Summary Fysische diagnostiek

ISBN-13 9789036808927
415 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Fysische diagnostiek". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789036808927. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Fysische diagnostiek

 • 3.7.1 Anatomie en pathofysiologie van de lymfeklieren

  1. Hoeveel lymfeklieren heeft een volwassene?
  2. Op welke 5 locaties bevinden zich deze  lymfeklieren?
  3. Van welk systeem maakt lymfeklieren deel van?
  1. Een volwassene heeft zo'n 450-600 lymfeklieren.
  2. Ruim 100 op uitwendig palpabele plekken: 30 in de oksel, 20 in het been en 60-70 in hoofd en nek.  Diep in de thorax en het abdomen.
  3. Het lymforeticulaire systeem.
  1. Waar komen lymfebanen voor in het lichaam?
  2. Waar in het lichaam bevinden zich geen lymfebanen?
  1. Lymfebanen komen overal in het lichaam voor.
  2. Lymfebanen komen niet voor in het centraal zenuwstelsel.
  1. Tot wat ontwikkelt de Lymfecapillairen?
  2. Waar monden de lymfevaten zich uit?

   
  1. De lymfecapillairen anastomoseren en vloeien samen tot grotere lymfevaten die verlopen in de buurt van de bloedvaten.
  2. De lymfevaten monden links uit in de ductus thoracicus en rechts uit in de hoek tussen de vv.  subclivia en de  vv. Jugularis International onder de clavicula. 
 • Wat is een lymfangitis?
  Een ontsteking van de huid, een vurig rode streep in het verloop van de lymfebanen.
  1. Welke functie heeft de lymfeklieren?
  2. Waar maakt de lymfeklieren deel uit?
  3. Wat is de functie van het lymfoide weefsel?
  4. Wat gebeurt er met de lymfeklieren als ze trachten de structuren te vernietigen?
  5. Wat gebeurt er als de oppervlakkige gelegen lymfeklieren zich vergroten en verharden? Wat is de medische term voor deze benaming.
  1. De lymfeklieren vormen de filter- en reinigingsstations, die reactief veranderen als ze worden gestimuleerd door microbiële agentia, celdebris of niet lichaamseigen materiaal dat binnendringt in wonden of in de  circulatie. Ze houden grotere structuren in de lymfe  vast zoals grote eiwitmoleculen, microben en cellen.
  2. Ze maken deel uit vh immuunsysteem.
  3. Het lymfoide weefsel maakt B- en T- lymfocyten, monocyten
  en antistoffen en kan zo reageren om deze structuren te vernietigen.    

  4.  De lymfeklieren kunnen tijdens dit proces vergroten en verharden.
  5. De lymfeklieren worden palpabel. Dit wordt lymfadenopathie genoemd.
  1. Welke drie groepen lymfeklieren bestaan er?
  2. Waar bevinden hun drainagegebied? 
  3. Uit welke 2 groepen bestaat de Inguinale lymfeklieren?
  De homolaterale: arm, mamma en borstkaswand. Draineren op de okselklieren.


  Inguinale lymfeklieren: zijn er  in twee groepen:  
  Groep 1:
  de proximale, horizontale groep in de liesplooi, waar de externe genitalia, het perineum en de voorzijde van de onderbuik op draineren. 

  Groep 2: De verticale, lagere groep bij het hoogste punt van de saphena magna, waar in het been op draineert.

  Hoofdhalsgebied:
  De belangrijkste  lymfeklieren  in het hoofd-halsgebied liggen: submentaal, submandibulair, pre  auriculair, retro auriculair, aan de weerszijden vd  m.sternocleidomastoideus, supraclaviculair, infra claviculair en occipitaal.
 • 3.7.2 Klinische betekenis van lymfeklieren

