Summary Fundament : basisvorming economie voor havo en vwo.

-
ISBN-10 9071154300 ISBN-13 9789071154300
707 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Fundament : basisvorming economie voor havo en vwo.". The author(s) of the book is/are geschreven leden van de LWEO Rob Slepicka ' s Nico Boink. The ISBN of the book is 9789071154300 or 9071154300. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Fundament : basisvorming economie voor havo en vwo.

 • 1 huishoudens

 • bedrijfshuishoudingen

 • reclame

 • direct marketing

 • wat betekent het begrip huishouden?

 • makelaar

 • doelgroep

 • economische beslissingen

 • gezinshuishoudingen

 • 1.1 Formules enzo.

 • 8 van de 10 glazen is kapot met welke formule bereken je hoeveel % heel is?

 • Hoe maak je van een procentueel getal een kommagetal? BV: 7,3% = ?

 • Hoe bereken je hoeveel procent iets gedaald of gestegen is BV: Ik verdiende 1200 euro en nu 1050 euro?

 • 1.2 Begrippen algemeen

 • Verzorgingsstaat
 • Productinnovatie
  Invoeren van nieuwe of verbeterde producten
 • Behoeften
 • Individuele prijs
 • Technische ontwikkeling
  De komst van steeds betere en nieuwere machines, computers en andere hulpmiddelen, waardoor arbeidsproductiviteit stijgt
 • Nominale waarde
 • Arbeidsintensiever
 • Formele circuit/formele economie
 • Transacttiekosten
 • Automatiseren
 • Informele circuit/informele economie
 • Krediet
 • Kapitaalintensiever
 • Ruilmiddel
 • Sparen
 • Procesinnovatie
 • Mechaniseren
 • Algemeen aanvaard ruilmiddel
 • Zorgkosten
 • Productinnovatie
 • Spaarmiddel
 • Solidariteit
 • Innoveren
 • Schaalvoordelen
 • Bankbiljetten
 • Zelfvoorzienend
 • Ruil in natura/ directe ruil
 • Consumeren
 • Prijsdiscriminatie
 • Munten
 • Liquiditeitspercentage
 • Ruilen
 • Vraaguitval
 • Macro niveau
 • Prijszetter
 • Chartaal geld
 • Aanbodkant van de economie (structurele kant)
 • Micro niveau
 • Productdifferentiatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Autonome investeringen (= Io)
Investeringen die niet afhankelijk zijn van een andere factor in het model,  zoals de hoogte van het nationaal inkomen.
Yf (lees: Y full employment).
Het nationaal inkomen bij volledige werkgelegenheid. De waarde van het nationaal inkomen waarbij de gehele beroepsbevolking aan het werk is.
Internationale arbeidsverdeling
Het verschijnsel dat (bedrijven van) landen zich toeleggen op het produceren van goederen en diensten waar ze relatief goed in zijn of waar de voorwaarden om te produceren gunstig zijn.
Geaggregeerde vraagcurve
Het grafisch verband tussen het prijspeil en de gevraagde hoeveelheid goederen en diensten
Autonome consumptie (= niet sparen) .
Consumptie die niet afhankelijk is van de hoogte van het nationaal inkomen.
Depressie/krimp
Negatieve economische groei.
Materieel saldo
Verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op de betalingsbalans (lopende rekening en kapitaalrekening samen)
Geaggregeerde vraag

De totale vraag naar goederen en diensten in een land
Economische groei
De stijging van het reëel bruto binnenlands product.
Kosteninflatie
Gemiddelde prijsstijging door toename van de kosten.