Summary FORUM geschiedenis

-
350 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - FORUM geschiedenis

 • 1.1 paragraaf 1

 • Tot wanneer was Duitsland een keizerrijk?
  1918, opgericht in 1871
 • In het keizerrijk, wat voor parlement was er?
  Een democratisch gekozen parlement. Ookal had dit parlement niet veel invloed. Zij beslisten wel over wetten en begrotingen
 • Waarom ontstonden er rellen die de keizer lieten aftreden?
  Duitsland had de eerste wereldoorlog verloren en het volk vond dat de keizer moest aftreden
 • Wat was een gevolg van het aftreden van de Duitse keizer?
  De eerste Duitse democratie ontstond.
 • Hoe ontstond na de democratie de nazidictatuur?
  In 1933 kreeg Hitler de titel minister-president. Hij was nog niet tevreden. Via noodmaatregelen schakelde hij andere partijen uit en werd hij alleenheerser.
 • Wat was een gevolg van de nazidictatuur?
  De tweede wereldoorlog (1939)
 • Wat gebeurde er met het Duitse gebied toen zij de tweede wereldoorlog ook verloren?
  Het werd verdeeld over 4 bezetters: de VS, GB, SU en Frankrijk.
 • In welke bezette gebieden kwam er een democratie?
  Van de VS, GB en Frankrijk
 • Wat voor regering kwam er in het gebied van de SU?
  Een dictatuur. Nu bestonden er twee Duitslanden naast elkaar.
 • Wat gebeurde er in 1989 met het gebied van de SU?
  Er kwam een einde aan het communisme. Er was geen reden meer om Duitsland gescheiden te houden dus er was weer één Duitsland.
 • 2 paragraaf 2

 • Wat gebeurde er toen de keizer moest aftreden?
  Radicale socialisten en communisten probeerden van Duitsland een dictatuur te maken, maar officieren van het voormalige keizerlijke leger verzetten zich hiertegen. Sociaaldemocraten maakten er een republiek van.
 • Welke naam kreeg Duitsland toen het voor het eerst een democratie werd?
  De republiek van Weimar
 • Wat deed de nieuwe regering van het republiek van Weimar om het goed te maken voor de tweede wereldoorlog?
  Ze tekende een wapenstilstand met de Westerse geallieerden en gingen in Versailles praten over vredesvoorwaarden.
 • Uit welke regels bestond het Verdrag van Versailles?
  1. 132 miljard aan herstelbetalingen
  2. het teruggeven van het gebied Elzas-Lotharingen aan Frankrijk
  3. het afstaan van gebied in het oosten aan Polen
  4. het afstaan van koloniën aan de geallieerden
  5. het verkleinen van de militaire machtspositie (100.000 man in het leger en geen luchtmacht en marine)
  6. demilitarisatie van het Rijnland
 • Wat is de dolkstootlegende?
  Diegene die met hun revolutie de keizer tot aftreden hadden gedwongen kregen de schuld van alle ellende. Zij hadden hun eigen leger een 'dolk in de rug gestoken' en zo de nederlaag veroorzaakt.
 • Wie waren het niet eens met het Verdrag van Versailles?
  De conservatieve elite van Duitsland. Zij vonden het een misdaad dat de regering van de Republiek van Weimar deze accepteerde
 • Waar hielpen de Amerikanen de Duitsers mee?
  Met de herstelbetalingen. Dat wordt het Dawesplan genoemd.
 • Hoe werden de spanningen tussen Frankrijk en Duitsland opgeheven?
  Door een verzoeningspolitiek, waardoor de twee landen weer normaal met elkaar om konden gaan
 • Wat was de aanleiding tot het ontstaan van een grote economische crisis in de liberaal-kapitalistische wereld?
  De beurskrach (de ineenstorting van de aandelenbeurs van Wall Street in New York.
 • Waarom was deze beurskrach ook zwaar voor Duitsland?
  Omdat zij afhankelijk waren van de leningen van Amerika.
 • Wie profiteerden er van de crisis?
  De National-sozialistische Deutsche Arbeiterspartei (NSDAP).
 • Waarom profiteerde de National-sozialistische Deutsche Arbeiterspartei van de crisis?
  De NSDAP wilde af van de democratische Republiek van Weimar. Zij hadden de herstelbetalingen geaccepteerd waardoor Duitsland veel schulden had.
 • Hoe kreeg de NSDAP een dictatuur als ze nooit de meerderheid van de stemmen haalden?
  Hitler werd in 1922 benoemd als minister-president van een coalitieregering. Toen werd het parlementsgebouw in brand gestoken (rijksdagbrand). Dit gaf Hitler de kans om de tegenstanders uit de weg te ruimen. De communisten kregen de schuld van de brand. Aan het parlement legde Hitler een machtigingswet voor die hem een aantal jaren dictatoriale macht zou geven. De parlementsleden durfden niet tegen Hitler te stemmen. Alle partijen naast de NSDAP werden uitgeschakeld. Hitler noemde zichzelf nu Führer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe gingen de Indiërs tegen de Britse invloeden in?
In 1885 richtten die het Indian National Congress op, dat streefde naar meer zelfbestuur voor de Indiërs.
Welke invloeden van Groot-Brittanië werden belangrijk in India?
De Engelse taal, het Britse rechtssysteem en het Britse stelsel van onderwijs.
Waardoor werd de afstand tussen India en Groot-Brittanië verkleind?
Door de opening van het Suezkanaal.
Hoe werden de Indiase migranten ingezet toen de slavernij werd afgeschaft?
Als contactarbeiders.
Waarom werd India nu ook een afzetgebied?
In Groot-Brittanië werden stoffen zo goedkoop gemaakt dat het weer naar India kon worden geëxporteerd. De kolonie was niet meer alleen leverancier.
Waarom werden in India katoenplantages aangelegd?
Door de industriële revolutie in Groot-Brittanië waren de Britten niet meer geïnteresseerd in de afgewerkte stoffen, zij wouden alleen puur katoen.
Wat voor economie werd er gevoerd in India?
Het economisch liberalisme. Britse ondernemers speelden de hoofdrol en de overheid zorgde voor veiligheid en orde.
Wat speelde een grote rol bij het handhaven van de orde in India?
Het Brits-Indiase leger en de Britse Royal Navy.
Hoe namen de Britten wraak?
De Britse koningin Victoria kreeg de titel keizerin van India. In de kolonie liet zij zich vertegenwoordigen door een onderkoningin.
Hoe werd de opstand tegen het Britse gezag genoemd?
De Great Munitie. Honderden Britten werden vermoord.