Summary Gehoor

249 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Gehoor

 • 1 Toonaudiometrie

 • Welke frequenties gaan als eerste verloren bij gehoorschade en waarom?
  De hoge frequenties gaan als eerste verloren omdat deze aan het begin van het slakkenhuis worden waargenomen. De lage frequenties worden pas in het laatste gedeelte van het slakkenhuis waargenomen. Als het slakkenhuis beschadigt raakt dan zal deze beschadiging als eerste optreden in het begin van het slakkenhuis en dat heeft invloed op het waarnemen van de hoge frequenties
 • Welke frequenties worden waargenomen met welk gedeelte van het slakkenhuis?
  De hoge frequenties worden aan het begin van het slakkenhuis waargenomen en de lage frequenties worden in het laatste gedeelte van het slakkenhuis waargenomen.
 • Noem de drie soorten gehoorverlies.
  De drie soorten gehoorverlies zijn:
  - Geleidingsverlies
  - Perceptie(f) verlies
  - Gemengd verlies
 • Wat houdt geleidingsverlies in en waar zit het probleem bij geleidingsverlies?
  Het buitenoor en/of middenoor functioneert niet goed maar het binnenoor functioneert wel op een normale manier.

  Het probleem bij geleidingsverlies bevindt zich dus in het buitenoor en/of in het middenoor.

  Specifieker gezegd bevindt het probleem zich dus in een of meerdere van de volgende onderdelen van het oor:
  - Oorschelp
  - Gehoorgang
  - Trommelvlies
  - Trommelholte
  - Middenoorspiertjes
  - Gehoorbeenketen
  - Buis van Eustachius
 • Wat houdt perceptie(f)verlies in en waar zit het probleem bij perceptie(f)verlies?
  Bij perceptie(f)verlies laten de lucht- en beengeleiding hetzelfde verlies zien. Bij het audiogram liggen de lijnen dus op elkaar.

  Er zit een probleem in het binnenoor, oftewel het slakkenhuis.
  Dit kan erop duiden dat de trilhaartjes niet meer optimaal functioneren of dat ze niet meer volledig aanwezig zijn.
 • Wat houdt gemengd verlies in en waar zit het probleem bij gemengd verlies?
  Bij gemengd verlies is er sprake van gehoorverlies in het buitenoor/middenoor en in het binnenoor.
  Het verlies is echter niet hetzelfde dus bij het audiogram liggen de lijnen niet op elkaar.

  Het probleem zit dus zowel in het buitenoor/middenoor als in het binnenoor.
  Dit kan betekenen dat de gehoorbeenketen niet meer  functioneert zoals het hoort maar er zijn ook problemen in het slakkenhuis.
 • Wat meet je als je luchtgeleiding meet bij het maken van een audiogram?
  Je meet de werking van de volgende onderdelen van het oor:
  - Buitenoor
  - Middenoor
  - Binnenoor
 • Waar staat 'dB' voor?
  Decibel
 • Wat meet je als je beengeleiding meet bij het maken van een audiogram?
  Alleen het slakkenhuis van het binnenoor.
 • Bij het maken van een audiogram krijgt de cliënt een koptelefoon op. Welke kleuren heeft deze koptelefoon en aan welke kant moet welke kleur?
  Rood: Rechts

  Blauw: Links
 • Wat is het doel van het meten van de beengeleiding bij het maken van een audiogram?
  Het doel is het opsporen van de oorzaak van het gehoorverlies.
 • Als je bij het maken van een audiogram de luchtgeleiding aan het meten bent, begin je dan met het meten van het beste oor of met het meten van het minder goede oor van een cliënt? En bij de beengeleiding?
  Luchtgeleiding: beginnen met het beste oor

