Summary Gedrag in Organisaties

-
51 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gedrag in Organisaties". The author(s) of the book is/are Stephen P Robbins. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Gedrag in Organisaties

 • 1 Gedrag in Organisaties

 • Wat zijn Normen & Waarden?
  Waarden zijn opvattingen, die een groep mensen belangrijk vindt. Bij waarden kun je denken aan termen als 'rekening houden met elkaar' of 'respect hebben voor het eigendom van anderen'. 

  Normen zijn regels die uit waarden voortkomen. Zo hoort bij de waarde 'rekening houden met elkaar' de norm (regel), dat je in de tram opstaat voor oudere mensen. Die regel staat nergens beschreven, maar is toch bij iedereen bekend. 


  Oftewel, normen zijn gedragsregels! Waarden creeren Normen!
 • Welk model ontwikkelde Rokeach, en wat doet het?
  Rokeach ontwikkelde rokeach survey model waarin hij waarden onderscheid tussen INTRUMENTELE & EINDWAARDEN als motivatie voor de mens.


  Instrumentele waarden |  hebben betrekking op gewenst gedrag en uitstraling, zoals, ‘ruimdenkend’, ‘eerlijk’ ‘betrouwbaar’ om een eindwaarde te behalen

  Eindwaarden | verwijzen naar wat men wil bereiken in het leven 'geluk’, ‘comfort’, ‘liefde’ 


  Het RVS model meet 18 instrumentele & eindwaarden die door ieder persoon naar bealngrijkheid volgens hunzelf worden geordend.

  Kritiek op dit model wijst soms op de onvolledigheid ervan, met name aan lichamelijk welbevinding, rechten, en zorgeloosheid zouden MISSEN in deze methode
 • Wat is een ATTITUDE?
  Dit is een POSITIEVE of NEGATIEVE houding tegenover dingen, mensen, of gebeurtenissen.

  VB - ik heb een positieve houding tov van mijn werplek want ik vind mijn werk leuk

  >>> bij gedrag in organisaties wordt er gekeken naar de arbeidssatisfactie, betrokkenheid ten opzichte van het werk, en inzet voor de organisatie
 • Wat is Cognitieve Dissonantie?
  Dit is als er 2 of meer attitudes van een persoon met elkaar BOTSEN of TEGENSTRIJDIG zijn.

  VB - Ik werk in een kledingwinkel (ZARA) waarvan ik weet dat zij bijdragen aan de bontindustrie. Dit gaat tegen mijn principes in. Toch blijf ik er werken door werktekort aangezien ik mijn vaste lasten moet betalen.
 • Wat is een Perceptie?
  Dit is hetgeen dat iemand ervaart en beoordeelt, oftewel interpreteert.
  Hetgeen dat we hebben geinterperteerd noemen we de WERKELIJKHEID.


  PS - de factoren die de perceptie kunnen beinvloeden kunnen soms vertekend zijn door de waarnemer, het object, of de context waarin de situatie plaats vind.
 • Wat zegt de ATTRIBUTIE THEORIE (verklaringen)?
  Dit is de theorie over hoe mensen dingen verklaren. Als we verklaren waarom dingen gebeuren, kunnen we twee soorten verklaringen geven: 
  1) een externe attributie of 2) een interne attributie. 

  Externe attributie: iemand anders, letterlijk en figuurlijk, is de oorzaak dat jou iets overkomt. VB - de duivel in me kwam naar boven...pim deed dat, niet ik!

