Summary Geldzaken (havo) (2010)

-
ISBN-10 9461100108 ISBN-13 9789461100108
192 Flashcards & Notes
93 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geldzaken (havo) (2010)". The author(s) of the book is/are LWEO B V Olivier Rijcken. The ISBN of the book is 9789461100108 or 9461100108. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geldzaken (havo) (2010)

 • 1 wat is geld

 • giraal geld
  geld dat op bankrekening staat, onstoffelijk
 • Wat zijn de functies van geld?
  Functies van geld:
  - Rekeneenheid;
  - Ruilmiddel/Betaalmiddel
  - Spaarmiddel
 • chartaal geld
  munten of bankbiljetten, tastbaar geld
 • Wat is giraal geld?
  Giraal geld is:
  - Geld dat op bankrekening staat.
     Ook wel lopende rekening en rekening courant
     Het is onstoffelijk, je kunt het niet in je handen vasthouden
 • functies geld
  ruilmiddel, betaalmiddel, spaarmiddel
 • Wat is chartaal geld?
  Chartaal geld zijn:
  - munten
  - bankbiljetten, 
     Chartaal geld is tastbaar. (Stoffelijk)
 • maatschappelijke geldhoeveelheid
  geld dat wordt gebruikt als ruilmiddel en dat in handen is van het publiek 
 • Wat is de maatschappelijke geldhoeveelheid?
  Al het giraal en chartaal geld dat wordt gebruikt als ruilmiddel en dat in handen is van het publiek 
 • 2 Het ontstaan van munten

 • indirecte ruil
  goederen worden geruild tegen een ruilmiddel
 • Toen mensen op een gegeven moment meer produceerden dan ze voor hun eigen behoeften nodig hadden, ontstond er arbeidsdeling en ruil. Arbeidsdeling betekende dat mensen zich toe gingen leggen op de productie van de producten waar zij het beste in waren of het meest mee konden verdienen. Deze arbeidsdeling leidde tot ruil, aanvankelijk ruil in goederen tegen goederen (directe ruil of ruil in natura).

  Door invoering van een ruilmiddel ontstaat indirecte ruil: goederen worden geruild tegen een ruilmiddel (geld). Wil een goed als geld functioneren dan moet het aan een aantal eisen voldoen zoals:
  • Het moet algemeen aanvaard zijn: iedereen wil het hebben.
  • Een kleine hoeveelheid moet een grote waarde vertegenwoordigen zodat grote waarden makkelijk te vervoeren zijn.
  • Het moet makkelijk deelbaar zijn.
  • Het mag niet bederven, het moet dus waardevast zijn.
 • directe ruil
  goederen worden geruild tegen goederen
 • Wat is indirecte ruil?
  Indirecte ruil is als:
  - goederen worden geruild tegen een ruilmiddel
 • Na de val van het Romeinse Rijk lieten Europese staten gouden munten slaan om de groeiende internationale handel te vereenvoudigen. Zo ontstond de florijn (Nederland), de nobel (Engeland), de escudo (Portugal) en de zloty (Polen). Deze gouden munten waren standaardmunten, voorzien van een stempel met een standaardgewicht en een standaardgehalte aan goud. De verschillende munten hadden een vaste verhouding ten opzichte van elkaar. Daarmee ontstond ook de eerste wisselkoers. De wisselkoers is de waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt.

