Summary Fundamentals of human neuropsychology

-
ISBN-10 1429282959
314 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Fundamentals of human neuropsychology
 • Bryan Kolb and Ian Q Whishaw
 • 1429282959
 • 7th

Summary - Fundamentals of human neuropsychology

 • 3 Nervous System Organization

 • Stroke
  An interruption of blood flow to the brain that kills brain cells and causes neurological symptoms to appear suddenly
 • Ischemia
  Deficient blood flow to the brain due to functional constriction of a blood vessel by a clot
 • Hemorrhagic stroke
  Results from a burst vessel bleeding into the brain
 • Tissue plasminogen activator
  Medicine for an ischemic stroke. It breaks up clots
 • 3.1 Neuroanatomy: Finding Your Way Around the Brain

 • A coronal section
  Van links naar rechts
 • A sagittal section
  Van voor naar achter
 • Ipsilateral
  Same side
 • Contralateral
  Opposite sides
 • Bilateral
  Both sides
 • The precentral gyrus
  A part of the brain responsible for motor ability. Anterior van de central gyrus in the motor area
 • 3.2 Overview of Nervous System Structure and Function

 • Central nervous system contains of
  Brain and spinal cord
 • Peripheral nervous system contains of
  Somatic (spinal and cranial nerves to and from the sensory organs) and autonomic nervous system (parasympathetic and sympathetic)
 • Support and protection of the brain and spinal cord (4)
  • Skull
  • Meninges
  • CSF
  • Blood-brain barrier
 • Meninges from the brain to the skull
  1. Pia mater
  2. Arachnoid membrane
  3. Dura mater
 • Which parts irrigates the anterior cerebral artery (ACA)?
  The medial and dorsal parts of the cortex
 • Which parts irrigates the middle cerebral artery (MCA)?
  The lateral surface of the cortex
 • Which parts irrigates the posterior cerebral artery (ACA)?
  The ventral and posterior surfaces
 • Three types of basic neurons
  1. Sensory neurons
  2. Interneurons
  3. Motor neurons
 • Five types of glia cells and their function
  1. Ependymal cell: secretes CSF
  2. Astrocyte: nutritive and support function
  3. Microglial cell: defensive function
  4. Oligodendroglial cell: forms myelin around axons in brain and spinal cord
  5. Schwann cell: wraps around peripheral nerves to form myelin
 • Gray matter is called this way because
  The gray-brownish color from the capillaries and neuronal cell bodies predominate here
 • White matter consists of
  Axons that eco-trend from the cell bodies to from connections with neurons in other brain areas. The axons are myelinated which is composed of fatty substances (white)
 • Reticular matter contains
  A mixture of cell bodies and axons from which it acquires gray and white color.
 • A ganglia is
  A large, well-defined group of cell bodies in the CVS from either layers or nuclei (clusters)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Fundamentals of human neuropsychology
 • Bryan Kolb and Ian Q Whishaw
 • 9780716795865 or 0716795868
 • 6th ed.

Summary - Fundamentals of human neuropsychology

 • 1 the development of neuropsychology

 • Wat is een TBI/ traumatic brain injury?
  Een TBI is een hersenletsel door een klap op het hoofd.
  1. Wat is de Brain Hypothesis?
  2. En wat is de Neuron hypothesis?
  1. De Brain Hypothesis houdt in dat het brein de bron is van alle gedrag.
  2. De Neuron Hypothesis zegt dat de Neuron de unit van breinstructuur en functie is.
 • Wat is Neuropsychologie?
  Neuropsychologie is de studie van relaties tussen gedrag en hersenfuncties.
 • The Brain Hypothesis means that the brain is the source of all (human) behaviour.
 • 1.1 The Brain Hypothesis

 • wat is brain hypothesis

  brein is de oorsprong van het gedrag

 • Het zenuwstelsel kun je opsplitsen in twee

  centraal (ruggenmerg en brein) en perifeer (somatisch en automatisch)

 • wat is een gyrus

  winding

 • wat is een sulci

  groeve

 • wat is een fissura

  een grote sulci (recht over het hoofd bijv.)

 • Uit welke vier kwabben bestaat de cortex (=hersenschors)

  frontaal, parietaal, temporaal en occipitaal

 • wat doet het somatisch zenuwstelsel

  controleert en interacteert met de buitenwereld

 • wat doet het autonome zenuwstelsel?

  onbewuste functies

 • Wie hebben frenologie en cranioscopie bedacht?