  Interne attributie: oorzaak ben jijzelf of je vind dat je het zelf bent. 
  VB - ik heb die auto vernield....ik zat naast haar in de auto toen het gebeurde maar ik leidde haar af dus het is mijn schuld dat het ongeluk is gebeurd 

  De 3 belangrijke factoren daarin zijn;
  1. kenmerkheid | toont een persoon ander gedrag in verschillende situaties. Hetzelfde als consistentie maar dan puur op de gedraging zelf (zonder reactie) is het structureel, gebeurt het overal (uitje, werk, workshop, etc)
  2. consensus | dit is wanneer iedereen in eenzelfde situatie dezelfde reactie vertoond. VB - iedereen door vertraging OV te laat op het werk. Dit is dus een EXTERNE oorzaak.
  3. consistentie | reageert een persoon altijd hetzelfde en komt dit overeen met het verleden. VB - KLEIN komt altijd standaard te laat. hoe consequenter de gedraging en de reactie erop van bv het management, des te vaker het voorkomt en er een reactie op plaats vind, des te eerder we het beschouwen als een INTERNE oorzaak
 • Wat is de definitie van Persoonlijkheid?
  Dit is de combinatie van psycholigische trekken die gebruikt worden om een persoon te identificeren. 
 • Wat test het MBTI model?
  Staat voor Meyers Briggs Type Indicator. Dmv een vragenlijst wordt een persoon geclassificeert in 1 van de volgende 4 groepen waarbij het gaat om je VOORKEUR. Door de 4 letters te combineren zijn er in totaal 16 persoonlijkheden. 

  • E/I: Extraversie of introversie: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtenwereld? 
  • S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition): Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)? 
  • T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen? 
  •  J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? 

  Elke deelnemer heeft bij elke kenmerk een voorkeur en krijgt de bijbehorende letter in zijn persoonlijke code. 

  VB - persoon met code INTJ is een introverte (I) intuitieve (N) denken (T) en oordelaar (J) 
 • Waarvoor wordt het model van 5 (The big 5) gebruikt, en wat zegt het?
  Dit is een persoonlijkheidsmodel op basis van 5 dimensies die samen de persoonlijkheid vormen (ene persoolijkheid uiteraard meer dan de ander). Dit model wordt veelal internationaal gebruikt omdat het mensen niet in een hokje plaats, je bent niet perse een persoonlijkheid maar je kan er wel trekjes van vertonen. De basis persoonlijkheden bestaan uit;

  1. Extraversie | de relatie mbt anderen, sociaal OF verlegen
  2. Inschikkelijkheid | gerichtheid op anderen, hartelijk OF afstandelijk
  3. Nauwgezetheid | meet de betrouwbaarheid, ordelijk OF chaotisch
  4. Emotionele stabiliteit | weerbaarheid tegen stress, kalm OF onzeker
  5. Openheid voor ervaring | interesse en fascinatie voor nieuwe dingen, creatief OF conventioneel • We kennen enkele persoonlijkheids kenmerken zoals het MACHIAVELLISME, TYPE A PERSOONLIJKHEID & LOCUS of CONTROL. Wat zeggen deze persoonlijkheden?
  Macchiavellisme | Deze persoonlijkheid is naar ' Niccola Machiavelli' vernoemd. Iemand die over deze persoonlijkheid beschikt manipuleert, en houdt zijn emoties op afstand (macho)


  Type A persoonlijkheid | Mensen die zo veel mogelijk willen presteren in zo min mogelijk tijd (race tegen de klok, gehaast, gestresst, etc.)

  Locus of Control | Mensen die het lot in eigen handen dragen door oa zelf goed te presteren en het maximale eruit te halen
 • De Theorie van J.I. Holland bestaat uit 6 persoonlijkheidstypen, welke zijn dit?
  Iemands tevredenheid en keuzes hangen af van zijn persoonlijkheid. Dit model onderscheidt 6 persoonlijkheden die elk kun eigen kenmerken hebben.
  1. realistisch
  2. onderzoekend
  3. sociaal
  4. conventioneel
  5. ondernemend
  6. kunstzinnig

  Elke type heeft daarnaast zijn EIGEN beroep. 
  VB - PS Sociaal > sociaal & vriendelijk > onderwijzeres

  De HOOFDPUNTEN van dit model zijn:

