Summary fysiologie van molecule tot gedrag

-
ISBN-13 9781787260955
613 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "fysiologie van molecule tot gedrag". The author(s) of the book is/are wim Derave. The ISBN of the book is 9781787260955. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - fysiologie van molecule tot gedrag

 • 1.1 Situering van fysiologie als wetenschap

 • Verschil tussen anatomie en fysiologie
  - anatomie bestudeert de structuur (opensnijden)

  - fysiologie bestudeert de functie en werking van levende wezens
 • Grondlegger van de fysiologie
  CLAUDE BERNARD
 • 16e en 17e eeuw
  duurde enorm lang voordat basale zaken aan het licht kwamen

  • Vesalius: moderne anatomie (opensnijden & tekenen) vb.: hoeveel ribben we hebben (Bijbel)

  • William Harvey: werking bloedsomloop
 • Grondlegger van de moderne fysiologie
  CLAUDE BERNARD
  ontdekking fysiologische onderzoeksmethodes:
  • vivisectie (= levend anatomie) o functie van lever, alvleesklier, glycogeen
  • milieu interieur → extracellulaire lichaamsvloeistof in een meercellig organismen waarin alle cellen zich bevinden en wat verspreiding van voedsel en afvoer van afvalstoffen regelt 
 • Uit hoeveel stelsels kan je het lichaam opdelen?
  11 stelsels
 • Gemeenschappelijke functies van alle levende wezens
  1. Reactievermogen (prikkelbaarheid)
  2. groei
  3. voortplanting 
  4. beweging (intern transport of voortplanting)
  5. stofwisseling (metabolisme)
 • 1.2 Gedragsneurowetenschap

 • Materialistische en monisme  visie (dualisme)

  • De geest en elk aspect van  gedrag verklaren via moleculen,  werking zenuwstelsel, hormonen,…
 • Historiek gedragsneurowetenschappen
   Descartes
  •    Reflexen: reacties op uitwendige  stimuli via zenuwstelsel
  •    Dualist: Pijnappelklier (H) als  contact tussen lichaam en geest.
  Galvani 
  • reflexen door elektrische prikkels gestuurd worden.
  Muller 
  • doctrine van specifieke zenuwenergie (vorm van overdracht is het zelfde maar de soort overdracht is verschillend)
  Flourens 
  • experimentele ablatie
  Grieken 
  • vooral discussiëren geen echte wetenschap
 • wat is gedragsneurowettenschappen?
  = biologische of fysiologische psychologie
  = fysiologie van gedrag
 • 1.3 Organisatieniveaus van het leven

 • Cellen maken gebruik van 5 soorten basismoleculen
  - suikers/koolhydraten (bv: glucose als brandstof)
  - vetzuren/vetten (bv: plasmamembraan)
  - aminozuren/eiwitten (bv: enzymen, hormonen)
  - nucleotiden/RNA/DNA
  - energierijke fosfaten
 • Van molecule tot gedrag verschillende niveaus
  • Biochemisch (of moleculair) niveau

  • Celniveau

  • Weefselniveau

  • Orgaanniveau

  • Orgaanstelselniveau

  • Organismeniveau        
 • 2 soorten verbindingen
  • Organische verbindingen → verbinding molecule met element C

  • Anorganische verbindingen → verbinding molecule zonder het element C   
 • Biochemische moleculen bestaan vooral uit?
  • C, H, O (koolwaterstoffen) en N
 • Eiwitstructuur is gebaseerd op DNA-code

  • Grote polypeptidenketens
  • Unieke sequentie van 20  soorten aminozuren
 • Van genen naar functionele eiwitten in meercellige organismen
  DNA --> RNA --> eiwitten
 • Transcriptie
  kopiëren stukje DNA naar RNA in celkern.
 • Translatie
   van RNA naar eiwit in cytoplasma.
 • Wat kunnen eiwitten o.a zijn?
  Enzymen, transporters, antilichamen, structuureiwitten, ...
 • Wat is een enzym?
  Een eiwit; moleculen die chemische reacties gaan katalyseren. Ze versnellen een proces.
 • Biochemische of moleculaire niveau
  Atomen die met elkaar reageren, vormen moleculen met een complexe vorm
 • Cel niveau
  Moleculen vertonen interactie zodat er grotere structuren ontstaan, elk type structuur heeft een specifieke functie in een cel, cellen zijn de kleinste levende eenheden in het lichaam
 • Weefselniveau
  Groepen op elkaar lijkende cellen vormen samen een weefsel met specifieke functie
 • Orgaannievau
  Organen bestaan uit verschillende weefsels die samenwerken om een specifieke functie uit te voeren
 • Orgaanstelsel niveau
  Organen werken samen in orgaanstelsels
 • Organisme niveau
  Alle orgaanstelsels werken samen en reageren op elkaar.
 • Biochemie
  Scheikundige moleculen in ons lichaam
 • Eiwit structuur is gebaseerd op
  DNA-code
 • Voor wat staat ATP
  Adenosine-trifosfaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sfincters
Sluitspieren
En het ritme wordt opgelegd door de
Pacemaker cellen
Ritme van het hart ontstaat
De sinus knoop (SA)
Als je vernauwing hebt doet men verschillende zaken
 • Overbrugging
 • stands
Een hartinfarct is een
Permanente schade aan de hartspier
Een hartaanval/infarct
Is een ophoping in de kransslagaders waardoor een deel van het hart geen bloed meer krijgt en dat deel sterft af.
Coronair hartlijden
Vernauwing van de coronaire arteriën. Dit komt door ophoping van vet, cholesterol, ontsteking,...
Kransslagaders voorzien het hart van
Zuurstofrijk bloed
Hartdebiet (hartvolume) formule
HF x SV = HD
Kransslagader ontspringen aan de basis van
De aortaboog