  Gall en Spurzheim

 • Waar zit het taal gebied in de hersenen?

  broca's area

 • Wat is afasie?

  taalstoornis

 • horen --> auditive cortex --> wernicke maakt woorden --> broca's area = spraak --> aansturen spieren via somatisch systeem naar motor cortex

 • laesie in gebied Wernicke: patient kan wel praten maar is niet verstaanbaar. patient begrijpt geen taal

 • laesie in broca's area; patient kan niet praten, patiënt begrijpt wel taal

 • Wat zijn glia cellen?

  steuncellen

 • Donald Hebb: de verbindng tussen neuronen kan versterkt/verzwakt worden afhankelijk van ervaring/input die een cel heeft/krijgt

 • 2 Origins of the Human Brain and Behavior

 • Leg het Kennard principe uit
  Kennard is de persoon die ontdekte dat na een ongeluk het brein van een volwassen persoon zich minder efficiënt reorganiseert dan van een brein bij een jong persoon. 
 • wat is taxonomie

  classificatie van groepen op grond van kenmerken

 • wat doe je bij neurorevalidatie?
  implicaties nagaan voor het functioneren van de patiënt  wat zijn de psychosociale gevolgen, bevindt de patiënt zich in een verrijkte omgeving?
 • wat is een fylogenetische stamboom?

  evolutionaire geschiedenis met als knooppunt de gemeenschappelijke voorouder

 • het verrijken van de omgeving helpt de hersenen om te ontwikkelen, ook na een ongeluk of bij ouder worden 
 • Wat is variëteit en waar is het voor nodig?

  verschillen BINNEN een soort, nodig voor aanpassen en daarmee noodzakelijk voor evolutie

 •  Als iemand een CVA heeft gehad, is in 80% van de gevallen sprake van een ischaemische situatie (onbloedig), dus een infarct, en in de meeste gevallen is dan de a. cerebri media getroffen. In het verzorgingsgebied van de a. cerebri media bevindt zich in sterke mate de arm/hand en het aangezicht. De hersengebieden die betrokken zijn bij de motoriek van het been worden slechts ten dele door de a. cerebri media van bloed voorzien; vooral de a. cerebri anterior  is betrokken bij hersengebieden die de motoriek van het been aansturen. Het klinisch beeld van deze patienten verschilt dan ook sterk: bij een infarct in het gebied van de a. cerebri media is vooral de arm/hand sterk aangedaan, veel sterker dan het been. De patient kan, als hij geluk heeft, nog lopen op het strekspasme van het been. Bij een infarct in het verzorgingsgebied van de a. cerebri anterior zien we een omgekeerd beeld: het been is sterker aangedaan dan de arm/hand. Het herstel na een CVA verloopt overigens van proximaal naar distaal, dat wil zeggen: eerst de motoriek rond de grote gewrichten (schouder, elleboog: is dichtbij het lichaam = proximaal) en pas als laatste de motoriek van de hand (= meest veraf van het lichaam = distaal). Met andere woorden, in veel gevallen na een CVA herstelt de handmotoriek zich als laatste of helemaal niet; in dat geval blijft de verlamde hand verlamd en zonder enige functie, heel ernstig dus. 
 • Wat zijn genen?

  stukjes DNA, genen liggen op chromosomen, genen coderen voor eiwitten, eiwitten zijn ketens van aminozuren

 • leg uit wat van proximaal naar distaal betekent:
  eerst de motoriek rond de grote gewrichten (schouder, elleboog: is dichtbij het lichaam = proximaal) en pas als laatste de motoriek van de hand (= meest veraf van het lichaam = distaal).
 • Evolutie brein verschillende dieren vergelijkbaar. wat zijn verschillen?

  vorm, grote, veel gyri/sulci vs glad oppervlak

 • hoe wordt het grote motorische baansysteem van cortospinal baansysteem ook wel genoemd? 
  pyramidebaan 
 • Evolutie brein verschillende dieren vergelijkbaar. wat zijn overeenkomsten?

  cerebrum, cerebellum, ruggenmerg en het hebben van twee hemisferen

 • wat doet de extrapyramide baansysteem en waar bevindt het zich?
  zorgt voor:
  -houding,
  -spierspanning (tonus)
  -balans

  en bevindt zich in de basale ganglia

 • wat is quasie evolutionaire sequentie?

  afstammingslijn gebaseerd op hersenanatomie gekoppeld met functie. zie boek P 42

 • De pyramide systeem is ook belangrijk bij de fijne motoriek, zoals fijne handmotoriek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Fundamentals of Human Neuropsychology
 • Bryan Kolb Ian Q Whishaw
 • 9781319031862 or 1319031862
 • 2015

Summary - Fundamentals of Human Neuropsychology

 • 3 Nervous system organization

 • Uit welke 3 delen is the triune brain (MacLean) opgebouwd?