  • er bestaan intrinsieke persoonlijkheidsverschillen tussen mensen
  • er zijn vele verschillende soorten banen
  • het werk dat het beste bij de persoonlijkheid past leidt tot tevredenheid
 • Wat betekend AFFECT?
  Iemands emotie of stemming met betrekking tot een specifieke situatie of gebeurtenis. 
 • Wat is een EMOTIE?
  Dit is een intens gevoel voor iets OF iemand
 • Wat is een STEMMING?
  Dit kan een vrolijk bui OF buize bui zijn. Je stemming is je humeur.
 • Welke 6 universele emoties zijn er?
  Dit is een continuum van emoties, hoe DICHTER de emoties bij elkaar liggen, des te meer ze met elkaar worden VERWARD.

  geluk | verbazing | angst | verdriet | woede | afschuw
 • Wat is Motivatie?
  Dit is de bereidheid om iets te doen om je eigen behoefte te bevredigen
 • Er zijn veel verschillende motivatietheorieen. Wat zegt de behoefte hierarchie van MASLOW?
  De behoeften hierarchie omschrijft dat een mens 5 behoeften heeft. Wanneer de ene behoefte BEVREDIGD is treedt de volgende behoefte op.

  Hoe hoger je in de hierarchie komt, des te meer innerlijke bevreding er optreed voor de persoon. 

  De behoeften lopen van HOOGSTE bevrediging tot EERSTE behoefte van de mens;

  5. Zelfverwezelijking & ontplooing | Het verlangen te groeien

  4. Erkenning & Respect | Hoe anderen tegen jou aankijken

  3. Sociale behoefte | vriendschap, acceptatie, liefde

  2. Veiligheid | fysieke & emotionele bescherming, zekerheid

  1. Fysiologische behoeften | eten, drinken, woonplek, 

 • Wat zegt MC Gregors XY theorie?
  Deze theorie heeft 2 visies op de mens, Y is POSITIEF en X NEGATIEF. Deze theorie gaat ervan uit dat X personen lagere behoeften hebben, en bij Y de hogere domineren. Over beide is de volgende aannames;

  X THEORIE | 
  • mensen hebben een hekel aan werken van nature
  • manager is genoodzaakt om mensen aan het werk te zetten, met straf te dreigen, of sturing te geven om het gewenste doel te bereiken
  • personeel draagt geen verantwoordelijkheid, formele leiding nodig
  • zekerheid wordt hier als belangrijke factor gezien, geen ambitie

  Y THEORIE |
  • mensen werken 'natuurlijk' en vinden het leuk/interessant
  • iemand met hetzelfde doel zal zichzelf wijzen en sturen
  • leert verantwoordelijkheid te dragen
  • heeft het vermogen nieuwe besluiten te nemen


 • Herzberg heeft ook zijn eigen motivatie theorie, wat beschrijft deze?
  De werktevredenheid en motivatie onder werknemers. Het wordt ook wel de 2 factoren OF motivatie-hygiene theorie genoemd. 

  De motivatie factoren (werkintrensiek) beinvloeden de tevredenheid, de hygiene factoren (werkextrensiek) de ontevredenheid. 

  Motivatie Factoren
  • kans op promotie
  • persoonlijke groei
  • erkenning
  • succes
  • verantwoordelijkheid

  Hygiene factoren
  • kwaliteit van toezicht
  • beloning
  • bedrijfsbeleid
  • realties met anderen
  • zekerheid van baan


  ---------ontevredenheid------------------------tevredenheid----------
  hoog                                                      0                                                      hoog
 • Motivatietheorieen zijn cultuurgebonden!! In nederland hebben we vooral sociale behoeften mbt het werk, in Amerika hebben ze daarentegen meer prestatie drang
 • Wat beschrijft het 3 COMPONENTEN model voor Creativiteit?
  Deze bestaat uit expertise, taakmotivatie & vaardigheden in CREATIEF denken. Hoe meer en sterker ze aanwezig zijn, hoe meer creativiteit toeneemt. Het is er om de creativiteit van het personeel te stimuleren. 


