Summary Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek

-
ISBN-10 9001761453 ISBN-13 9789001761455
234 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek". The author(s) of the book is/are Cees van der Kooij Marjan de Groot Reuvekamp. The ISBN of the book is 9789001761455 or 9001761453. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedenis & samenleving : kennisbasis inhoud & didactiek

 • 1.1 Terreinverkenning

 • Wat is het heden?
  Een moment tussen het verleden en toekomst.
 • Wat behoort allemaal tot het verleden?
  Alles wat heeft plaatsgevonden voor het moment van nu.
 • Wat zijn bronnen?
  De verzamelnaam van alles was is overgebleven van het verleden.
 • 1.2 Archeologie het werk van de archeoloog

 • Wat doet de archeoloog?
  Graaft, legt dat wat wordt gevonden vast, conserveert en bestudeert het en publiceert erover.
 • 1.3 Geschiedenis het werk van de historicus

 • Hoe noem je de studie van plaatsnamen?
  Toponymie
 • Hoe noem je de studie van munten en penningen?
  Numismatiek
 • Hoe noem je de studie van inscripties?
  Epigrafie
 • Hoe noem je de studie van oud schrift?
  Paleografie.
 • 2.1 Ooit is alles begonnen

 • Wat is de oudste levensvorm op aarde?
  De plantengroei, met als eerste soort de algen.
 • Vanaf wanneer vestigden planten zich ook op het land?
  400 miljoen jaar geleden
 • Wanneer kwamen de dinosauriërs voor?
  220 miljoen en 65 jaar geleden.
 • Welke ontwikkeling maakte de mens door?
  1. De Zuidelijke Mensapen (Auastralopithecus)
  2. De Handige Mens (Homo habilis) - maakte al werktuigen
  3. De Rechtopgaande Mens (Homo erectus) - maakte vuistbijlen; verbreidde zich 130.000 jaar geleden vanuit Afrika naar Europa: de Neanderthalers.
  4. De Denkende Mens (Homo sapiens) - komt omstreeks 40.000 jaar geleden van Afrika naar Europa: de Cro-Magnonmens, een goede jager met prachtige werktuigen.
 • 2.2 Jagers/verzamelaars Rendierjagers

 • Door wat wordt de nomadische leefwijze gekenmerkt?
  1. Voedsel wordt verkregen door verzamelen, jagen en vissen.
  2. De mensen wonen in tijdelijke kampementen in de buurt van het voedsel
  3. De mensen kudden dieren volgen
  4. De enige sporen die de mensen achterlaten sporen van hun kampementen zijn.
 • Door wat werd het leven van de vroegste bewoners van Europa sterk bepaald?
  Door de IJstijden: koude periode (glacialen, die worden afgewisseld door minder koude perioden (interglacialen).
 • Waar zijn de oudste sporen van bewoners op het huidige Nederlandse grondgebied gevonden?
  In Maastricht, sporen van kampementen aan de Maasoever van ongeveer 250.000 jaar geleden.
 • Hoe heten de eerste Europeanen met een naam?
  De Neanderthalers, genoemd naar het Neanderdal bij Düsseldorf.
 • Wie waren de voorouders van de huidige mens?
  De Cro-Magnonmensen die omstreeks 40.000 jaar geleden vanuit Afrika naar Europa komen.
 • Wat was kenmerkend voor de Rendierjagers (12.000 tot 8000 voor Christus)?
  Ze hadden hun leven afgestemd op het rendier.
 • Wat gebeurde er tussen 7600 en 6000 voor Christus?
  Het Noordzeeland stroomt onder water en daardoor ontstaat de Noordzee met de kustlijn van wat nu Nederland is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.