Summary Gedragswetenschappen week 1/7

-
177 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Gedragswetenschappen week 1/7

 • 1 Inleiding sociologie en interactie

 • Wat zijn de drie aspecten van het sociale?
  Interactie, cultuur en interdependentie
 • Hoe wordt de sociologie ook wel omschreven? De wetenschap van... (3)
  De maatschappij, het menselijk samenleven, het sociale
 • Wat is het verschil tussen sociologie en psychologie?
  De sociologie zoekt naar causale samenhangen tussen sociale processen
  De psychologie verklaart gedrag vanuit de persoon zelf
 • Wat zijn de twee samenhangende vragen waarop de sociologie antwoord probeert te geven?
  1. Hoe worden mensen beïnvloedt doordat zij deel uitmaken van een samenleving?
  2. Hoe zit de samenleving in elkaar?
 • Wat bedoelt Nijhof met individualisering?
  Als mensen de neiging hebben om sociale of maatschappelijke problemen te herleiden tot individuele problemen of afwijkingen
 • Sociologie is een emperische wetenschap. Wat betekent dit?
  Een wetenschap die voortkomt uit een systematische waarneming van feiten
 • Sociologie helpt de verpleegkundige op vier manieren meer zicht te krijgen op?
  1. Het eigen gedrag en dat van anderen
  2. Maatschappelijke factoren mbt. zorg, ziekte en gezondheid
  3. De inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg en de rol en positie van verpleegkundigen daarin
  4. De positie van verpleegkundigen in allerlei groeperingen op micro-, meso- en macroniveau
 • Wat betekent interactie?
  Het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar in onderlinge wisselwerking
 • Wat is een identiteit van iemand?
  De identiteit van iemand betekent de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt
 • Hoe komt de identiteit van iemand tot stand?
  Door interactieprocessen
 • Wat is identificatie?
  Iemand heeft in zijn omgeving gekeken en besloten welke normen en waarden hij voor zichzelf belangrijk vindt
 • Wat is een looking-glass-self/zelfbespiegeling?
  Hoe jij jezelf ziet door de ogen van de ander
  vb. wanneer je iemand hebt gekwetst dan begrijp je dat diegene jou niet als positief ziet
 • Wat zijn collectieve betekenissen?
  Situaties waarin wij al hebben geleerd hoe wij ons moeten definiëren
  vb. verjaardag
 • Wat zijn subjectieve betekenissen/definitie van de situatie?
  Mensen creëren hun eigen werkelijkheid door interactie.
  vb. vpk-student en ict-student
 • Wat is een referentiekader?
  De sociale bril waarmee iemand de werkelijkheid bekijkt, die ontstaan is door de normen, waarden, overtuigingen van de groep waar de persoon in zit.
 • Wanneer stelt iemand zich selectief open?
  Wanneer hij alleen de Volkskrant leest, maar niet de Telegraaf
 • Wanneer onthoudt iemand selectief?
  Wanneer je alleen onthoudt wat binnen jouw referentiekader past
 • Waarom neemt iemand selectief waar?
  Omdat wij nooit alles wat wij horen, zien, proeven en voelen kunnen onthouden
 • Wanneer is iemand onderhevig aan adaptie?
  Wanneer je constante prikkels op een gegeven moment niet meer waarneemt
  vb. trein naast je huis hoor je na een tijd niet meer
 • Wanneer is iemand onderhevig aan relativiteit?
  Wanneer je vooral alleen veranderingen waarneemt
  vb. je hebt een nieuwe renault clio, opeens zie je overal renault clio's
 • Wat is een sociale constructie?
  Mensen bepalen samen in hun groep wat zij normaal en abnormaal vinden
 • Wat houdt de attributietheorie in?
  Dat mensen bij het waarnemen altijd proberen te verklaren
 • Wat wordt er bedoeld met een fundamentele attributiefout?
  Wanneer je interne factoren eerder als oorzaak ziet dan externe factoren
  vb. na 2 jaar werken geen promotie, intern: ik kan het niet, extern: het bedrijf gaat failliet
 • Wat is het verschil tussen etiketteren en stigmatiseren?
  Een etiket plakken op iemand is minder erg dan stigmatiseren
  Stigmatiseren is brandmerken
  Etiketteren is iemand een eigenschap toekennen
 • Wat zijn de drie soorten stigma?
  1. Lichamelijke gebreken en afwijkingen
  2. Als ongewenst beschouwde karaktertrekken
  3. Collectieve stigma: ras, volk, religie
 • Wat is het verschil tussen een vooroordeel en een stereotype?
  • Vooroordelen zijn vaste, vertekende manieren van voelen, denken of handelen van iets of iemand 
  • Stereotype is een vaste, vertekende manier van voelen, denken of handelen van een groep mensen tegenover een andere groep mensen, waardoor de werkelijkheid vertekend wordt

  vb. stereotype: alle Nederlanders zijn gierig
 • Wat is een self-fulfilling prophecy?
  een zichzelf waarmakende voorspelling
  vb. er gaan geruchten dat de ING bank failliet is, mensen gaan daarom weg. --> ING bank gaat uiteindelijk failliet door geruchten
 • Wat is een self-destroying prophecy?
  een zichzelf vernietigende voorspelling
  vb. veel vpk'ers nodig er is tekort. veel gaan vpk studeren --> nu zijn er teveel vpk'ers en zijn er geen banen meer
 • Wat is het Pygmalion effect?
  Het oordeel dat men heeft over anderen, is sterk onderhevig aan opvattingen die men allang over hen heeft.
  vb. leraar zegt tegen student dat hij slim is en de toets haalt, student haalt hoog cijfer. tegen de student nummer 2 zegt hij dat hij dom is, student haalt slecht cijfer. --> mensen worden beïnvloedt door wat mensen van hen verwachten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.