  Expertise | alle uitingen van creativiteit (kunst, wiskunde, technologie)
  Taakmotivatie |is intrinsiek, aan iets willen werken omdat het leuk, interessant, boeiend en uitdagend is.
  Vaardigheden in creatief denken | individuele eigenschappen van een persoon die creatief denken stimuleren zoals intelligentie, zelfvertrouwen, risico's, interne locus of control • Wat is het VERSCHIL tussen een TEAM en een WERKGROEP?
  (doel, synergie, verantwoording, vaardigheden)
  Werkgroep | groep mensen die samenkomen om de doelstelling te behalen door info met elkaar uit te wisselen en besluiten te nemen die voor iedereen baat heeft bij zijn functie & rol. Iedereen werkt verder los van elkaar op eigen gebied


  Doel = informatie uitwisseling
  Synergie = neutraal
  Verantwoording = Individueel
  Vaardigheden = Willekeurig & Afwisselend


  Team | ieder lid levert input die de teamprestatie grote maakt dan de individuele prestatie. Een echte samenwerkingsverband wordt hierbij aangegaan


  Doel = Collectieve prestatie
  Synergie = Positief
  Verantwoording = Gezamenlijk & Individueel
  Vaardigheden = Aanvullend
 • Welke soorten TEAMS zijn er?
  Probleem oplossende teams | wisselen ideeën uit of komen met suggesties om werkprocessen en methoden soepeler te laten verlopen. Hebben zelden de bevoegdheid om zelf een van hun voorstellen te implementeren. Bestaat uit 5-12 werknemers zelfde afdeling. 
  VB - snelle levering, minder uitval, kwaliteitsverbetering

  Zelfsturende Teams | bepalen gezamenlijk het werktempo, verdelen de taken, kiezen hun eigen leden en beoordelen elkaars prestaties, bestaan meestal uit 10 tot 15 mensen

  Crossfunctiole teams | zijn mensen met verschillende achtergronden die samen verantwoordelijk zijn voor een taak. > uitwisselen informatie, nieuwe ideeën ontwikkelen, problemen oplossen, coördineren van ingewikkelde projecten, ontwikkeling is tijdrovend door de complexiteit en diversiteit. 
  VB - comissies


  Virtuele teams | computertechnologie verbind collega’s online met elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken
 • Welke 4 belangrijke functies heeft communicatie in een werkgroep/team?
  Motivatie, controle, emotionele expressie & informatie
 • Uit welke elementen bestaat het communicatie proces?
  1. zender 
  2. encoderen  
  3. boodschap 
  4. kanaal
  5. decoderen 
  6. ontvanger
  7. ruis
  8. feedback


 • Wat is laterale communicatie?
  Dit is wanneer er communicatie plaats vind tussen leden van dezelfde groep, verschillende groepen maar op hetzelfde niveau, OF managers op hetzelfde niveau. OFTEWEL, horizontale communicatie!
 • Wat is Interpersoonlijke Communicatie?
  Communicatie met anderen. Bestaat uit drie basismethoden;


  1. mondeling; voordeel is snelheid & feedback, en face-to-face
  2. schriftelijk; dit kan onbeperkte tijd bewaard worden
  3. non-verbaal; lichaamstaal, uitdrukking, etc
 • Wat is het verschil tussen een Intranet & Extranet?
  Intranet is een prive netwerk binnen een organsiatie (blackboard van stenden) dus intern. Extranet verbind de interne medewerkers met klanten, leveranciers en partners.
 • Wat is Kennismanagent (KM)?
  Dit is het kennis delen met velen. De 'kennis'  wordt geordend en vervolgens verspreid zodat de juiste INFORMATIE de juiste MENSEN op het juiste MOMENT bereikt
 • Wat is Selectieve Waarneming?
  Het zien en horen van dingen naar eigen motivatie, behoefte, ervaring en achtergrond. Dus NIET OBJECTIEF!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is een Perceptie?
7
Wat zijn Normen & Waarden?
6
Wat is een ATTITUDE?
6
Wat is Cognitieve Dissonantie?
6
Page 1 of 13