Summary Geneesmiddelen bij infecties en tumoren

-
583 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe kunnen echinocandines en polyenen resistent raken?
echinocandines: puntmutaties of een overexpressie van het target
polyenen: door korte behandelingen, resistentie kan wel optreden doordat de schimmel zelf veranderd. (laag ergosterolgehalte, defecte ergosterolsynthese, andere sterolen in het membraan)
Welke antimyotica zijn toxisch voor het beenmerg?
amfotericine B en 5-FC
Welke antimyotica zijn toxisch tijdens het infuus?
amfotericine B en echinocandines.
Welk antimyoticum kan zorgen voor cardiomyopathie en GI-toxiciteit?
itraconazole. 
welk antimycoticum is toxisch voor de ogen?
voriconazole
welke antimycotica zijn toxisch voor het CNS?
voriconazole
Welke antimycotica zorgen voor renale toxiciteit?
voriconazol en amfotericine B
Welke antimycotica zorgen voor hepatische toxiciteit?
alle azolen, amfotericine en echinocandinen, 5-FU
Welke antimycotica worden gebruikt bij systemische invasieve infecties?
voriconazol, amfotericine B, Steeds vaker ook echinocandinen.
Welke antimycotica worden gebruikt bij cryptococcus?
amfotericine B (alleen of in combinatie met flucytosine)
fluconazol (werkt trager, maar wel effectief) (dit heeft de voorkeur bij bijv. AIDS patienten)