Summary Fysiologie

-
ISBN-13 9789036817752
311 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Fysiologie". The author(s) of the book is/are Marieke van de Burgt. The ISBN of the book is 9789036817752. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Fysiologie

 • 1 Inleiding

 • Noem de vier belangrijkste onderwerpen waar de bloedsomloop in onder te verdelen is
  Circulatie
  Bouw
  Orgaandoorstroming 
  Hartfunctie
 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar de bouw van het hart in onder te verdelen is?
  Functionele anatomie van het hart
  Vatenstelsel
 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar de hartfunctie in onder te verdelen is?
  Myocard
  Prikkelvorming en geleiding
  Elektrocadiografie
  Hartcyclus
  Regeling van de hartactie
 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar de circulatie in onder te verdelen is?
  Druk en stroomsterkte
  veneuze terugstroom
  Regeling van de bloeddruk
  Interactie tussen hart en vaatstelsel
  Microcirculatie
  Regeling van de regionale doorstroom
 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar orgaandoorstroming in onder te verdelen is?
  Circulatie van de hersenen
  Coronaire circulatie
  Circulatie van de skeletspieren
  Huidcirculatie
  Circulatie door de spijsverteringsorganen
  Circulatie door de nieren
 • 10 Bloedsomloop

 • §10.1 Het hart zorgt voor transport door middel van voorstuwing van het bloed. Op elk plaatsen wordt er uitgewisseld? En wat wordt er uitgewisseld?
  O2 in de longen naar de weefsels

  CO2 van de weefsels naar de longen
  Voedingsstoffen van de darmen naar de weefsels
  afvalstoffen van de weefsels naar de nieren en de lever
  Signaalstoffen naar de doelorganen 
 • Waarom is de het hart te zien als een dubbele pomp?
  Zuurstofarm bloed wordt het lichaam uit gepompt via de longen via het rechterventrikel
  Zuurstofrijk bloed uit de longen wordt het lichaam in gepompt door het linkerventrikel
 • Wat verstaan we onder de lichaamscirculatie
  Het vaatstelsel naar, door en vanuit de lichaamsweefsels.
 • Wat verstaan we onder de longcirculatie
  Het vaatstelsel naar, door en vanuit de longen noemen we longcirculatie
 • 10.2.1 Functionele anatomie van het hart

