Summary fysioterapie

-
623 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "fysioterapie". The author(s) of the book is/are p. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - fysioterapie

 • 1 infectieziekten

 • welke 5 klassen van pathogenen heb je?
  virussen
  bacterien
  fungi
  protozoa
  helminths(wormen)
 • welke twee hoofvormen van virussen heb je?
  dna/rna met eiwit capsid (naked virus)
  dna/rna met eiwitcapsid en lipiden membraam(enveloped virus)
 • waarom zijn virussen niet levend?
  geen energie producerende mechanismen
  geen proteine productie
  geen locomotie
 • kenmerkdingetjes van hepetitus b?
  bestaande uit vier eiwitten
  300mil per jaar geinfecteerd
  over de 1 mil doden per jaar
 • welke manieren van leven hebben bacterien?
  buiten een cel
  in een cel cytoplasma
  in de cel in vacuoles
 • hoe kunnen bacterien schade maken?
  door reproduceren komen giftige bijproducten vrij
  bacterien produceren verschillende toxines
  bacterien kunnen hevige infecties veroorzaken
  bacterien kunnen het imuunsysteem overstimuleren
 • hoe ruimt het lichaam de verkeerde bacterien op?
  isoleren en cellen kapot maken
  de toxische stoffen neutraliseren
 • wat is speciaal aan fungi protozoa en wormen?
  eukarytoo--> moeilijk bestrijden
  verschillende groote
  verschillende stadia
 • plasmodium zorgt voor?
  malaria
 • wat is colonisatie?
  goede bacterien in je darmen (bacterien die geen ziektes veroorzaken)
  ze kunnen nuttig zijn of zelf essentieel
  mensen hebben 10x meer bacteireen dan cellen

 • wat is een infectie?
  tijdelijk of permantent aanwezigheid van pathogene organismen
  veroorzaken schaden
  kunnen syptomen van ziektes geven
 • hoe worden we ziek van infecties?
  weefsel beschadiging(virusuitbraak uit cellen)
  toxides die vrij komen
  imuun reacties(koorts)
 • hoe los je virussen en abcterie problemen op?
  virussen: geinfecteerde cellen doden
  bacterien: tegenhouden/doden/toxines neutraliseren
 • 2 autonome zenuwstelsel

