Summary Geowijzer Kennisbasis inhoud en didactiek

-
ISBN-10 9001855989 ISBN-13 9789001855987
152 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geowijzer Kennisbasis inhoud en didactiek". The author(s) of the book is/are Alice Peters Frans Westerveen. The ISBN of the book is 9789001855987 or 9001855989. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geowijzer Kennisbasis inhoud en didactiek

 • 1 Kaart en atlas

 • Welke en hoeveel schaalniveaus zijn er?
  5, lokaal regionaal nationaal continentaal en mondiaal
 • Wat is de absolute afstand?
  Dit reken je in km of m en in een rechte lijn (hemelsbreed). Onveranderlijk en voor iedereen gelijk
 • Wat is een relatieve afstand?
  Deze kan veranderen, wordt uitgedrukt in tijd, moeite en kosten. Wanneer je met de fiets gaat is je reistijd anders dan dat je met de auto gaat.
 • Wat is een overzicht kaart?
  Deze geeft overzicht van een gebied. bijv. provincie, land of werelddeel.
 • Wat is een thematische kaart?
  Deze toont een bepaald onderwerp. Dit onderwerp heeft een thema en dat wordt weergegeven op deze kaart.
 • Wat betekend generaliseren?
  Generaliseren wil zeggen vereenvoudigen, of een deel weglaten.
 • Wat is een topografische kaart?
  Deze geeft de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer, elk huis, elke schuur staat op de kaart.
 • Wat is een bodemkaart?
  Een bodemkaart geeft het type bodem (zand, klei, veen) weer.
 • Wat is remote sensing?
  Betekent letterlijk 'op afstand waarnemen'. Waarnemen van de aarde vanuit satellieten die permanent rond de aarde draaien.
 • Wat is een parallel?
  180 lijnen van oost naar west: Breedtegraden. Een breedtegraad wordt ook wel een parallel genoemd.
 • De evenaar is een denkbeeldige lijn op de aarde midden tussen de noord- en zuidpool. De evenaar is 0° graden- parallel, de noord- en zuidpool zijn elk 90° graden.
 • Wat zijn meridianen?
  De lijnen die van de noordpool naar de zuidpool lopen, geven de geografische lengte aan. Deze halve cirkels worden meridianen genoemd.
 • Wat is een geografische lengte?
  De afstand tot de nulmeridiaan wordt de geografische lengte genoemd.
 • 1.3 Schaal

 • Welke vijf verschillende schaalniveaus zijn er te onderscheiden?
  1. Lokaal
  2. Regionaal
  3. Nationaal
  4. Continentaal
  5. Mondiaal
 • Wat is de schaal?
  De verhouding tussen de afstand op een kaart en de afstand in werkelijkheid 
  De schaal kan ook de verhouding weergeven tussen het originele object en de afbeelding of het model
 • Waardoor wordt de schaal aangegeven?
  Door een schaalgetal of een schaalstok
 • Wat is een schaalstok?
  Een meetlat die op een kaart de afstand aangeeft
 • Hoe bepaal je de werkelijke afstand?
  Het schaalgetal omrekenen naar meters of kilometers
 • Wat is de absolute afstand?
  De afstand in kilometers of meters gemeten in een rechte lijn (hemelsbreed)
 • Waarom is de relatieve afstand wel te veranderen?
  Deze wordt uitgedrukt in tijd, moeite een kosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat voor voordeel hebben voorwerpen?
Ze zijn zeer concreet en makkelijk te onthouden
Wat is het voordeel van bewegende beelden?
Ze zijn nog realistischer
Waarvoor dienen een kijkplaat of knieplaat?
Als opening van een bepaalde lessenserie over een bepaald thema. Het verhaal biedt de mogelijkheid de voorkennis over een bepaald thema te activeren
Wat is een kijkplaat?
Een verzamelnaam voor een grote afbeelding
Wat is een knieboek?
Een groot boek dat de leerkracht op de knieën heeft
Welke mogelijkheid bied een bordtekening?
Tijdens de uitleg kernwoorden bij de tekening te schrijven
Op welke twee manieren kun je een bordtekening gebruiken?
1. Van te voren op het bord gemaakt en wordt tijdens de les stap voor stap uitgelegd 
2. Tijdens de les stap voor stap getekend worden
Wat zijn de fasen en stappen van de geografische  vierslag van Haubrich
Waarnemen
- bekijken -> object nauwkeurig bekijken
Beschrijven
- benoemen -> noem de juiste begrippen bij de onderdelen van het object
- tellen en schatten -> bij benadering geef je aantallen, afstanden, hoogte en diepte aan
- beschrijven -> verbanden leggen tussen elementen van je object. Je groepeert de verschijnselen
Herkennen
- vergelijken -> vergelijken van de elementen van het object met andere objecten uit de eigen omgeving
- lokaliseren -> je bepaalt op basis van informatie waar het object is gelegen of waar het gemaakt is
Verklaren
- verklaren -> het leggen van zinvolle verbanden tussen de verschijnselen van het object
- complementeren -> het leggen van zinvolle verbanden tussen elementen van het object en andere informatie
Waarderen 
- beoordelen -> gebruik de informatie m.b.t. Het object om een oordeel te vormen 
- verifiëeren -> zoek aanvullende informatie en meningen om je eigen standpunt kritisch te bekijken
Wat leren kinderen als de vaardigheden van Haubrich toegepast worden op de opdrachten?
Door de opbouw van de vragen leren ze goed naar de afbeeldingen te kijken en de juiste informatie te achterhalen en die te noteren in hun werkboek
Wat kunnen afbeeldingen als ze goed gekozen zijn?
Tekstvervangend zijn