Summary fysiologie mens & dier Class notes

Course
- fysiologie mens & dier
- Buwalda
- 2013 - 2014
- rug
587 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke carbohydraten hebben we allemaal en waarin worden ze afgebroken?
- zetmeel: in glucose
- lactose: in glucose en galactose
- sucrose: in fructose en glucose
- maltose: in glucose
Waarvoor is pancreassecretie belangrijk?
Dit is belangrijk voor vertering en bescherming.
Wat zijn de functies van speeksel?
bescherming
smaak
lubricatie
vertering
Wat gebeurt er precies voordat er defectatie plaatsvindt?
eten en drinken - verhoogde gastrische beweeglijkheid- gastroileale reflex- verhoogde activiteit in het terminaal ileum - massabeweging- defecatiereflex - contractie van het rectum - relaxatie van de interne sluitspier - relaxatie van de externe sluitspier - Verhoogde peristaltiek in het sigmoid colon.
Wat doen de dunne darmen als er een maaltijd wordt gegeten en wat doen ze als de maaltijd moet worden verteerd?
Als een maaltijd moet worden gegeten dan doen ze aan segmentatie en als het moet worden verteerd dan doen ze aan het migrerende beweeglijkheids complex.
Wat voor beweeglijkheid is er in de mond?
In de mond is er sprake van kauwen.
Wat is dyskeratosis congenita?
Dit is een ziekte waarbij de telomeren korter zijn dan normaal. Mensen met deze ziekte hebben een lage levensverwachting. Deze ziekte geeft als antwoord op de hoofdvraag: De gegevens over Dyskeriatosis suggereren dat er een causaal verband kan zijn, wanneer de telomeren heel kort zijn. 
Welk antwoord geeft het onderzoek van de kauwen op deze vraag?
De kauwen suggereren dat het slechts een correlatie is omdat verkorting een beter voorspeller is dan de absolute lengte. 
Wat was de grote vraag van dit college?
Is het verband tussen telomeerlengte en sterfte/gezondheid oorzakelijke of correlatief?
Wat voor belangrijke resultaten kwamen er allemaal uit bij het onderzoek met de kauwen?
Bij de nesten waar jongen waren weggehaald was het lichaamsgewicht groter maar de telomeren korter. Bij de nesten waar jongen waren bijgezet was het lichaamsgewicht kleiner maar de telomeren langer.