Summary Fysiologie

-
ISBN-10 9077423338 ISBN-13 9789077423332
330 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Fysiologie ". The author(s) of the book is/are W van der Straten. The ISBN of the book is 9789077423332 or 9077423338. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Fysiologie

 • 2 stofwisseling

 • Stofwisseling
  Metabolisme = wisselen van stoffen = opeenvolging van processen in het lichaam die ervoor zorgen dat we kunnen functioneren
 • Inwendig milieu
  Milieu waarin de cellen leven, gevormd door weefselvocht (bevat voedingsstoffen en zuurstof)
 • Homeostase
  Vermogen van het lichaam om de samenstelling van het inwendig milieu binnen bepaalde grenzen constant te houden
 • Uitwendig milieu
  Omgeving waarin een organisme leeft
 • Assimilatie
  Verwerking van voedingsstoffen in het lichaam tot lichaamseigen stoffen => KOST ENERGIE
 • Dissimilatie
  Afbraak/ontleding van weefselbestanden => ONTSTAAN WARMTE/ENERGIE
 • Vertering
  Bewerken van opgenomen voedingsmiddelen
 • Bloedsomloop
  Neemt zuurstof mee naar de weefsels zodat ze kunnen werken
 • Lymfeomloop
  Afvoerend systeem = lymfe neemt afvalstoffen mee van e weefsels en speelt rol in het immuunsysteem
 • Ademhaling
  Proces waarbij een organisme zuurstof opneemt en koolzuur afgeeft
 • Uitscheiding
  Verwijdering van afvalstoffen
 • Energie
  Vermogen om levensverrichtingen uit te voeren
 • Joules
  Eenheid van energie
 • Calorieën
  Eenheid waarin de voedingswaarde van levensmiddelen wordt uitgedrukt
 • Verbranding
  Vrijkomen van energie door de stofwisseling in een cel
 • Celenergie
  Levensverrichtingen van een cel
 • Fysiologische verbrandingswaarden
  Voedingswaarden in Joules
 • Inspanningsfysiologie
  Onderzoeken op welke manieren energie in de cellen wordt vrijgemaakt
 • Glucose
  Belangrijkste energieleverende stof in cellen = bloedsuiker
 • Aërobe dissimilatie
  Verbranding van glucose met zuurstof
 • Mitochondriën
  Onderdeel van de celorganellen, ze zijn de kern van energielevering in de cellen
 • Oxydatie
  Verbinding met zuurstof
 • Anaërobe dissimilatie
  Methode waarbij glucose verbrand wordt met zuurstof
 • Celplasma
  Vloeistof waarin alle celonderdelen liggen
 • Melkzuur
  Verbrandingsproduct die de spieren vergiftigt (ontstaat uit anaërobe dissimilatie)
 • Myogelosen
  Verhardingen in de spier veroorzaakt door voortdurend verbranding zonder zuurstof
 • Zuurstofschuld
  Verminderde aanvoer van zuurstof
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voorwortels
Gebundelde neurieten
Spinale ganglion
Groep sensibele ganglioncellen
Achterhoorns
Benen van de hersenen aan de achterzijde
Voorhoorns
Benen van de hersenen aan de borstzijde
Nauw kanaal
In midden ruggenmerg, gevuld met vocht, staat in verbinding met hersenkamers
Ruggenmerg
Deel van centrale zenuwstelsel dat zich binnen wervelkolom bevindt
Hersenzenuw
Zenuwen die rechtstreeks hersenen verlaten/ingaan, niet via ruggenmerg verlopen
Verlengde merg
Onderste deel hersenstam, ligt boven ruggenmerg
Brug van Varol
Deel hersenstam
Middenhersenen
Deel hersenstam