Summary Geneeskunde Gray's anatomy

581 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Geneeskunde Gray's anatomy

 • 1.2.1 skeletal

 • Wat zijn de subgroepen van het skelet?
  • Axial skeleton 
  • appendicular skeleton
 • Waar bestaat het axiale skelet uit?
  • schedel
  • wervelkolom
  • ribben
  • sternum
 • Waar bestaat het appendiculaire skelet uit?
  Botten van de onderste en bovenste ledematen
 • Wat is cartilage (vertaling)?
  Kraakbeen
 • Wat is kraakbeen?
  Avasculair bindweefsel (geen bloed toevoer)
  Bestaat uit:
  • extracellular fibers
 • Hoe komt kraakbeen aan zijn voedingsstoffen?
  Doormiddel van difussie


  het heeft geen bloedvaten, zenuwen, lymfe vaten
 • The amount and kind of extracellular fibers in the matrix varies depending on the type of cartilage.
 • Wat zijn de functies van kraakbeen?

  • ondersteunen van zachte weefsels
  • provide a smooth, gliding surface for bone articulations at joints
  • groei van botten mogelijk maken
 • Welke typen kraakbeen zijn er?
  1. hyaline (meest voorkommend)
  2. elastic
  3. fibrocartilage
   • e.g. intervertebral discs
 • Wat is een voorbeeld waar hyaline kraakbeen zit?

  • on surface of bones
 • Wat is een voorbeeld waar elastisch kraakbeen zit?
  • external ear 
 • Waar bestaat hyaline cartilage uit?
   matrix contains a --> moderate amount of collagen fibers
 • Waar bestaat elastic cartilage uit?
  matrix contains--> collagen fibers along + large number of elastic fibers 
 • Waar bestaat fibrocartilage uit?
  Matrix contains--> limited number of cells + substantial amount of collagen fibers 
 • Wat zijn de functies van botten?
  1. supportive structures for the body
  2. beschermen van vital organs, 
  3. reservoir voor calcium + fosfor
  4. levers on which muscles act to produce movement 
  5. containers for blood-producing cells.
 • Welke soorten botten zijn er?
  • Compact
  • spongy
 • Wat is compact bone?
  • Dense bone 
  • that forms the outer shell of all bones
  • surrounds spongy bone.
 • Wat is spongy bone?
  •  bestaat uit spicules of bone (A thin island of developing bone)
  • omgeeft beenmerg (containing blood-forming cells)
 • Welke soorten botten zijn er? (classified in shape?)
  • Long bones are tubular (e.g., humerus in upper limb; femur in lower limb). 
  • Short bones are cuboidal (e.g., bones of the wrist and ankle). 
  • Flat bones consist of two compact bone plates separated by spongy bone (e.g., skull). 
  • Irregular bones are bones with various shapes (e.g., bones of the face). 
  • Sesamoid bones are round or oval bones that develop in tendons.
 • Bones are vascular and are innervated
 • Hoe komen botten aan voedingsstoffen?
  • van een aangrenzende slagader/ artery 
  • 1 artery per bot
  • artery enters internal cavity --> supplies all layers of the bone
 • What area of the bone is not covered externally?
  The area of the joint--> hier zit articular cartilage
 • Wat is het periosteum?
  • De membrane that covers the outer surface of all bones
 • Wat is de functie van het periosteum?
  Het kan nieuw bot vormen
 •  A bone stripped of its periosteum will not survive
 • Hoe ontstaan botten?
  • Intermembraan ossificatie
  • endochondral ossificatie
 • Wat is intermenbrale ossificatie?
  Een proces waarbij Mesenchymale botmodelen ossificatie (botvormig) ondergaan
 • Wat is endochondrale ossificatie?
  Een proces waarbij kraakbeen botmodellen (die zijn ontstaan uit mechenchym) ossificatie (botvorming) ondergaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt er bedoelt met de "pilaren" van de wervels + welke zij er?
 1. Voorste pilaar: wervellichamen + ligamentum longitudinale anterius
 2. Middelste pilaar: wervellichamen + ligamentum longitudinalis posterius
 3. Achterste pilaar: ligamenta flava + ligementa interspinalia + ligamenta supraspinalia + ligamentum nuchea
Waar hangt de ernst van een wervelfractuur vanaf?
Aan hoeveel "pilaren" van de wervels zijn beschadigd
Hoe kan spinale stenose ontstaan?
Beknelling van het ruggenmerg 

en dit kan ontstaan door:
 • Hypertrofie (vergroting) van de ligamenten flava 
 • hypertrofie van de facetgewrichten
 • uitstulping van een tussenwervelschijf
Wat is een mogelijk gevolg van slijting van het wervelkolom?
 • Hypertrofie (vergroting) van de ligamenten flava 
 • hypertrofie van de facetgewrichten
Hoe ontstaat spierletsel en verrekking?
 • Het ontstaat vaak in specifieke spiergroepen
 • kan ontstaan door een plotselinge krachtinspanning
 • scheuren kunnne varieren van een kleine scheur tot een volledige raptuur
Wat zijn mogelijke oorzaken voor atrofie?
 • Zenuwschade
 • het niet gebruiken van een spier (bij bij gips)
Wat is spieratrofie?
Een aandeoning waarbij de spieren degeneren
Hoe kan spierverlamming ontstaan?
Door problemen in de hersenen, ruggenmerg of zenuwen
Wat is spierverlamming?
Het onvermogen om een bepaalde spier of spiergroep te bewegen
Waarom zijn fascia belangrijk?
Omdat ze de verspreiding van infecties kunnen remmen

en infectie kan zich vaak niet verspreiden door/ in fascia