Summary Fysiologie zenuwstelsel deel 1

-
246 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Fysiologie zenuwstelsel deel 1

 • 4 Zenuwstelsel

 • Wat is het functie van het zenuwstelsel?
  Verzorgt integratie in lichaamsfunctie
 • Het zenuwstelsel verzorgt de integratie in het lichaamsfunctie. Dit doet het zenuwstelsel in samenwerking met..?
  het hormonale stelsel
 • Wat is de Algemene functie van zenuwstelsel?
  Regulatie activiteiten weefsels en organen
  Coördinatie activiteit weefsels en organen
  Regulatie en coordinatie van vegetatieve functie 
  Coördinatie contacten met buitenwereld
  Coördinatie pyschische functies
 • 5 Werking zenuwstelsel

 • Wat zijn de 3 fasen van de werking van het zenuwstelsel?
  - sensorische input
  - verwerking
  - motorische output
 • waar is een sensor gevoelig voor?
  verandering
 • wat zijn 2 voorbeelden van effectoren?
  - spieren
  - klieren
 • wat is functie van sensorische input?
  Opvangen van prikkels door sensoren
 • Verandering zorgt voor prikkeling.. hoe?
  --> vertaalt in impulsen (elektrische signalen)--> verstuurt naar centraal zenuwstelsel via zenuwen
 • wat gebeurt er in de verwerking proces?
  Beoordeling sensorische informatie + bepalen reactie ( In centraal zenuwstelsel) 
 • Wat is de functie van motorisch output? 
  aansturen effectoren door zenuwstelsel
 • wat zijn effectoren?
  doelwitorganen
 • wat doen effectoren? 
  ontvangen remmende of stimulerende impulsen

  -spieren of klieren
 • 7 Indelingen

 • Anatomische indeling is op basis van..?
  bouw en ligging
 • Fysiologische indeling is op basis van..?
  functie
 • Is de vegatatieve integratie het onwillekeurige of willekeurige zenuwstelsel?
  onwillekeurige
 • integratie:..?
  lichaam als geheel laten functioneren
 • Afdalende banen (efferent): van .?. naar .?. niveau
  van hoog naar laag niveau
 • Centraal zenuwstelsel omgeven door .. ?
  benig omhulsel (schedel en wervelkolom)
 • perifeer zenuwstelsel ligt..?
  buiten schedel en wervelkolom
 • effectoren vegetatieve zenuwstelsel
  glad spierweefsel, hartspierweefsel en klierweefsel
 • effectoren animale integratie
  dwarsgestreepte spieren (skeletspieren)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

ionkanalen
open of dicht
activatie door elektrische prikkel (voltage-gated) of chemische prikkel (ligand-gated)
concetratiegradiënt: van hoog naar laag
selectieve ionenpomp
verplaatst actief kaliumionen naar binnen en natrium naar buiten

hoge concentratie kalium in de cel en veel natrium buiten de cel -->
meer transport mechanisme in de het kanaal


natrium en kalium kanalen
van hoge concentratie naar lage concentratie
natrium cel in, kalium cel uit
semi-permeabele celmembraan
alleen doorgankelijk voor water  - en andere kleine moleculen die niet geladen zijn

maakt verschil tussen binnen de cel en buiten de cel; daarvoor is transportmechanisme belangrijk.
bouw zenuwcentraal zenuwstelsel
bundel gemyeliniseerde axonen: afferent OF efferent
1 oriëntatierichting
associatiebanen: verbindingen binnen hemisfeer(hersenhelft)
commissuren: verbindingen tussen hemisfeer
bouw zenuwperifeer zenuwstelsel
zowel afferent als efferent/ zowel sensorisch als motorisch
zenuwbundels omgeven door epineurium (bindweefselmantel)
zenuwbundels bestaat uit honderden axonen omgeven door perineurium
ganglion/nucleusopeenhoping zenuwcel lichamen en dendrieten
perifeer zenuwstelsel: ganglion
ganglion/nucleusopeenhoping zenuwcel lichamen en dendrieten
centraal zenuwtelsel: nucleus
witte en grijze stof in zenuwstelsel
witte stof: midden - myeline - axonen - geleidingsweg
grijze stof: cellichamen en dendrieten - signalen doorgeven
soorten gliacellen
1. astrocyten
veel uitlopers, in verbinding met bloedvaten en zenuwcellen
2. oligodendrocyten
myelineschede/isolerende laag czs
3. microgliocyten
afweercellen in hersenen. fagocytose
steuncellen perifeer zenuwstelsel
cellen van schwann (myelineschede om axon)