  • Neomammalian brain
  • Paleomammalian brain
  • Protoreptilian brain
 • Wat voor functies regelt het protoreptilian brain en welke hersengebieden bevat het?
  (interne processen)
  Basale functies zoals ademhaling, bloeddruk, slaap‐ en waakritme, temperatuurregeling, motorische functies (lichaamshouding, lopen, evenwicht, grove lichaamsbewegingen), aandacht en arousal

  Lokalisatie:
  • bovenste deel ruggemerg
  • delen van midden‐ en tussenhersenen
  • cerebellum
  • basale ganglia
 • Wat voor processen regelt het paleomammalian brain en wat is de locatie?

  Integratie interne en externe processen = emotionele processen en het geheugen
  ‐Lokalisatie: limbische systeem (sensory‐limbic system)
 • Wat voor processen regelt het neomammalian brain en wat is de locatie?
  Externe processen: NEOCORTEX
 • 3.2 Overview of nervous system structure and function

 • Wat zijn de 3 grote arteriën in de hersenen + in welke vinden de meeste cva's plaats?
  • Anterior cerebral artery
  • Middle / medial cerebral artery: 70% vd cva's vindt hier plaats. Deze baan voorziet de corticospinale baan van bloed.
  • Posterior cerebral artery
 • Welke 5 soorten gliacellen zijn er en wat zijn hun functies?
  • Ependymal cell: maken CSF.
  • Astrocyt: voeding hersenen via bloed-brein barrière.
  • Microglia: doden infecties
  • Oligodendroglia: uitlopers met myeline wikkelen om axonen in CZS.
  • Schwann cellen: gehele cellen wikkelen zich om axonen in perifere ZS
 • 3.4 The spinal cord

 • Wat is een dermatome?
  Een 'skin cut'. De ring van zenuwen die om het lichaam gevormd wordt uit een segment van het ruggenmerg.
 • Uit welke 2 delen bestaat het automatisch zenuwstelsel en wat zijn hun functies?
  • (Ortho)sympathetisch = stimulerend: fight or flight
  • Parasympathetisch = inhiberend: rest and digest
 • 3.5 The brainstem

 • Uit welke 3 gebieden bestaat de hersenstam?
  • Diencephalon
  • Midbrain
  • Hindbrain
 • Lopen de sensorische nerves posterior of anterior in de hersenstam? En de motorische?
  • Sensorisch: posterior
  • Motorisch: anterior
 • Uit welke 2 delen bestaat het tectum en wat zijn de functies?
  • Superior colliculi: ontvangen visuele info
  • Inferior colliculi: ontvangen auditieve info

  (Samen: objecten lokaliseren)
 • Welke 4 soorten nuclei liggen in het tegmentum en wat is de overkoepelende functie?
  • Substantia nigra
  • Rode nucleus
  • Reticulaire formatie
  • Periaquaductale grijze materie

  Motorische functies
 • Wat zijn de 3 belangrijke delen van het diencephalon?
  • Thalamus: bijna alle info die de cortex bereikt loopt via de thalamus (bv.de lateral geniculate body ontvangt visuele info; de medial geniculate body ontvangt auditieve info).
  • Hypothalamus: eten, sexueel gedrag, slapen, temperatuurregulatie, emotioneel gedrag, endocriene functie, beweging
  • Epithalamus
 • 3.6 The forebrain

 • Wat is het verschil tussen fissures, sulci en gyri?
  • Fissures: grote groeven die helemaal tot de ventricles lopen.
  • Sulci: kleinere groeven
  • Gyri: windingen (waar de nuclei liggen)
 • Uit welke 4 delen bestaan de basale ganglia?
  • Caudate nucleus > stratium
  • Putamen > stratium
  • Globus pallidus (externe en interne)
  • Substantia nigra: dopamine (functioneel verbonden)
 • Welke 2 soorten functies hebben de basale ganglia?
  • Motorische functies (Huntington, Tourette, Parkinson)
  • Verschillende cognitieve functies, zoals executieve functies (bv. stimulus-respons leren)
 • Wat zijn de 3 belangrijkste gebieden van het limbisch systeem (paleomammalian) + zijn de corticaal of subcorticaal? & Wat zijn de belangrijkste functies van het limbisch systeem?
  • Hippocampus (corticaal, mediaal temporaal)
  • Septum (onderdeel basal forebrain, subcorticaal)
  • Cingulate cortex (corticaal)

