Summary Fysiologie en anatomie

-
ISBN-10 9031346845 ISBN-13 9789031346844
1418 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Fysiologie en anatomie". The author(s) of the book is/are C A Bastiaanssen Hans Brik. The ISBN of the book is 9789031346844 or 9031346845. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Fysiologie en anatomie

 • 1 Cellen en weefsels

 • Cel is?

  Kleinste organisme van het menselijke lichaam

 • 1.1 Kenmerken van het leven

 • Metabolisme: Het vermogen om bepaalde stoffen om te zetten in andere stoffen met als doel het verrichten van een of andere vorm van arbeid.
  Twee afzonderlijke deelprocessen van metabolisme: katabolisme en anabolisme.
  Katabolisme: het uiteenvallen van grote moleculen in kleinere moleculen (bijvoorbeeld: spijsvertering, verbrandingsprocessen in cellen)
  Anabolisme: het totaal van alle opbouwreacties.
  Als grondstoffen voor het anabolisme worden tussenproducten van het katabolisme gebruikt.

  Groei: een volumevergroting van het lichaam doordat in het lichaam nieuwe bouwstenen worden gevormd.
  Voortplanting: een toename van het aantal individuen.
  Adaptatie: het vermogen zich aan te passen aan veranderde levensomstandigheden.
  Prikkelbaarheid: het vermogen te reageren op prikkels van buitenaf of vanuit het lichaam zelf.
  Prikkelverwerking: de inwendige reacties kunnen door het gehele lichaam worden doorgegeven en verwerkt.
  Beweging: het lichaam en de lichaamsonderdelen veranderen van vorm en plaats.

  Animale functies: functies die het lichaam in staat stellen te reageren op plotselinge veranderingen van de omgeving (prikkelbaarheid, prikkelverwerking en beweging).
  Vegetatieve functies: functies die de groei, de ontwikkeling en het voortbestaan van het individu en de soort mogelijk maken (opname van voedsel en zuurstof, celstofwisseling, uitscheiding, groei en voortplanting).
 • H1.1 is belangrijk omdat je moet weten waar een cel tot in staat is. In dit geval is dat:
  - metabolisme (stofwisseling)
  - groei
  - voortplanting
  -adaptatie
  - prikkelbaarheid
  - prikkelverwerking
  - beweging
 • Wat zijn de zeven kenmerken die bij de elementaire functies van de levende organismen worden onderscheiden?
  Metabolisme, groei, voortplanting, adaptatie, prikkelbaarheid, prikkelverwerking en beweging.
 • Wat is metabolisme?
  Het vermogen om bepaalde stoffen om te zetten in andere stoffen met als doel het verrichten van een of andere arbeid.
 • Uit welke twee deelprocessen bestaat metabolisme?
  Katabolisme en anabolisme
 • Wat is katabolisme?
  Het uiteenvallen van grote moleculen in kleine moleculen
 • Benoem de twee deelprocessen van metabolisme, leg de functie hiervan en het verband tussen de twee uit.
  Katabolisme: Het uiteenvallen van grote moleculen in kleinere moleculen.
  Anabolisme: Het totaal van alle opbouwreacties.
  Als grondstoffen voor het anabolisme worden tussenproducten van het katabolisme gebruikt.
 • Wat is katabolisme?
  Een deelproces van metabolisme: het uiteenvallen van grote moleculen in kleinere moleculen.
 • Wat is anabolisme?
  Het totaal van alle opbouwreacties
 • Definieer groei
  Een volumevergroting van het lichaam doordat in het lichaam nieuwe bouwstenen worden gevormd.
 • Wat is anabolisme?
  Een deelproces van metabolisme: het totaal van alle opbouwreacties.
 • Definieer voortplanting
  Een toename van het aantal individuen.
 • Welke stoffen worden gebruikt als grondstoffen voor het anabolisme?
  Tussenproducten van het katabolisme: spiereiwitten worden bv gemaakt uitgaande van aminozuren, die bij de vertering van het voedsel ontstaan.
 • Definieer adaptatie
  Het vermogen zich aan te passen aan veranderde levensomstandigheden.
 • Definieer prikkelbaarheid
  Het vermogen om te reageren op prikkels vanuit de buitenwereld of vanuit het menselijk lichaam zelf.
 • Definieer prikkelbaarheid
  Het vermogen te reageren op prikkels vanuit de omgeving of vanuit het lichaam zelf.
 • Definieer prikkelverwerking
  De inwendige reactie op prikkels, die kunnen door het gehele lichaam worden doorgegeven en verwerkt.
 • Definieer prikkelverwerking
  De inwendige reacties kunnen door het gehele lichaam worden doorgegeven en verwerkt.
 • Wat zijn animale functies? Geef voorbeelden.
  Animale functies zijn functies die het lichaam in staat stellen te reageren op plotselinge veranderingen van de omgeving. Voorbeelden zijn prikkelbaarheid, prikkelverwerking en beweging.
 • Definieer beweging
  Het lichaam en de lichaamsonderdelen veranderen van vorm en plaats.
 • Wat zijn vegetatieve functies? Geef voorbeelden.
  Dat zijn functies die de groei, de ontwikkeling en het voortbestaan van het individu en de soort mogelijk maken. Hiertoe behoren: opname van voedsel en zuurstof, celstofwisseling, uitscheiding, groei en voortplanting.
 • Leg het verschil uit tussen animale- en vegetatieve functies.
  Animale functies: functies die het lichaam in staat stellen t reageren op plotselinge veranderingen van de omgeving (prikkelbaarheid, prikkelverwerking en beweging)
  Vegetatieve functies: Functies die de groei, de ontwikkeling en het voortbestaan van het individu en de soort mogelijk maken (opname van voedsel en zuurstof, celstofwisseling, uitscheiding, groei en voortplanting).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is pinocytose?
Opnemen van vloeistoffen
Wat is fagocytose?
Opnemen van vast vloeistoffen
Wat zijn kenmerken van ontsteking?
Rubor - Roodheid
Calor - Warmte
Dolor - Pijn
Tumor - Zwelling
Functio Laesa - Functieverlies
Wat gebeurt er in de remodelleringsfase?
Dit is afhankelijk van het tyoe weefsel en de ernst van de schade. Weefsel krijgt zijn orginele structuur weer terug of er is vorming van littekenweefsel
Wat gebeurt er in de regeneratiefase?
Activatie en profilatie van fibroblasten, vorming van nieuwe haarvaten en het ontstaan van granulatie weefsel
Wat gebeurt er in de ontstekingsfase?
Dit is een reactie van het immuunsysteem en duurt 1 tot 5 dagen
Noem de drie fasen van wondgenezing
1. Reactiefase 1-5 dagen
2. Regeneratief 5-21 dagen 
3. Remodelleringsfase 21 dagen tot 1 jaar.
Waaruit bestaat hydroxy-apetiet?
Bot 65%
Tandglazuur 97%
Dentine 70%
Wat is de functie van osteonen?
Ze geven stevigheid aan het bot.
Welke kanalen liggen in de osteonen?
Kanalen van Havers