  Beengeleiding: beginnen met het minder goede oor
 • Als er gehoorverlies gevonden wordt bij de meting van de luchtgeleiding, waar zit de oorzaak dan?
  De oorzaak van het gehoorverlies kan zich zowel in het buitenoor, in het middenoor als in het binnenoor bevinden. We weten dus niet waar het probleem zit.
 • Als er gehoorverlies gevonden wordt bij de meting van de luchtgeleiding en bij de meting van de beengeleiding, waar zit de oorzaak dan?
  De oorzaak van het gehoorverlies bevindt zich dan in het binnenoor. Het probleem zit dus in het slakkenhuis.
 • Gaat decibel (dB) over luidheid of over toonhoogte?
  Luidheid
 • Gaat Herz (Hz) over luidheid of over toonhoogte?
  Toonhoogte
 • Wat is de Engelse benaming voor 'Geleidinsgehoorverlies'?
  Conductive hearing loss
 • Waar bevindt zich de gehoordrempel van mensen zonder gehoorverlies?
  Bij 0 dB
 • Geef aan hoeveel dB bij welke mate gehoorverlies hoort.
  • Normaal gehoor:
   0 tot 20 dB 

  • Licht gehoorverlies:
   20 tot 40 dB

  • Matig gehoorverlies:
   40 tot 60 dB

  • Ernstig gehoorverlies:
   Boven de 60/70 dB
 • Als er bij iemand sprake is van gehoorverlies van voornamelijk de hoge tonen, heeft deze persoon dan meer moeite met het verstaan van klinkers of medeklinkers en waarom?
  Deze persoon zal dan meer moeite hebben met het verstaan van medeklinkers omdat de meeste medeklinkers in de hogere frequenties te vinden zijn.

  De meeste klinkers zitten in de lagere tonen.
 • Wat betekent 'otitis media'?
  Dit betekent 'middenoorontsteking'
 • Wat is een andere benaming voor 'middenoorontsteking'?
  Otitis media
 • Waaraan kun je lawaaislechthorendheid herkennen in het audiogram?
  Aan een duidelijke 'dip' bij 4000 Hz. 
  De toon van 4000 Hz kan deze persoon dan minder goed horen.
 • Waarop duidt een duidelijke 'dip' bij 4000 Hz bij een audiogram?
  Op lawaaislechthorendheid
 • Waar staat het ezelsbruggetje 'HAS' voor?
  Hamer, Aambeeld, Stijgbeugel
 • Wat is er weergegeven in een tympanogram?
  De beweeglijkheid van het trommelvlies en daarmee de weerstand die het middenoor geeft om een geluid door te geven aan het binnenoor
 • Waaraan kun je bij een audiogram zien dat er sprake is van perceptie(f) verlies?
  De lijn van luchtgeleiding en de lijn van beengeleiding liggen dan op elkaar. Er is dus sprake van hetzelfde gehoorverlies bij de luchtgeleiding als bij de beengeleiding.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Versterkt een cros-hoortoestel het geluid? En een bicros-hoortoestel?
Alleen een bicros-hoortoestel versterkt het geluid!
Wat is een bicros-hoortoestel?
Als beide oren niet goed functioneren wordt voor een bicros-hoorstel gekozen. Dit hoortoestel geeft het geluid door aan het best functionerende oor EN versterkt het geluid.
Wat is een cros-hoortoestel?
Dit is een hoortoestel dat geschikt is voor mensen die een goed functionerend oor hebben en een oor hebben met gehoorverlies.

Het cros-hoortoestel vangt dan het geluid op bij het minder goed functionerende oor en geeft het door aan het goed functionerende oor.
Noem de drie basissoorten van hoortoestellen.
1. In-het-oor modellen (IHO)
2. Achter-het-oor modellen (AHO)
3. Luidspreker-in-de-gehoorgang
Wanneer vergoedt een verzekeraar meestal een hoortoestel?
Als er sprake is van een gemiddeld gehoorverlies van 35 dB of meer.
Wat is het verschil tussen aangeboren en erfelijke slechthorendheid?
Bij erfelijke slechthorendheid zit de slechthorendheid in de genen van een of beide ouders. Bij aangeboren slechthorendheid kan het bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens de zwangerschap en dan hoeven genen/erfelijkheid dus geen rol te spelen.
Waaraan herken je conductief/geleidings gehoorverlies?
De beengeleiding is goed maar de luchtgeleiding is verstoord.
Waaraan herken je een gemengd gehoorvlies?
Zowel de luchtgeleiding als de beengeleiding zijn verstoord maar de lijnen liggen NIET op elkaar.
Waaraan herken je perceptief gehoorverlies?
De lijnen van de lucht- en beengeleiding liggen op elkaar.
Wat is een ander woord voor geleidingsgehoorverlies?
Conductief gehoorverlies