Summary Fysiologie van de voortplanting

-
127 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Fysiologie van de voortplanting

 • 1 Fysiologie van de voortplanting

 • Linea innominata
  Deze vertrekt van het promontorium en loopt over de knik van het ilium naar de bovenrand van de pubis tot aan de symfyse. Het is verdeeld in het grote bekken en het kleine bekken.
 • Wat ligt in het grote bekken (pelvis major)?
  In het grote bekken ligt een deel van de darmen
 • Wat ligt in het kleine bekken (pelvis minor)?
  Hierin liggen de inwendige geslachtsorganen en bij de man de prostaat, blaas en rectum.
 • Wat is de bekkeningang?
  Dit is de toegang van het grote bekken naar het kleine bekken. Het is het vlak dat loopt over de bovenrand van de symfyse naar het promontorium, lateraal via de scherpe kam op het darmbeem.
  Hier houden de darmen op.
 • Latijnse benaming darmbeen
  Linea inanimate of Terminalis
 • Wat is de bekkenuitgang?
  het vlak dat loopt van de onderrand van de symfyse naar het onderste puntje van het staartbeen, lateraal via de zitbeenknobbels. Dit vlak heeft een ovale vorm in voor-achterwaartse richting.
 • Welke bekkentypes zijn er?
  Gynecoid: klassiek vrouwelijk
  Android: mannelijke kenmerken dus minder groot
  Antropoid: de infantiele vorm blijft gehandhaafd. Een langere conjugata vera. Typisch bekken voor een klein kind
  Platypelloide: plat bekken, een korte conjugata vera
 • Wat is de diameter transversa?  verbindt de verst zijdelings gelegen punten van de bekkeningang op de linea innominata (= 13cm) = de dwarse diameter van de bekkeningang. 
 • Wat is de conjugata vera?  Verbindt het achtervlak van de symfyse met het promontorium. ( 11cm) Deze is de kortste doorsnede van de bekkeningang.   De conjugata vera bepaalt de ruimte van de bekkeningang in voor- achterwaartse richting.  
 • Als de conjugata vera niet gemeten kan worden, wat wordt er dan gemeten?
  Conjugata diagonalis, deze is 1,5 cm groter dan de conjugata vera.
 • De bekkeningang is van voor naar achter begrensd door?
  1. de onderrand van de symfyse
  2. de afdalende takken van de schaambeenderen
  3. de zitbeenknobbels
  4. Het caudale uiteinde van de laatste sacrale wervel, het heiligbeen
 • Wat zijn ligamenten?
  Dit zijn bindweefselstroken (banden) die de samenhang van het bekken vergroten, het bekken verstevigen en een tegengewicht vormen voor de krachten die op het bekken worden uitgeoefend. 
 • Waar ligt het ligament sacrospinale?
  Tussen os sacrum en spina ischiadica
 • Waar ligt het ligament sacrotuberale?
  Tussen het sacrum en tube ischiadicum
 • Waar ligt het ligament symfysis?
  Dit is de verbinding tussen de twee schaambenen
 • Waar ligt het ligament iliosacrale?
  tussen sacrum en ilium
 • Waaruit bestaat de bekkenbodem?
  dwarsgestreepte spieren en fascia
 • Wat is het doel van de bekkenbodem?
  - buikholte afsluiten, zodat organen worden ondersteund
  - voorkomen van ongewenste urine en ontlastingverlies
  - Men laten plassen en poepen
  - dat men seks kan hebben
 • Uit welke spiergroepen bestaat de bekkenbodem?  1. DIAPHRAGMA PELVIS: diepe laag
  2. DIAPHRAGMA UROGENITALIS: oppervlakkige laag
 • Waaruit bestaat het diafragma pelvis?  1. de musculus levator ani
  2. de musculus coocygeus  Het zijn compressorspieren en hebben een ondersteunende functie. 
 • Wat is de functie van de musculus levator ani?  ondersteunt de uterus en de vagina. 
 • De M. levator ani hecht zich vast op verschillende plaatsen. Welke onderspiergroepen worden hierdoor gevormd?
  - M. Pubococcygeus: de spier waaiert uit naar os cocyx
  - M. iliococcygeus: van het ilium naar de cocyx (ondersteunt vooral de blaas)