 • Waar ligt het hart
  in de thoraxholte
  achter het borstbeen
  op hoogte van de 2=5e intercostaalruimte
  steunt op middenrif
  punt wijst naar links
 • Hoe groot en zwaar is het hart
  Vuistgroot en ca 300 gram
 • Welk aderen zie je aan de bovenzijde van het hart en wat zijn hun functies
  LINKS Aorta- wegvoeren zuurstofrijk bloed naar de lichaamscirculatie. Zodra de aorta uit het hart komt splitst het zich in tweeën, de linker- en rechterkransslagader die het hart voorzien van zuurstof
  RECHTS arteria pulmonlis - voert het zuurstofarme bloed weg naar de longen. De arterie pulmonalis splitst vlak boven het hart in een linker en rechtertak
 • Waar komt het bloed in het rechteratrium vandaan en wat vervoert het
  Uit de lichaamscirculatie
  zuurstofarm bloed
  vena cava inferior (romp en benen)
  vena cava superior (hoofd en armen)
 • Waar komt het bloed in het linkeratrium vandaan en wat vervoert het
  Vier pulmonale venen en ze brengen zuurstofrijk bloed uit de longen
 • Welke wand van het hart is het dikst en waarom is dit
  Linkerventrikel, deze moet meer druk geven; het pompt het bloednaad de aorta waar de druk 5 x zo hoog is als in de linkerventrikel
  Zowel de wand (myocard) is voornamelijk spierweefsel, laswel het septum, tussenschot
 • Wat weet je van epicard, pericard en en endotheel
  Endotheel- binnenste laag van het hart, bekleed ook hartkleppen
  Epicard: buitenste laag
  Pericard: hardzakje
 • Welke kleppen ken je en wat is hun functie
  1. -AV-kleppen, tussen atrium en ventrikels
  Links is mitralisklep, rechts is tricuspedalisklep
  Ze werken als klapdeuren die maar naar een kant open gaan
  ze zijn met kleine bindweefseldraden verbonden met spiervezels aan de binnenkanten de ventrikel (papillairdraden). Deze dienen het eenrichtingsverkeer
       2.  - Aorta en pulmonalisklep
  Deze zitten aan het begin van de grote arteriën. Ze hebben geen spierweefsel en werken onder invloed van drukverschillen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaruit bestaat de coronaire circulatie en welke functie heeft deze?
De grootte Van het lumen van de coronairvaten. Als een vat verstopt is valt de doorbloeding voor het verzorgingsdeel achter de verstopping weg. Wanneer dit niet snel wordt hersteld, zal er necrose in dit onverzorgde gebied plaats vinden. 
Welke extrinsieke factoren beïnvloeden de contractiekracht?
 • Lengte van de spiervezels
 • Vulling (EDV)
 • Toestand van de sympathicus (verhoging Hf en contractiliteit)
Welke functionele betekenis heeft dit effect?
Het is een vorm van autoregulatie en heeft te maken met de overlap van actine- en myosinefilamenten.
Opgerekt hartspierweefsel kan een beter optimum krijgen als het wat opgerekt wordt.
Bij een grotere vulling is er meer rek —> meer kracht
En: een betere contractiliteit door training —> grotere toename
Wat houdt het Frank-Starling effect in?
BIJ MEER VOLUME EEN KRACHTIGERE CONTRACTIE
Hoe groter hoe groter het diastolisch eindvolume, hoe groter het slagvolume. Als je naar het einddiastolisch volume kijkt (EDV), wat aan het eind van de diastole aanwezig is, dat hangt samen met de arbeid dat het hart kan verrichten.
Bij een grotere vulling wordt het slagvolume groter.
Het is een vorm van autoregulatie en heeft te maken met de overlap van actine- en myosinefilamenten.
Opgerekt hartspierweefsel kan een beter optimum krijgen als het wat opgerekt wordt.
Bij een grotere vulling is er meer rek —> meer kracht
En: een betere contractiliteit door training —> grotere toename
(Iemand met een lagere contraciliteit,  Daar kan het zijn dat de curve aan het eind zelfs naar beneden gaat. Dat is het geval bij hartfalen, dat er niet zo veel weggepompt kan worden. Als er meer vulling is, dat er juist niet niet meer wordt weggepompt
Het bloed hoopt zich op in het hart. Je hebt veel vulling en werkt niet goed voor de bloedsomloop, dan is er misschien onvoldoende aanvoer van voeding en zuurstof  in de weefsels en organen.)
Welke invloed hebben respectievelijk de neurotransmitters acetylcholine en noradrenaline op het depolarisatieproces in de Sinusknoop en daarmee op de hartfrequentie?
Doordat in rust doorgaans de parasympathicus overheerst, zij beinvloedt via de nervus vagus het hart en maakt daarbij gebruik van acetylcholine. Dit vertraagt de depolarisatie van de pacemakercellen in de sinusknoop, waardoor deze langzamer de drempelwaarde bereikt en er pas later een actiepotentiaal optreedt. Dit leidt tot bradycardie (negatief chronotroop effect)
De sympathicus beinvloed de werking van het hart door noradrenaline. Deze versnelt de depolarisatie van de pacemakercellen in de sinusknoop. Er is sneller een drempelwaarde bereikt en sneller een depolarisatie. Tachycardie, het hard gaat sneller slaan, een positief chronotroop effect)
Waardoor is in rust de hartfrequentie lager dan deze intrinsieke frequentie?
Doordat in rust doorgaans de parasympathicus overheerst, zij beinvloedt via de nervus vagus het hart en maakt daarbij gebruik van acetylcholine. Dit vertraagt de depolarisatie van de pacemakercellen in de sinusknoop, waardoor deze langzamer de drempelwaarde bereikt en er pas later een actiepotentiaal optreedt. Dit leidt tot bradycardie (negatief chronotroop effect)
Wat wordt bedoeld met de intrinsieke hartfrequentie?
De Hf die overblijft wanneer alle zenuwen naar het hart zijn uitgeschakeld; ca. 110/ min
Waardoor wordt de kleine drukstijging in de aorta veroorzaakt nadat de aortakleppen gesloten zijn?
Door het terugveren van de aortawand
Geef voor beide fasen aan waardoor ze afgebakend worden.

Contractie:
Begint meteen na S en is een steile lijn die aan het eind afbuigt
Relaxatie:
Begint aan het eind van de steile lijn na S en is horizontaal tot het begin van de repolarisatie  in de ventrikels
Welke 2 fasen zijn te onderscheiden tijdens de ventrikelcontractie?
Contractie en relaxatie (horizontale lijn)