  Ook werd er volop gebruik gemaakt van zilveren munten. Er ontstond een dubbele standaard. Een dubbele standaard is een muntstelsel waarbij de waarde van de munt bepaald wordt door twee factoren, meestal de goudprijs en de zilverprijs. Omdat de goud- en zilverprijzen niet constant zijn, bestaat er geen vaste verhouding tussen de waarde van gouden en zilveren munten. De ene munt kan daardoor overgewaardeerd worden en de andere munt ondergewaardeerd.
 • hoe heten in europa de goudenmunt
  nl: florijn engeland: nobel portu:escudo en polen: zloty
 • Wat is directe ruil?
  Directe ruil is als:
  - goederen worden geruild tegen goederen
 • Standaardmunten zijn intrinsiek, volwaardige munten. Dit betekent dat de intrinsieke waarde of materiaalwaarde (de goud- of zilverwaarde van de munt) even hoog is als de nominale waarde (de waarde die op de munt staat vermeld). Later werden ook intrinsiek onvolwaardige munten in omloop gebracht. Deze tekenmunten hebben een intrinsieke waarde die lager is dan de nominale waarde. Tekenmunten zijn een voorbeeld van fiduciair geld: geld dat gebaseerd is op vertrouwen. Zij ontlenen hun waarde aan de garantie van de overheid dat ze op elk gewenst moment kunnen worden ingewisseld voor standaardmunten en aan de wettelijke verplichting dat ze als betaalmiddel moeten worden geaccepteerd.
 • wisselkoers
  waarde van de munt uitgedrukt in een andere munt
 • Wat is een wisselkoers?
  Een wisselskoers is:
  - de waarde van de munt uitgedrukt in een andere munt
 • Wat betekent arbeidsdeling?
  Arbeidsdeling betekent dat mensen zich toe gaan leggen op de productie van de producten waar zij het beste in zijn of het meest mee kunnen verdienen.
 • waarom is het belangrijk dat de munt een gekartelde rand heeft en een stempel?
  om snoeien te voorkomen
 • Waarop is het functioneren van geld gebaseerd?
  Geld functioneert op basis van vertrouwen
 • Wat is directe ruil?
  Directe ruil is het ruilen van goederen tegen andere goederen.
 • waarop is geld gebaseerd?
  vertrouwen
 • Wat zijn de eigenschappen waaraan geld als ruilmiddel moet voldoen?
  Eigenschappen geld als ruilmiddel:
  - Het moet algemeen aanvaard zijn; iedereen wil het hebben;
  - Een kliene hoeveelheid moet een grote waarde vertegenwoordigen;  
     daardoor kan het makkelijk vervoerd worden
  - Het moet makkelijk deelbaar zijn;
  - Het moet waardevast zijn. Het mag niet bederven
 • Wat is indirecte ruil?
  Indirecte ruil is de ruil van goederen tegen een ruilmiddel (geld).
 • waarvan is de munt nu gemaakt?
  mengsel van koper, nikkel en messing
 • Wat zijn de voordelen van geld als ruilmiddel boven ruil in natura?
  De voordelen van geld als ruilmiddel is dat:
  - met geld kun je exact afrekenen, wat veel lastiger is dan geld in natura;
  - met geld kun je ook spullen kopen van anderen die niet per se de 
     produkten in natura nodig hebben die je zou willen ruilen.
 • Aan welke eisen moet een goed voldoen om te kunnen functioneren als geld?
  Wil een goed als geld functioneren moet het aan een aantal eisen voldoen zoals:
  • Het moet algemeen aanvaard zijn: iedereen wil het hebben.
  • Een kleine hoeveelheid moet een grote waarde vertegenwoordigen zodat grote waarden makkelijk te vervoeren zijn.
  • Het moet makkelijk deelbaar zijn.
  • Het mag niet bederven, het moet dus waardevast zijn.
 • waarvan was de munt vroeger gemaakt?
  goud of zilver
 • Wat is de nominale waarde van geld?
  De nominale waarde van geld is het bedrag dat op de munt of het bank biljet staat. 
 • Hoe zijn de standaardmunten ontstaan?
  Na de val van het Romeinse Rijk lieten Europese staten gouden munten slaan om de groeiende internationale handel te vereenvoudigen. Zo ontstond de florijn (Nederland), de nobel (Engeland), de escudo (Portugal) en de zloty (Polen). Deze gouden munten waren standaardmunten, voorzien van een stempel met een standaardgewicht en een standaardgehalte aan goud. 
 • Wat is de intrinsieke waarde van geld?
  De intrinsieke waarde van geld is de waarde van het materiaal waarmee het geld, de munt of het bankbiljet is gemaakt.
 • Hoe is de wisselkoers ontstaan?
  De verschillende gouden munten die waren ontstaan in Europese staten na de val van het Romeinse Rijk hadden een vaste verhouding ten opzichte van elkaar. Daarmee ontstond de eerste wisselkoers. De wisselkoers is de waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt.
 • Waarom moet de nominaale waarde van geld hoger zijn dan de intrinsieke waarde van geld?
  Als de intrinsieke waarde van geld hoger zou zijn dan de nominale waarde dan zou men de intrinsieke waarde gaan gebruiken als het waarde van het geld, immers, in ruil krijg je dan meer dan de nominale waarde.
 • Wat betekent een dubbele standaard?
  Een dubbele standaard is een muntstelsel waarbij de waarde van de munt bepaald wordt door twee factoren, meestal de goudprijs en de zilverprijs. Omdat de goud- en zilverprijzen niet constant zijn, bestaat er geen vaste verhouding tussen de waarde van gouden en zilveren munten. De ene munt kan daardoor overgewaardeerd worden en de andere munt ondergewaardeerd.
 • Wat is de intrinsieke waarde?
  De intrinsieke waarde of materiaalwaarde van een munt is de goud- of zilverwaarde van de munt.
 • Wat is de nominale waarde?
  De nominale waarde is de waarde die op de munt staat vermeld.
 • Wat wordt ermee bedoeld als een munt 'intrinsiek volwaardig' is?
  Standaardmunten zijn intrinsiek volwaardige munten. Dit betekent dat de intrinsieke waarde of materiaalwaarde (de goud- of zilverwaarde van de munt) even hoog is als de nominale waarde (de waarde die op de munt staat vermeld).
 • Wat wordt ermee bedoeld als een munt 'intrinsiek onvolwaardig' is?
  Later werden ook intrinsiek onvolwaardige munten in omloop gebracht. Deze tekenmunten hebben een intrinsieke waarde die lager is dan de nominale waarde.
 • Wat betekent fiduciair geld?
  Tekenmunten zijn een voorbeeld van fiduciair geld: geld dat gebaseerd is op vertrouwen. Zij ontlenen hun waarde aan de garantie van de overheid dat ze op elk gewenst moment kunnen worden ingewisseld voor standaardmunten en aan de wettelijke verplichting dat ze als betaalmiddel moeten worden geaccepteerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.