Summary geschiedenis

-
ISBN-13 7634298651852
100 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "geschiedenis". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 7634298651852. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - geschiedenis

 • 4 tijd van steden en staten

 • hoe heet dit tijdvak
  tijd van steden en staten
 • vanaf en tot wanneer duurde de tijd van steden en staten
  1000-1500
 • 4.1 steden: handel en nijverheid

 • waar ontstonden de eerste steden
  West-Vlaanderen
 • wanneer ontstonden de nieuwe steden
  rond 1000
 • waar ontstaan de eerste steden (ligging)
  bij rivieren
 • waarom groeide de steden juist vanaf 1000
  - invasies van Vikingen/Moslims ten einde
  - toename voedselproductie
  - bevolkingsgroei
  - overschotten
 • waarom was er een toename van de voedselproductie
  ontginningen, inpolderingen
  technische verbeteringen (keerploeg)
  drieslagstelsel
  specialisatie
 • waarom groeide de bevolking
  door de overschotten
 • wat waren de gevolgen van overschotten
  overschotten werden verkocht op markten 
  waardoor er een opkomst kwam van ambachtslieden
 • welke landen gingen veel handelen
  Vlaanderen, Frankrijk en Italië
 • hoe handelde ze
  ze ruilde producten op jaarmarkten
 • wat is Hanze
  een samenwerkingsverband in de middeleeuwen van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel
 • waarom wordt de Hanze ook wel moedernegotie genoemd
  moeder van alle handel. hier begon het
 • hoe was de handel in het begin
  het begon lokaal, en wordt steeds groter. er werd nog geen geld gebruikt.
 • hoe was de handel later
  in de Hanze werd er dezelfde munt, maten en gewichten gebruikt
 • wat verhandelde Nederland en wat kregen ze ervoor terug
  Veeteelt voor hout en graan
 • wat gingen steeds meer mensen doen
  steeds meer mensen gingen zich specialiseren
 • van wat werd de vraag steeds groter
  luxe goederen
 • wat ontstond er door de handel
  er ontstond weer een geldeconomie
 • mensen wilde niet veel geld mee op reis hoe loste ze dat op
  wisselbrief
  een brief met je naam eronder
 • waarom waren de meeste Joden bankier en niet de Christenen
  Christenen magen geen geld verdienen als bankier van hun geloof en de Joden wel, dus de meeste bankiers waren Joden.
 • 4.2 stadslucht maakt vrij

 • de steden wat betekend dit voor het huldige stelsel
  het feodale stelsel wordt minder belangrijk
 • wat willen stedelingen
  minder herendiensten en belastingen
  en geen horigheid meer
 • wat willen de boeren
  versoepeling van herendiensten en belastingen
 • waarom gingen de leenmannen akkoord met de boeren voor versoepeling
  de boeren gingen steeds meer nieuwe grond ontginnen de leenmannen wilde mensen op het land houden. de enige manier waarop dat kon was door versoepeling
 • hoe zag het stadsbestuur eruit
  schout (burgemeester) en schepenen (wethouders),

  In het begin aangesteld door de landheer. De schouten en schepenen waren patriciërs (rijke burgers met grond en huizen in de stad) 
  later werden rijke handelaren en ook ambachtslieden (gilden) schouten en schepenen.
 • wat waren de taken van het stadsbestuur
  bestuur en rechtspraak
 • wie hadden geen inspraak
  de gewone burgers en het gemeen (volk)
 • wat waren economische stadsrechten
  jaarmarkten 
  tolheffing
  gilden
 • wat waren politieke stadsrechten
  bestuur
  rechtspraak
  verdediging
 • hoe kwamen ze aan deze rechten
  ze kochten ze van de landheer
 • wat waren de Guldensporen
  het ridderleger was verslagen door het leger van de Vlamingen (geleid door burgers) 
  het gevolg was: dat Vlaamse steden onafhankelijk waren van Frankrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.