Summary Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs / druk 1 een praktisch handboek

-
ISBN-10 940143218X ISBN-13 9789401432184
141 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs / druk 1 een praktisch handboek". The author(s) of the book is/are Anton Horeweg. The ISBN of the book is 9789401432184 or 940143218X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs / druk 1 een praktisch handboek

 • 1 Gedragsproblemen in de klas

 • 1.1 Wat is het probleem tussen een gedragsprobleem en een gedragsstoornis?
  Een gedragsstoornis is in aangeboren en gaat niet over. Een gedragsprobleem is situationeel bepaald. Oftewel ontstaan door verkeerde interactie tussen kind en omgeving.
 • 1.1 Wat is het verschil tussen externaliserend en internaliserend probleemgedrag?
  Externaliserend probleemgedrag is gedrag waar de omgeving duidelijk last van heeft. Internaliserend probleemgedrag richt zich naar binnen en resulteert vaak in een stil, teruggetrokken of faalangstig kind.
 • 1.1 Wat is de belangrijkste valkuil bij het spreken over gedrag?
  Vaak wordt het gedrag benoemd vanuit een interpretatie van de persoon in plaats van een objectieve beschrijving van het gedrag.
  De kinderen waren druk - Tijdens de uitleg waren er 5 kinderen niet stil.
 • 1.1 Welke modellen worden gebruikt om naar het gedrag van het kind in de omgeving te kijken?
  - het transactionele model
  - het ecologische model
  - het meervoudige risico model van Van der Ploeg
 • 1.1 Uit welke 3 onderdelen bestaat het systeem waarbinnen het probleemgedrag plaatsvindt?
  kind - leerkracht - situatie
 • 1.1 Probleemgedrag

 • Wat is een gedragsstoornis
  Je spreekt van een stoornis als deze niet te verhelpen is. Je wordt ermee geboren. De omgeving kan de stoornis wel verergeren, maar niet verhelpen
 • Wat is een gedragsprobleem
  Een gedragsprobleem ontstaat door een verkeerde interactie tussen kind en omgeving. Je wordt er niet mee geboren en is situationeel bepaald. Gedragsproblemen worden gezien als minder ernstig en oplosbaar.
 • Wat is externaliserend probleemgedrag?
  Het is gedrag wat je opmerkt, de omgeving heeft er last van. 60% van gedragsproblemen valt hieronder. (dwars, dwingend, brutaal, agressief, niet social, niet eerlijk, druk, overbeweegelijk, impulsief, explosief, angstig, onvoorspelbaar, weinig motivatie, slechte werkhouding)
 • Wat is internaliserend probleemgedrag
  De gedrag merk je bijna niet op, de kinderen die dit gedrag vertonen hebben er vooral last van. (moeilijk contact, niet communicatief, stil, gesloten, angstig, weinig aansluiting, passie, onzeker, faalangst, dwangmatig)
 • Hoe moet je probleemgedrag omschrijven?
  Beschrijven wat je ziet, niet je eigen interpretatie geven! Hierdoor maak je het concreet, kun je beter zien wat er misging en kun je het beter oplossen
 • Wat is het transactionele model/ecologische model?
  Je kijkt bij probleemgedrag naar de omgeving van het kind, die verander je ook, niet alleen zijn gedrag
 • 1.2 De rol van de leerkracht

 • Hoe kun je als leerkracht je gedrag veranderen om probleemgedrag op te lossen?
  -Het kind is niet hetzelfde als zijn gedrag, koppel dat los. 
  - Ga in gesprek met het kind, vraag waarom het dwarsligt. Je vraagt en luistert, niet oordelen
  -Controleer goed je klassenmanagement.
  - Zet in op de relatie met de kinderen. 
  - Erken goed gedrag
  - relativeer ongewenst gedrag. 
  - Kinderen moeten sociaal gedrag leren, net zoals de tafels.
  - Gebruik geen: altijd, nooit, iedereen en niemand, maar nog (niet) en al. 
  - Zorg dat je als leerkracht voorspelbaar bent. 
 • Wat is klassenmanagement?
  Het scheppen van voorwaarden voor effectief onderwijs. Je hebt de zaken organisatorisch goed op een rij, maar je werkt ook aan groepsvorming, sociaal-emotioneel leren en speciale behoeften van sommige leerlingen.
 • Wat is negatieve controle?
  Het benoemen wat er verkeerd gaat
 • Wat is positieve controle?
  Benoemen wat er goed gaat.
 • Wat is de 4:1 ratio?
  Tegenover 1 keer kritiek/correctie meoten vier complimenten staan.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.