Summary Generatie Einstein

-
197 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Generatie Einstein". The author(s) of the book is/are Jeroen Boschma & Inez Groen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Generatie Einstein

 • 1 introductie: een nieuwe generatie

 • Jongeren blijven risico's nemen. Een van de manieren om jongeren ietwat bewuster te maken van al die gevaren, is informeren. Objectieve informatie over risico's van bepaald gedrag.
 • Wat is Generatie Einstein?
  12-22 jaar
  sociaal
  maatschappelijk betrokken
  functioneel
  trouw
  op zoek naar intimiteit
  zakelijk
  mediasmart
  divers
  zelfbewust
  vol vertrouwen
  empatisch
  creatief
  samenwerkend
 • Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor veel verschillende partijen die allemaal om hun eigen redenen met hen willen communiceren.
 • Communiceren met jongeren is heel lastig omdat: jongeren zijn veranderd, en de rol van communicatiemiddelen in het leven van jongeren is veranderd.
 • Waarom is communiceren met jongeren lastig?
  Omdat de maatschappij waarin jongeren zich begeven is veranderd en de rol van de communicatiemiddelen in het leven van jongeren is veranderd.
 • Onze maatschappij raakt steeds kind- en jonger-onvriendelijker. Het lijkt erop dat we bang voor ze zijn geworden.
 • We vinden dat ouders hun kinderen te veel verwennen, zijn onzeker en stellen weinig grenzen. Ouders vinden het lastig om consequent te zijn en en grenzen te stellen.
 • Ondanks de negatieve beeldvorming door de media, kunnen we stellen dat het eigenlijk heel erg goed gaat met onze jeugd. Onze jeugd is nog nooit zo volwassen geweest.
 • Jongeren van deze tijd zijn bevlogen, betrokken, enthousiast en hebben er zin in.
 • De criminaliteitscijfers van jongeren zijn al jaren dalende.
 • Als we met jongeren willen communiceren, dan moeten we weten welke eisen jongeren stellen en welke regels en voorwaarden ze hanteren.
 • Jongeren willen authenticiteit, echtheid. Bedrijven die echt zijn wie ze zijn en doen wat ze zeggen.
 • Generatie Einstein: geboren in het laatste decenium van de vorige eeuw. Onze jongeren en jongvolwassenen van nu, van 12 tot 22 jaar.
  - Informatie
  - Commercie
 • Opgegroeid in een tijd waarin het goed ging met de maatschappij. Ze kregen daardoor meer vertrouwen dan ooit, in de wereld maar vooral in zichzelf.
 • Generatie Einstein is:
  - Sociaal
  - Maatschappelijk betrokken
  - Functioneel
  - Trouw
  - Op zoek naar intimiteit
  - Zakelijk
  - Mediasmart
  - Divers
  - Zelfbewust
  - Vol zelfvertrouwen
  - Empatisch
  - Creatief
  - Samenwerkend
 • De huidige generatie jongeren is sociaal. Ze waardeert familiebanden en vindt vriendschappen erg belangrijk. Geld speelt daarin een ondergeschikte rol.
 • Jongeren zijn betrokken bij maatschappelijke onderwerpen. Ze trekken zich het leed in de wereld aan. Ze zijn echter niet geinteresseerd in de politieke en maatschappelijke instellingen die een rol spelen bij deze maatschappelijke thema's.
 • Jongeren kiezen steeds vaker voor kwaliteit en functionaliteit. Dat is logisch want ze groeien op met veel materiele welvaart.
 • Waarom raakt onze maatschappij steeds kind- en jongere-onvriendelijker?
  Er is een verkeerd beeld van jongeren en dat maakt mensen bang.
 • Waarom kiezen jongeren vaker voor kwaliteit en functionaliteit?
  Omdat ze opgroeien met meer welvaart.
 • Wie behoren tot Generatie Einstein?
  Mensen tussen de 12 en 22 jaar. 
 • Jongeren hechtten veel waarde aan traditionele familiebanden en trouw.
 • Generatie Einstein is sociaal, maatschappelijk betrokken, functioneel, trouw, opzoek naar intimiteit, zakelijk en mediasmart, divers en houden van diversiteit, zelfbewust, vol zelfvertrouwen, empathisch, creatief, samenwerkend.
 • De band met de ouders is goed en veelal gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect.
 • Generatie Einstein is  (13 dingen)
  Sociaal, maatschappelijk betrokken, functioneel, trouw, opzoek naar intimiteit, zakelijk en mediasmart, divers en houden van diversiteit, zelfbewust, vol zelfvertrouwen, empathisch, creatief, samenwerkend.
 • Jongeren zijn op zoek naar intimiteit. Jongeren kiezen regelmatiger voor thuis zitten met vrienden.
 • Waarom is Privacy komen te vervallen?
  Omdat lief en leed met elkaar gedeeld word
 • Jongeren zijn mediasmart. Jongeren snappen reclame, marketing en communicatie.
