem + controle van de werking ervan en zo nodig aanpassen
  5. Quality Strategy and Policy: opstellen langetermijndoelen met betrekking tot voedselkwaliteit + hoe bereiken (kwaliteitssysteem kiezen etc.)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt het Food Quality Management functions model in?
Dit model brengt in kaart hoe voedselkwaliteit gerealiseerd moet worden (activiteiten) om aan de eisen van klanten en consumenten te voldoen en/ of hun verwachtingen te overtreffen. Het model omvat een organisatie die zich in een bepaald milieu bevindt waar technologische en management functies op elkaar inwerken om zo aan de eisen van de klanten/ consumenten te voldoen (4 elementen)
Wat valt er onder kwaliteitsborging (beslissingen op het gebied van..)?
 • Eisen stellen aan het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Kwaliteitsmanagementsysteem geschikt maken voor de organisatie
 • Beoordeling van actuele kwaliteit van systeem
 • Eventueel aanpassen van het systeem
Wat valt er onder kwaliteitsverbetering (beslissingen op het gebied van..)?
 • Veranderingen in product en materiaal specificaties
 • Veranderingen in productieproces
 • Veranderingen in kwaliteit van middelen (mensen)
Wat valt er onder kwaliteitscontrole (QC) (beslissingen op het gebied van...)?
 • Het controleren van de actuele kwaliteit van product, materiaal, productieproces en de procesomgeving
Wat valt er onder kwaliteitsontwerp (beslissingen op het gebied van..)?
 • Product en materiaal specificaties
 • Eisen aan het productieproces
 • Specificaties van middelen (mensen)
Wat valt er onder kwaliteitsbeleid en strategie (beslissingen op het gebied van...)?
 • Bepalen van kwaliteitsdoelen
 • Kwaliteitsniveau van producten en middelen/bronnen
 • Bepalen van kwaliteitssysteem dat wordt gehanteerd binnen de organisatie 
Wat was de filosofie van Crosby (kwaliteitsgoeroe)?
 • Kwaliteit betekent producten conform heldere specificaties
 • Kwaliteitsproblemen bestaan niet = organisatorisch probleem
 • Kwaliteit is gratis
 • Doe alles in één keer goed, dat is het goedkoopste
 • Focus op gedrag
Hoe zit de triologie van Juran in elkaar over het beheren van kwaliteit?
 1. Kwaliteitsplanning
 • wie is de consument + hun behoeften
 • omzetten behoeften in producteigenschappen
 • Processen kiezen voor de productie en om dan daadwerkelijk het product te produceren

     2. Kwaliteitscontrole:
 • evalueren van product
 • vergelijking van product met doelen die vooraf gesteld zijn
 • Bij eventuele verschillen actie ondernemen

     3. Kwaliteitsverbetering:
 • wat kan er verbeterd worden -> stel hier teams voor samen
Wat was de filosofie van Juran (kwaliteitsgoeroe)?
Taalniveau's
Top: geld
Midden: geld & actie
Operatief: actie

Kwaliteit ging volgens Juran om 'fit for use': geschiktheid voor gebruik (geen gebreken & klanttevredenheid)
 • ontwerp kwaliteit
 • reproductie kwaliteit
 • distributie kwaliteit
 • service kwaliteit
Wat is het 'Deming Wheel'
Het gaat hier om de cyclus 'plan-do-check-act' oftewel het bedenken van verbeteringen op kwaliteitsgebied - uitvoeren van deze plannen - controleren of uitvoering effect heeft gehad - eventueel aanpassingen doen. Op die manier brengt men het kwaliteitsniveau steeds een stukje hoger.