Summary Geo / VWO / deel Arm en rijk

-
ISBN-10 9006436305 ISBN-13 9789006436303
451 Flashcards & Notes
71 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geo / VWO / deel Arm en rijk ". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis. The ISBN of the book is 9789006436303 or 9006436305. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geo / VWO / deel Arm en rijk

 • 1 Genoeg voor iedereen?

 • agrarische bevolkingsdichtheid.
  het aantal mensen dat deel uitmaakt van de agrarische beroepsbevolking per vierkante kilometer cultuurgrond.
 • hoe wordt de voedselcrisis in Ethiopië genoemd?

  de groene honger

   

 • wat is een voedselcrisis?

  een situatie waarin sprake is van een beperkte beschikbaarheid van voedingsmiddelen voor een relatief groot deel van een bevolkingsgroep, die samengaat met een slecht werkend distributie- en vervoerssysteem en waarin er op korte termijn geen uitzicht bestaat op verbetering

 •  Hoe kan het dat er honger is een een relatief groen land?

 • analfabetisme

  het percentage personen boven de 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven.
 • de ligging van Ethiopië kan je relatief en absoluut bekijken. Absoluut: ligging aangegeven in coördinaten. Relatief: bereikbaarheid en isolement van het gebied.


 • analfabetisme.
  het percentage personen boven de 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven.
   

 • autonomie.
  zekeremate van zelfbestuur.
 • bodemdegradatie.
  situatie waarin de draagkracht van de bodem vermindert.

 • complementariteit.
  reden voor handel vanuit een situatie waarin twee regio's elkaar aanvullen met betrekking tot een bepaalde hulpbron.
 • directe buitenlandse investeringen.

  directe investering in de productie in een ander land door daar een bedrijf te vestigen of een plaatselijk bedrijf over te nemen.
 • diversificatie.
  in de landbouw: je toeleggen op het telen van meerdere soorten gewassen om risico te verspreiden
   
 • geglobasliseerde landbouw.

  het systeem van voedselproductie  wordt in toenemende mate afhankelijk van processen die op het mondiale schaalniveau spelen.


 • good governance.
  fatsoenlijk bestuur: doelmatige wijze van besturen, waar bij de overhied alle burgers op een zo goed mogelijke manier van dienst is.
 • groene revolutie.
  de stijging van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden als gevolg van de toepassing van nieuwe graanvariëteiten.

 • honger.
  lichamelijke toestand die gaat optreden wanneer iemand gedurende langere tijd minder energie binnenkrijgt dan 1690 calorieïen per dag.

 • hongersnood.
  toestand van tijdelijke aard waarin de bevolking in een regio lijdt aan ondervoeding, verhangering en sterfte van wege een acuut gebrek aan voedse. dit als gevolg van verstoring van verdeling van voedsel door droogte, overstromming, aardbeving of oorlog.
 • informele sector.
  onderdeel van de economie waarin actieviteiten plaatsvinden die niet officeel geregisteerd staan.

 • infrastructuur.
  alle onroerende voorzieningen die vervoer en communiucatei mogelijk maken, zoals wegen, vliegvelden, havens, kabelnetwerken, riolering.
 • invoertarieven.
  finaciële heffingen die door een land worden gelegd op de prijs van een goed dat of een dienst die wordt ingevoerd.

 • kwalitatieve honger.
  een veminderde lichamelijke conditie die optreedt vanwege een eenzijdige samenstelling van het voedsel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.