  Functies: reuk, emoties, geheugen en ruimtelijk gedrag (navigatiesysteem in de hippocampus (place cells) > ruimtelijk geheugen + ruimtelijke informatieverwerking).
 • Beschrijf de functie van de primaire, secundaire en tertiaire gebieden van het posterior en anterior gedeelte van de neocortex (neomammilian).
  Posterior (afferent systeem):
  • Primaire projectiegebieden: eerste prikkels
  • Secundaire associatiegebieden: betekenisgeving
  • Tertiair (pariëtaal): associatieve gebieden, info verschillende zintuigen komt bij elkaar (cross-modal matching) > Abstract denken.

  Anterior (efferent systeem): verwerking III > II > I
  • Primair motorische gebieden
  • Secundaire associatie (premotorische) gebieden
  • Tertiaire gebieden: prefrontale gebieden 

  (initiëren, planning, sequencing, feedback)
 • Waar speelt de dorsolaterale prefrontale cortex een rol bij?
  Inhibitie. Groeit na puberteit.
 • Wat is het verschil in functies van de pariëtale en temporale gebieden van de tertiaire associatiegebieden?
  - Pariëtaal:
  • Integratie info verschillende zintuigen (cross-modal matching).
  • Hoogste niveau in de informatieverwerking: abstract denken
  • Ruimtelijke integratie van informatie en selectieve attentie
  • STM (niet werkgeheugen)
  • Preparatie motorische processen
  - Temporaal: 
  • Mediale gebied: modaliteits-aspecifiek geheugen
  • Temporo-occipitaal: samenwerking zicht en geheugen o.a. object constantie, visuele identificatie, herkennen objecten.
 • Wat zijn, naast de wet van hiërarchische structuur, 2 andere wetten die van toepassing zijn op de hiërarchie in de hersenen? & Wat is de kritiek op dit éénrichtingsmodel?
  - Wet van hiërarchische structuur: I > II > III verwerking op steeds complexer niveau.
  - Wet van verminderde specificiteit: hoe hoger in de hiërarchie, hoe minder specificiteit van de hersencellen, het wordt abstracter. Meer associatieve cellen.
  - Wet van toenemende lateralisatie: hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer functieverschillen tussen LH en RH.

  Kritiek op dit éénrichtingsmodel:
  - De banen zijn reciproque: ze geven feedback terug.
 • Wat zijn 4 consequenties van de hiërarchische opbouw in de hersenen?
  • Het gedrag wordt meer flexibel
  • Het gedrag wordt meer complex
  • Eerst: hogere gebieden afhankelijk van lagere gebieden
  • Later: hogere gebieden controleren lagere gebieden > remming
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What is crystallized intelligence?
The ability to retain and use knowledge acquired prior learning and experience
What is fluid intelligence?
The ability to see abstract relationships and draw logical inferences
What is convergent thinking?  (Tegenovergesteld aan divergent thinking)
That there is just one correct answer to each question
What is agrammatism? (caused by a stroke in Broca)
Impairment of using verbs and producing appropriate grammar
What is corollary discharge (or reafference)?
When you move your eyes, you generate a neural signal that movement will happen and the world stays still. When someone mechanically move you eyes, the world won't stay still
Damage to the primary motor cortex is typically associated with...
Chronic loss of the ability to make fine, independent finger movements and a loss of speed and strength in hot hand and limb movements in the contralateral limbs
Disturbances of motor functions in the frontal lobe cause symptoms like...
Frontal lesions can. Impair a person's ability to make a wide variety of movements, to order movement sequences, and even to speak
What is autonomic awareness part of prefrontal area?
Self-knowledge or awareness of one's self
Challenges for frontal lobe patients are:
 • Planning and selecting from many options
 • Ignoring extraneous stimuli and persisting in the task at hand
 • Keeping track of the stores to which they have gone and the items that they have already purchased
What is the relation of the brain with the orbitofrontal cortex?
It receives input from all sensory modalities. It projects to the amygdala and hypothalamus which provides information for the autonomic nervous system.