 • Definitie van een Generatie?
  Een groep mensen die met elkaar op hetzelfde moment hetzelfde meemaken. 
 • Jongeren zijn zelfbewust: in de geschiedenis van de mensheid zijn kinderen en jongeren nog nooit zo belangrijk geweest.
 • Welke drie generaties spelen een rol in het leven van de gemiddelde persoon?
  - Babyboomers
  - Generatie X
  - Generatie Einstein
 • Jongeren zijn empatisch, communiceren graag. Facebook, hyves.
 • Kinderen mogen kind en jongeren mogen jong zijn omdat ze de tijd en de ruimte krijgen
 • Jongeren zijn empatisch, communiceren graag. Facebook, hyves.
 • Wat zijn restricties?
  Dingen die je nog niet mag omdat je nog klein en jong bent. 
 • Jongeren zijn creatief dit komt door de mogelijkheden dat het internet brengt.
 • Waarom zijn jongeren zo kritisch?
  Omdat zij gewend zijn aan veel materiële welvaart en daardoor veel gewend zijn. 
 • Authenticiteit: jezelf zijn, ergens voor staan en duidelijk je eigen mening hebben.
 • Nerds waren in de jaren negentig erg populair.
 • Respect is bijzonder belangrijk voor jongeren. Respect voor je eigen kunnen en authenticiteit
 • Wat is de Gartners Hype Cycle for Emerging Technologies?
  de fase van het overdreven enthousiasme, van de desillusie en van geleidelijke verbetering.
 • Zelfontplooiing is het hoogste goed voor jongeren. Het belangrijkst in het leven is gelukkig zijn en plezier hebben. Jezelf ontwikkelen als mens speelt daarin een cruciale rol.
 • Er wordt gedacht dat jongeren minder sociaal zijn, alleen maar met zichzelf bezig zijn, minder betrokken en ook oppervlakkiger, dankzij het internet. 
 • Bij een baan is het niet belangrijk hoeveel geld je ermee verdient, maar hoeveel je ervan leert en of je er gelukkig van word.
 • Iedereen wil ergens bij horen, we zijn als soort 'tot soort aaneensluiting geneigd'. 
 • Samen betekent echter ook dat je met zijn allen meer weet dan in je eentje.
 • Jongeren geloven niet alles wat er gezegt word en zoeken zelf uit wat zij wel of niet leuk vinden. Iedereen kan tegenwoordig expert zijn. Babyboomers en Generatie X geloven niet zo snel iets vanaf het internet. Zij geloven meer in datgene dat in boeken staat. 
 • Een van de kenmerkende eigenschappen van deze generatie is dat ze niet te vatten zijn. NIet vast te leggen in vaste domeinen, niet te grijpen zijn als doelgroep, als leerling, als werknemer. De veelkleurigheid van deze generatie lijkt op confetti.
 • Wat is ambitie?
  Het streven om carrière te maken, aspiratie (iets willen bereiken), eerzucht (altijd het hoogste resultaat willen behalen)
 • Unieke persoonlijkheden: weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen maar zijn niet bang om fouten te maken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Jongeren hebben meer last van interferentie:
Het adolecentiebrein is nog niet helemaal in staat om verschillende taken tegelijk uit te voeren.
Wat zijn de grootste klachten van de jongeren?
Te weinig leren en het gebrek aan structuur en het gevoel alles zelf te doen.
Emotionele systeem voldoende ontwikkeld:
Hersenen van jongeren zijn overactief onder emotioneel prikkelende situaties.
Antonio Damasio, de somatische bestempeliingshypothese:
We maken dagelijks voortdurend complexe keuzes in fracties van seconden, waarbij we dan geen tijd hebben om de voors en tegens af te wegen. Dit kan alleen op basis van ons gevoel, dat ons vertelt of het goed is of niet.
Goede leraar in de ogen van een jongere:
Iemand die vet streng is
Iemand die goed les kan geven
Autoritief:
In plaats van dat ouders dicteren hoe hun kinderen zich moeten gedragen vanuit de eisen van de maatschappij, communiceren ouders nu met hun kinderen vanuit de individualiteit van het kind.
Problemen van het onderwijs kom je op diverse niveaus tegen:
Omgang met leerlingen
Omgang met de nieuwe wereld
Omgang met kennis
Can we at least agree that the goal of education is to prepare our children for life in the broadest sense?
HRH Prince Edward
Card stacking
perceptie van het publiek gemanipuleerd door eenzijdige berichtgeving in proitieve of negatieve zin.
vragen als wie is de producent, welke belangen zijn bij de productie gemoeid worden onderdrukt
Bandwagon
suggereren dat iets een nieuwe trend is en dat iedereen het doet/wil doen
design mondkapjes tegen varkensgriep nieuwe trend