Summary Geneesmiddelen bereiden

-
ISBN-10 9041504893 ISBN-13 9789041504890
414 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geneesmiddelen bereiden". The author(s) of the book is/are J A L van Lakwijk Najoan. The ISBN of the book is 9789041504890 or 9041504893. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geneesmiddelen bereiden

 • 1.1 Bereiden in de apotheek

 • Wat is recepteren?
  Het bereiden van een toedieningsvorm volgens recept of voorschrift, waarbij de ingrediënten geneesmiddelen en hulpstoffen zijn.
 • Waar dient een toedieningsvorm voor?
  om het geneesmiddel geschikt te maken voor consumptie of toepassing.
 • Wat is een recept?
  Een schriftelijk verzoek van een arts om een geneesmiddel af te leveren.
 • Waar staat FNA voor?
  Formularium Nederlandse Apothekers.
 • 1.2 Wegen en meten

 • Volgens welk principe werkt een elektronische balans?
  Het principe van een ongelijkarmige balans.
 • Wat houdt het principe van een ongelijkarmige balans in?
  Een bovenweger  vormt als het ware het volledige gewicht van een balans. Leg je iets op de weegplaat, dan schuift er eenzelfde hoeveelheid gewicht boven weg. Het gewicht op de balans substitueert als het ware het gewicht van de bovenwegen. De balans houdt bij hoeveel er wegschuift en weet zo hoeveel gewicht hetgeen gewogen heeft.
 • Een elektromagnetische balans is gevoelig voor temperatuurschommelingen, trillingen en tocht.
 • Volgens welke maatstaven moet een balans geijkt zijn?
  De maatstaven van het Ijkwezen
 • Wat is kalibreren?
  Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen
 • Het is belangrijk te controleren of een balans waterpas staat.
 • Wat is tarreren?
  Het bepalen van het gewicht van de recipiënt waarop of waarin je de stof afweegt.
 • Wat is een chargenummer?
  De unieke codering waarmee we het preparaat of de grondstof kunnen identificeren.
 • Wat is een protocol?
  Een werkschrift, compleet met weegschema's voor de grondstoffen, ruimte voor het noteren van chargenummers, de wijze van bereiding, controles op elke stap in de bereiding, enzovoort.
 • Wat voor weegpapiertje gebruiken we bij halfzachte stoffen?
  Een paraffinepapiertje
 • Afmeten is het bepalen van volume.
 • Hoe groot mag de capaciteit van een maatcilinder of maatpipet zijn?
  2,5 keer de af te meten hoeveelheid.
 • Waarom moet je een gebruikte maatcilinder naspoelen?
  Omdat er ander een restje van de afgemeten stof achterblijft.
 • Wat is een internationale druppelteller?
  Een druppelteller die zo gestandaardiseerd is dat 20 druppels water van 20 graden Celsius, gedruppeld in verticale stand altijd 1 gram wegen.
 • Hoe bepaal je het druppelgewicht van een vloeistof?
  -Zet een horlogeglas op een balans.
  -Tarreer het horlogeglas
  -Druppel tot je 2 gram van de vloeistof hebt.
  -BEpaal het druppelgewicht op het horlogeglas en tel nauwkeurig de druppels
  -Het gewicht van een druppel is 2 gram gedeeld door het aantal druppels.
 • 1.3 Fijn maken en fijnheidsgraad

 • Wat is een zalfkaartje?
  Een dun wit kartonnen kaartje waarmee we poeder los maken van de wand van een mortier.
 • Wat betekent homogeen?
  Dat alle stoffen in een mengsel gelijkmatig verdeeld zijn.
 • Waarom is het belangrijk dat de deeltjesgrootte van de vaste stoffen hetzelfde is wanneer je wilt mengen?
  Anders ontmengd het snel weer omdat de grotere stukken vanzelf naar beneden zakken.
 • Het theoretisch gewicht - de opbrengst geeft?
  Het verlies aan gewicht tijdens bereiding
 • Er ontstaat minder verlies wanneer men eerst een overmaat stof fijnwrijft en dan pas afweegt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een toedieningsroute?
Om geneesmiddelen in of op het lichaam te krijgen
Hoe bereken je de afwijking?
Afwijking = eindgewicht - theoretisch gewicht
Afwijking in % = (eindgewicht-theoretisch gewicht) gedeeld door theoretisch gewicht x 100%
Voorbeeld afwijking = 2850 - 2880 = -30mg, in % -1,04% = afgerond -1%
Hoeveelheid stof in deze zetpil = 150mg - 1% = 148,5mg
Wat is de verdringingsfactor(F)?
De werkzame stoffen en evt. hulpstoffen nemen de plaats in van de adeps solidus - verdringen het vet uit de vorm. Verdringingsfactor is vaak (niet voor alles) - 1g geneesmiddel verdringt 0.65g vet.
Afwijkende voorbeelden - 1g lidocaine verdringt 1g vet, maar 1g zinkoxide verdringt 0.25g vet.
Bij macrogolbasis is de algemene verdringingsfactor 1g stof - 0.85g macrogolbasis. Heeft te maken met relatieve dichtheid.
Vulgewicht of vulwaarde?
3ml weegt meer dan 2ml. Zetpilbasis (adeps solidus of macragol) heeft invloed op gewicht. Vulgewicht = vulwaarde = hoeveelheid zetpilbasis per geheel gevulde zetpilvorm of zetpilkanaal.
Welke maten zetpillen?
Meestal 2 tot 3ml voor volwassenen en grotere kinderen, 1ml voor kleine kinderen
Voorbeelden hulpstoffen bij zetpilbereiding?
Om kwaliteit zetpil te verbeteren of bereiding makkelijker.
- Miglyol 812 (=Triglycerida saturata media) - verlaagd smeltpunt, wordt sneller zacht in lichaam, bv bij zinkoxide
- Aerosil (colloidaal siliciumdioxide0 - om agglomeraten (klontjes) fijn te wrijven, bv mespuntje bij paracetamolzetpillen
- lactose als er erg weinig werkzame stof is, >100mg
- sojalecithine bij bereiding van grote hoeveelheid vaste stof om het gietbaar te houden bv paracetamol
Voorbeelden smeersels (linimenta FNA)?
Hydrofiele emulsie = waterfase + vetfase + grensvlakfase.
Lipofiele suspensie = vetfase + poederfase (onoplosbare stof in vetfase).
Lipofiele vloeistoffen/oplossingen = alleen vetfase
Waarom creme bereiden met een unguator?
Kan helpen met dispergeren van onoplosbare stoffen in cremebasis of zalf - is een mengapparaat. Mengvat is unguator-zalfpot, kan als tube worden gebruikt door patient. Voordelen - tijdwinst, weinig verlies. Nadeel - niet altijd homogeen.
Wat te doen bij meerdere onoplosbare stoffen voor in creme?
Eerst stoffen samen mengen tot homogeen, daarna mengen met cremebasis.
Afwrijven met creme w/o creme (FNA)?
Stoffen die niet/onvoldoende in basis oplossen - in basis dispergeren.. Stof eerst zo fijn mogelijk, daarna met gelijke delen afwrijven - geen puntjes!