Summary Frans 1 - L'entreprise

-
ISBN-13 9789463794114
156 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Frans 1 - L'entreprise". The author(s) of the book is/are Rymenams S, Van Campenhout V. The ISBN of the book is 9789463794114. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Frans 1 - L'entreprise

 • 43 Grammatica werkwoord tijden

 • Hoe worden werkwoorden op -er gevormd in de ind. Prés.
  -e
  -es 
  -e
  -ons
  -ez
  -ent
 • Hoe worden werkwoorden op -ir (finir) gevormd in de ind. Prés.
  -is
  -is
  -it 
  -issons
  -issez
  -issent
 • Hoe worden werkwoorden op -re gevormd in de ind. Prés.
  -s
  -s
  -t/niks
  -ons
  -ez
  -ent
 • Welke uitgangen van werkwoorden worden vervoegd zoals werkwoorden die eindigen op -er
  Welk werkwoord is hier de uitzondering op?
  -vrir
  -ffrir
  -llir  
  -uitzondering veillir--> vervoegd als -ir
 • Hoe wordt partir vervoegd? En welke werkwoorden worden net als partir vervoegd?
  Pars
  pars
  part
  partons
  partez 
  partent
  andere werkwoorden: dormir, servir
 • Wanneer wordt c-->ç
  -voor de klinkers van auto 
 • Wanneer wordt g-->ge
  Voor de klinkers van auto
 • Wanneer wordt y-->i
  Welke uitgangen van werwoorden zij dit:
  -voor een stille lettergreep
  -uitgangen: 
  ayer
  oyer
  uyer
 • Wanneer wordt e-->è
  -voor een stille lettergreep
 • Wanneer worden werkwoorden die eindigen op -eler of -eter -->-eller en -etter
  -voor een stille lettergreep
 • Samengestelde tijden (avoir of être)
  Welke werwoorden worden vervoegd met het hulpwerkwoord être
  -alle afgeleide woorden 
  -verbes prominaux (se laver)
  -werkwoorden van het huisje:
  mourir/ décéder
  rester
  venir/aller/arriver/entrer
  passer
  retourner
  partir/sortir
  monter/descendre/tomber
  naître
 • Hoe vorm je de futur simple
  -infinitief+uitgangen van avoir
 • Hoe vorm je de imparfait
  Stam van de nous-vorm+ ais
                                                  ais
                                                  ait
                                                  ions
                                                  iez 
                                                  aient
 • Hoe vorm je de passé composé
  Hulpwerkwoord avoir/être + participe passé
 • Hoe vorm je de futur antérieur
  Hulpwerkwoord avoir/être vervoegd in de futur simple+ pa.pa
 • Hoe vorm je de plus-que-parfait
  Hulpwerwoord avoir/être in de imparfait + pa.pa
 • Hoe vorm je de conditionnel présent
  stam van futur simple (Infinitief in sommige gevallen)+uitgangen van de imparfait
 • Hoe vorm je de conditionnel passé
  Hulpwerkwoord in de conditionnel prés + pa.pa
 • Hoe vorm je de subjonctif présent
  Que je stam vd nous-vorm+e
  que tu stam vd nous-vorm+es  
  que il/elle stam vd nous-vorm+e
  que ils/elles stam vd nous-vorm+ ent

  que nous stam vd ils-vorm+ions
  que vous stam vd ils-vorm+iez
 • Hoe vorm je de subjonctif passé
  Hulpwerkwoord in de subjonctif prés. + pa.pa.
 • Impératif
  Sing. -e
  plur.  -ons
  plur.  -ez
 • Participe présent
  Nous-vorm+ ant
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.