 • Wat zijn de kenmerken van een palpabele normale actieve lymfeklier?
  Een kleine spoelvormige, elastische zwelling die glad, goed afgrensbaar en beweeglijk is t.o.v de omgeving.
 • Wat is de locatie van atheroomcysten en zweetklieren?
  Deze zitten aan de huid vast.
 • Wat zijn de kenmerken van lipomen?
  Meestal week en groter. Of zwellingen van nabijgelegen organen en structuren ( vooral in de hals).
 • Benoem 5 oorzaken van een lymfekliervergroting?
  1. Lokale infecties ( viraal of bacterieel, bijv angina tonsillaris)
  2. Systemische  infecties ( viraal, bijvoorbeeld mononucleosis, bacterieel, bijvoorbeeld tuberculose, of parasitair, bijv toxoplasmose);
  3. Maligniteit van het lymfeklierstelsel, bijvoorbeeld non-hodgkinlymfoom, lymfatische leukemie;
  4. Metastasen van een maligniteit elders, bijvoorbeeld oksel-klieren bij mammacarcinoom;
  5. Auto-immuunaandoening, bijvoorbeeld sarcoidose.
 • Op welke locatie moet worden gezocht naar een oorzaak bij lymfekliervergroting?
  In het drainagegebied. Als daar geen verklaring kan worden gevonden, moet gekeken worden of er in andere lymfklierstations ook lymfeklierzwellingen zijn en moet  naar systemische oorzaken worden gezocht.
  1. Welke  5 kenmerken van een klier zijn belangrijk?
  2. Wat is de betekenis van grootte van een klier?
  3. Wat is de betekenis van pijn bij een klier?
  4. Wat is de betekenis van consistentie bij een klier?
  5. Wat is de betekenis van lokalisatie bij een klier?
  6. Wat is de betekenis van vergroeiingen bij een klier?
  1. De lokalisatie, consitentie, grootte, vergroeiingen, pijn
  2. De grootte van de lymfeklier zegt weinig over de ernst. Alleen bij zeer grote klieren is de kans op een ernstige ziekte wel vergroot.
  3. Pijn bij palpatie duidt op een actieve ontsteking. Soms is de  huid boven de lymfklier rood en voelt warm aan.
  4. Consistentie. Een zacht of week aanvoelende lymfeklier is meestal onschuldig. Zeer vaste  lymfeklieren berusten vaak op metastasering, maar  vastheid komt ook voor bij bepaalde vormen vd ziekte van Hodgkin en granulomateuze ontstekingen.
  5. Lokalisatie. De aanwezigheid van supraclaviculaire lymfeklieren is suspect  voor maligniteit. Links supraclaviculair ligt  een lymfeklier ( de klier van Virchov) die  van speciaal belang is, omdat deze in het drainagegebied van de ductus thoraciscus ligt.  Is deze lymfeklier pathologisch vergroot, dan moet gedacht aan metastasering van een tumor in een gebied waarbij de lymfogene drainage via de ductus thoracicus gaat ( bijv. Maag, galblaas, ovarium, pancreas, long en testis).
  6. Vergroeiingen. Vergrote lymfeklieren die onderling of met de huid zijn vergroeid, zijn verdacht voor actieve  infectie of maligniteit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor kunnen fouten in dopplerregistratie ontstaan?
 1. Ernstige verkalking onderbeenarterie, waardoor niet te comprimeren. Geeft foutieve, te hoge druk.
 2. Bij één of dubbelzijdige obstructie arteria subclavia te laag gemeten armdruk met als gevolg een te hoge index.
 3. Bij milde arteriële obstructie kan bij liggende patiënt een normale enkeldruk worden gemeten. Meten na inspanning dient bij suspect zijn te worden overwogen.
 4. Te hard drukken met probe kan vat dichtdrukken, waardoor geen bloedstroom meetbaar.
Kenmerken diabetische voet
 • Standafwijkingen
 • Charcot-artropathie (neuro-osteoartropatische voet > osteolyse)
 • Ulcera
 • Infecties
 • Necrose
 • Contracturen door hyperextensie
Waarvoor dient de capilaire refilltest?
 • Beoordeling arteriële cirulatie 
 • Ernst circulatoire shock bepalen
 • Ernst dehydratie bepalen.


probleem bij beoordeling is standaardisatie

Wat zijn belangrijke bevindingen van LO bij arteriëel vaatlijden
 • Abnormale kleur (bleek, blauw, livide)
 • Atrofische huid zonder beharing
 • Wonden of blaren voet
 • Koude voet
 • Afwezigheid arteriële pulsaties (a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior en a. dorsalis pedis
 • Aanwezigheid arteriële souffles (a. femoralis, a. poplitea)
Wat zijn de belangrijkste localisaties van atherosclerotische obstructie van arteriën?
 1. Aorto-iliacaal
 2. Femoropoplitieaal
 3. Onderbeen
Welke 4 stadia van perifeer arterieel vaatlijden zijn er?
 1. Arteriële obstructies zonder klachten
 2. Claudicatioklachten bij:
  1. geschatte loopafstand > 100 meter
  2. geschatte loopafstand < 100 meter
 3. Ischaemische klachten in rust
 4. Ulcera, dreigende necrose of gangreen voet
Wat is het criterium voor perifeer arterieel vaatlijden?
Enkel-armindex > 0,9
Welke aspecifieke uitingen ken je van een trombosebeen?
 • Flegmasia alba dolens
 • Flegmasia coerulea dolens
Mogelijke symptomen DVT
 • Kuit of been:
  • oedemateus
  • warm
  • pijnlijk
  • soms erythemateus met verwijde oppervlakkige venen

deze symptomen hebben echter een matige voorspellende waarde
Wat is het posttrombotisch syndroom
Bij patiënten die een DVT hebben doorgemaakt kunnen klachten ontstaan vanwege afvloedbelemmering of veneuze hypertensie door gedestrueerde kleppen:
 • pijn, nachtelijke krampen
 • zwaar gevoel en jeuk aan het been
 • varices, pigmentaties, eczeem
 • oedeem
 • ulceratie