   
 • In welke spieren is de M. pubococcygeus verdeeld?  - M. pubovaginalis: Deze loopt naar de vagina en is een belangrijke sfincter van de urethra tesamen met de puborectalis.
  - M. puborectalis: loopt naar het rectum en begunstigt de defecatie en positieve anale continentie.   
 • Wat is het diaphragma urogenitalis?  Ligt ventraal van het diaphragma pelvis. Het is een driehoekig complex van spieren en bindweefsel dat is uitgespannen tussen de beide rami inferior van het os pubis en de rami van de os ischii. 
 • Welke spieren vormen de basis van het diaphragma urogenitalis?  - M. Transversus perinei superficialis
  - M. ischiocavernosus
 • Waar ligt de M Bulbocavernosus en wat is zijn functie?
  Circulair rondom de vagina, aangehecht thv de clitoris. Zijn functie: afsluiten van de vaginale opening, het ritmisch samentrekken tijdens een orgasme en de erectie van de clitoris.
 • Waar ligt de M. ischiocavernosus en wat is zijn functie?
  Lateraal van de vagina, aangehecht thv het zitbeen. Functie: erectie van de clitoris.
 • Waar ligt de M. transversus perineum en wat is zijn functie?
  Heeft een opp en diep deel, is opgehangen tussen twee zitbeenderen. Functie: stabiliserend. Het is de basis van de urogenitale driehoek. Is gelegen onder de huid van de labia maiora.
 • Waaruit bestaat de bloedvoorziening van het kleine bekken?
  - Arteria ovarica: slagader eierstok, ontstaat uit nierarterie
  - Arteria uterina: Ontspringt uit de A. iliaca en loopt in het lig latum naar het niveau van de cervix. Daar splitst ze in een opstijgende en afdalende tak. De opstijgende loopt sterk gekronkeld naar boven en ontmoet de a. ovarica. 
  ontspringt uit de arterica iliaca, loopt in ligamentum latum. Ontmoet A. ovarica in opstijgende tak
  - Arteria Vaginale: ontstaat uit A. iliaca of A. uterina
 • Wat is de latijnse benaming van het bekken?
  de pelvis
 • Wat is de functie van het bekken?
  Speelt een centrale rol in de houding en beweging
 • Uit welke 3 beenderen is het Os coxae verdeeld?
  - Os ilieum (darmbeen)
  - Os ischium (zitbeen)
  - Os pubis (schaambeen)
 • Hoe ziet het os ilieum eruit?
  het is een groot plat blad, met brede bovenranden (bekkenkam)
 • Hoe ziet het os ischium eruit?
  Het heeft aan de binnenzijde uitsteeksels (spina ischiadica)
 • Bij de geboorte zitten de botten nog niet aan elkaar. Rond het 18e jaar zijn de botten volgroeit.
 • Wat is het os sacrum?
  dit zijn de laatste 5 sacrale wervels die samengegroeid zijn.
 • Hoe ziet het os sacrum eruit?
  De voorkant is plat en de achterkant heeft uitsteeksels
 • Wat is de coccyx?
  Het staartbeen, onder het os sacrum
 • Wat zijn de verschillen tussen een mannelijk en een vrouwelijk bekken?
  Het vrouwelijk bekken: 
  - dijbeen maakt scherpere hoek boven de knie
  - veel ruimer, breder, cirkelvormiger, groter
  - spina ischiadica staan veel meer naar buiten