 • verschil tussen afferentie en efferentie?
  a: naar hersenen toe
  e: van hersenen af
 • wat regelt het autonome zenuwstelsel?
  organen die niet onder invloed zijn van de wil/ spierweefsel/klieren
  speelt een belangrijke rol bij de integratie van lichaamsfuncties
 • waar is het autonome zenuwstels uit opgebouwt en wat is het vershcil?
  sypatisch: stimuleerd
  parasympatisch: remt
 • bij gebeurt er bij activatie van het lichaam?
  sympatisch: toename hartslag en bloeddruk vrijmaken van energie(glucose en vrije vet zuren) uit lever en vetweefsel (katabole processen) ook de stofjes die nodig zijn om actief te wezen worden afgescheiden(bv adrenaline)
 • wat gebeurt er als het lichaam in rusttoestand komt?
  parasympatisch: verlaging hartslag bloedvat verwijding opslag van glucose en vet(anabole processen) (verteringsstelsel geactiveert)
 • wat is homeostase?
  het dinamische evenwicht in de autonome takken(sympatisch parasympatisch als weegschaal)
 • waar komen de zenuwen vandaan bij de parasympaticus?
  rechtstreeks vanaf de hersenen via de nervus vagus naar alles toe
 • waar komen de zenuwen vandaan bij de sympaticus?
  uit de hersenen via de ruggegraat alle strengen los langs elkaar
 • hoe lopen de zenuwen naar het hart voor de hartslag?
  parasympaticus: via nervus vagus naar de twee knopen
  sympaticus: via ruggemerg met een hartzenuw naar de knopen en naar de rechter ventrikel
 • wat is verschil tussen afferent en efferent?
  afferent gaat naar de hersenen
  efferent gaat van de hersenen af
 • wat is het ganglion?
  de plek waar de twee neuronen overschakelen
 • wat is de preganglionische neuron?
  dat is de neuron die van de hersnen naar het ganglion gaat(tussen ganglion en de hersenen)
 • wat is de postganglionische neuron?
  de neuron die van het ganglion naar het target weefsel gaat(tussen ganglion en target weefsel)
 • wat is de neurotransmitter in de preganglionaire neuron?
  acetylcholine (zowel para als sym)
 • wat is de neurotransmitter in de postganglionaire neuron?
  sym: noradrenaline
  para: acetylcholine
 • wat is het verschil in neuron lengte tussen parasympatisch en sympatisch?
  para: lange preganglionaire zenuwen in weefsel pas overschakelen
  sym: korte preganglionaire zenuween in ruggemerg overschakelen
 • waardoor worden muscarinische cholinerge receptoren geactiveerd?
  door het stofje acetylcholine die het postganglionaire neurotransmitter afschijt van de parasympatisch
 • sympatische zenuwstelsel heb je aan de uiteinde om de spier heen ene heel netwerk van bolletjes waarin neurotransmitters en mitochondrien zitten die zo de spier zamen kunnen kknijpen
 • bijniermerg produceert hormonen waaronder adrenaline
 • adrenaline word afgescheiden als sympaticus bijniermerg stimuleert zodat alles geactiveert kan worden via het bloed (algemene activatie)
 • wat is het vershcil in structuur molecul van noracrenaline en adrenaline?
  adrenaline heeft een extra ch3 groep
 • adrenaline hoort bij psychische stress
 • wat is verschil kwa verbruik van adrenaline en noradrenaline?
  adrenalie haalt energie uit glucose(sneller en enige brandstof voor hersenen)
  noradrenaline haalt ernergie uit vrije vet zuren(heeft meer tijd nodig)
 • waarom word adrenaline gebruikt in stress situaties?
  men weet neit wat gebeurt en wat men dus moet doen en dus moet alles worden aangestuurt en vooral de hersenen om te denken wat er moet gebeuren. zodat daarna gericht brandstof gestuurt akn worden
 • autonome zenuwen zijn zowel afferent al efferent
 • wat is medulla oblongata?
  hersenstam
 • watis de hypothalamus?
  belangrijk coordinatie centrem
 • wat zit er in het limbisch systeem en de cerebrale cortex?
  de hogere functies
 • wat word er in de hypotalumus geregeld?
  temperatuur controle
  waterbalans
  eetgedrag
 • wat word er in de pons geregeld?
  urine blaas control
  secundaire ademhalings centrum
  bloeddruk controle
 • wat word er geregeld in de medule?
  bloeddruk
  ademhalingscentrum
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is timp-1?
een proteaseremmer
hoe word timp 1 tot expressie gebracht?
door macrofagen en reuscellen
wat zijn reuscellen?
macrofagen die samen zijn gekomen tot een grote cel
wat is de volgorde van fbr?
fibrine draden vormen
productie chemokines/endotheel activatie/infltratie onstekingscellen
vorming vaten
fb bijna afgebroken/ingekapselt/ veel bloedvaten
fagocytose(reuscellen)
wat afgebroken kon worden is afgebroken
wie zorgen voor het fbr?
aangeboren imuumsysteem
granulocyten
macrofagen
myofibroblasten
wat zijn belangrijke cellen als het gaat om het opvulen van gaten?
myofibroblasten en edotheelcellen
kenmerken monocyten?
worden macrofagen
aanweizg na 1 dag
blijven weken lang
bacterie killers
opruimers dode cellen
orkestering van het herstelproces
(groot 1 kerngeheel heldere vloeistof)
kenmerk granulocyten?
meerlobbig/gespikkeld
1 dag levend
na schadeprikkel binnen paar min aanwezig
wat geberut er bij ontsteking en herstel na hartaanval
1: celdood
2: cel migratie pmn influx/fagosytose
3: myofriblasten macrofagen ..
4:  herstel
welke cellen komen er bij een hartaanval?
influx van neutrofiele granulocyten
influx van monocyten