  Mannelijk bekken:
  - hartvormig
  - kleiner, smaller
 • Wat zijn mogelijke klachten als de bekkenbodemspieren niet voldoende werken?
  - zakken organen
  - ongewenst urineverlies
  - ongewenst ontlastingsverlies
  - stressincontinentie door blaaszakking bij niezen, hoesten etc.
  - seksproblemen
  - pijn
  - Bij erge zakking van de blaas niet meer kunnen ontlasten/ poepen
 • Wat zijn redenen voor een slechte bekkenbodem?
  - zware zwangerschap
  - zware bevalling
  - zwaar kind (meer dan 4kg)
  - menopauze
  - obesitas
  - astma (door het vele hoesten)
  - chronisch verkeerd gebruik bekkenbodemspieren
 • Op welke manier kun je knippen tijdens een bevalling?
  - helemaal recht naar beneden knippen (grotere kans dat het doorscheurt naar de anus)
  - zijwaarts naar beneden knippen
 • Wat is een spermatozoon?
  de spermacel
 • Wat is een ovum?
  de eicel
 • Wat betekent testis?
  mannelijk voortplantingsorgaan
 • Wat betekent ovaria?
  Vrouwelijk voortplantingsorgaan
 • Wat zijn gonaden?
  voortplantingsorganen
 • Wat zijn gameten?
  voortplantingscellen
 • Wat is de zygote?
  de versmelting van de gameten, de bevruchting of de fertillisatie levert de nieuwe cel
 • Wat is ontogenie?
  De studie van de evolutie van de zygoot
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 3 fasen van spermatransport in de vrouwelijke genitale tractus?
1. snelle fase: onmiddellijk na ejaculatie geraken zaadcellen in het cervicaal mucus en sommigen geraken op passieve wijze getransporteerd binnen de 2 tot 10 min tot op de plaats van bevruchting, wellicht door de verhoogde contractiliteit van het myometrium tijdens coitus. 

2. Kolonisatie van de reservoirs: verschillende concentraties van spermatozoa gaan zich vestigen in de reservoirs van de cervix


3. trage fase: uit de gevulde reservoirs komen zaadcellen progressief vrij tijdens de uren en dagen na coitus.
Welke factoren spelen een rol bij het sterven van de spermatozoa in de vagina?
- De negatieve invloed van de zuurtegraad van de vagina
- immuunreactie van de vrouw tegen lichaamsvreemde cellen
- misvorming zaadcellen
Welke factoren controleren het transport van de zaadcellen in de tuba?
- De peristaltiek en antiperistaltiek van de tubamusculatuur
- Contractie van de plooien van de mucosa
- trilharen van de mucosa 
Welke weg moet een spermatozoön afleggen alvorens de bevruchting?
1. geslachtsgemeenschap of coïtus.


2. Vaginale pool en cervikaal kanaal -> Het geëjaculeerde sperma coaguleert, stolt binnen de minuut en wordt opnieuw volledig of gedeeltelijk vloeibaar na verscheidene minuten. Tijdens het orgasme van de vrouw werkt de cervix als ZUIGNAP om de zaadcellen op te nemen. 

3. Uterus: mbv hun zweepstaart zwemmen ze door de baarmoederholte

4. Tuba: De tocht in de eileider vergt veel energie van de zaadcellen, vermits ze tegen de stroom van de trilharen bewegen. Slechts een paar 100 zaadcellen bereiken de eicel, die na de ovulatie maximaal 24u bevruchtbaar is en zich op dat ogenblik nog niet verder dan de ampulla bevindt. 
Wat is Priapisme?
Het hebben van een zeer langdurige erectie, ook wanneer de persoon niet seksueel opgewonden is
Wat zijn de kenmerken van de eikel?
Dit is de top van de penis en wordt gevormd door de verdikking van het corpus spongiosum dat als een kopje over de uiteinde van de corpora cavernosa ligt. 
De eikel is net als de clitoris bij de vrouw rijk voorzien van tastlichaampjes en daardoor zeer gevoelig. 
Waaruit bestaat het corpora cavernosum?
2 overlangse tot een geheel vergroeide zwellichamen.
Caverneus weefsel: weefsel met vele holten die met bloed kunnen worden gevuld. Als dat gebeurt wordt de penis stijf
Welke zwellichamen bevat de penis?
2x corpora caverosa
1x Corpus spongiosum
Wat is de klier van Cowper?
Monden uit in de urineleider en leveren een deel van het zaadvocht. Dat deel neutraliseert het urinezuur dat bij elke urinelozing in de urinebuis achterblijft. Een zuur milieu is nefast voor zaadcellen, vandaar het belang van ontzuring 
Wat is de functie van de kringspier van de prostaat?
Die verhindert dat er gelijktijdig urine en sperma door dit kanaal vloeit.