Summary Geschiedenis Class notes

Course
- Geschiedenis
- Harry Cordewener
- 2013 - 2014
- GHC Geleen
500 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedenis Class notes

 • 1391209200 paragraaf 2.4 & 2.5

 • wanneer moet een bestuurder de stad verlaten
  als hij meer dan de helft van de stemmen tegen zich heeft.
 • waar krassen ze de naam op
  een scherf
 • hoevaak mocht de volksvergadering stemmen
  een keer per jaar
 • hoe kon de volksvergadering een alleenheerser voorkomen? 
  door het schervengericht of schervenrechtbank.
 • wat heeft Athene vaak gehad 
  een alleenheerser
 • voor 800 v.Chr.

  Athene heeft vaak een alleenheerser gehad.

   --> de volksvergadering kon voorkomen dat dit nogmaals gebeurde met het zogenaamde schervengericht of schervenrechtbank.

  een keer per jaar mag de volksvergadering stemmen op een bestuurder als zij vinden dat deze persoon teveel macht heeft.

  ze krassen dan zijn naam op een scherf. --> wie meer dan de helft van de stemmen tegen zich had, moest de stad verlaten.

 • wie mocht er niet stemmen
  • vrouwen
  • kinderen tot 18 jaar
  • slaven
  • mensen die niet in Athene wonen.
 • wie behoorden er tot de burgers?
  vrije Atheense mannen
 • bij wie ligt die macht in een democratie?
  de burgers
 • wat betekent demos?
  volk
 • wat kregen de vrije Atheense mannen?
  he burgerrecht
 • wat was de taak van de bestuurders?
  de stad verdedigen.
 • wat betekent cratein
  regeren
 • wat betekent aristo
  de edelen, de beste
 • Monarchie verandert in......
  Aristocratie
 • archein betekent?
  heersen
 • Monos betekent?
  een, alleen
 • Eerste Poleis
  Monarchie.
 • paragraaf 2.4 de Atheense democratie.

  Eerste poleis = monarchie (erfelijke koningschap)                                             Monos: een, alleen /  archein: heersen.                                                               Rond 900 v.Chr. Monarchie verandert in: Aristocratie.                                      Aristo: de edelen, de besten  /   Cratein: regeren.                                               Taak bestuurders: stad verdedigen.                                                                      Later kwamen ook mannen uit het volk in het leger.                                          Deze mannen kregen het : burgerrecht.

  Atheense democratie 6e eeuw v.Chr.                                                                 Burgers mochten mee beslissen in het bestuur :                           Democratie:  Demos: volk /   cratein: regeren.                                                   Bij een democratie ligt de macht bij de burgers dit is misleidend want niet iedereen  in Athene behoorde tot de burger.

  Wie behoorden er tot de burgers?                                                             Alleen de vrije Atheense mannen.                                                                              de volgende mensen die in Athene woonden mochten niet stemmen:

  • Vrouwen
  • Kinderen tot 18 jaar.
  • slaven
  • mensen die niet in Athene geboren waren.

                                                                                                                                            

 • Kolonisatie

  Het leefgebied van de oude Grieken strekte verder dan Griekenland alleen!

  Ook de westkust van Turkije was Grieks.

  in de 8e en 7e eeuw voor Christus kregen de Griekse poleis te maken met een grote bevolkingsgroei.

  Hierdoor ontstond er een tekort aan vruchtbare landbouwgrond!

  Veel Grieken vertrokken daarom uit Griekenland om elders in het Middellandse Zeegebied nieuwe nederzettingen (kolonies) te stichten --> kolonisatie.

  de Grieken brachten hun eigen taal, cultuur en godsdienst mee naar deze gebieden.

  Ook kwamen de Grieken in contact met andere volkeren.

  Deze vreemde volkeren werden barbaren genoemd.

   

 • door de bevolkingsgroei ontstond er een tekort aan......
  vruchtbare landbouwgrond
 • waar gingen de Grieken wonen?
  het middellandse zeegebied
 • hoe heet het als je nederzettingen sticht?
  kolonisatie
 • de Grieken brachten hun ............. mee naar deze gebieden
  taal, cultuur en godsdienst
 • hoe werden de vreemde volkeren genoemd?
  barbaren
 • De macht van Athene

  Vanaf 500 voor Christus groeide Athene uit tot een van de machtigste poleis van Griekenland.

  De Atheners voerden veel handel en ze hadden zelfs hun eigen munteenheid.

  Op een gegeven moment wilden de Atheners alleen nog handel drijven met mensen die deze munt accepteerden.

  In het Oosten waren ondertussen de Perzen bezig hun rijk stevig uit te breiden.

  De Perzen wilden ook de Griekse poleis onderwerpen.

  De Griekse poleis verenigde zich onder leiding van Athene (en in mindere mate Sparta) om de Perzen buiten de deur te houden.

  • eerste Perzische oorlog (490 v.Chr.) 
  • tweede Perzische oorlog (480-479 v.Chr.)

  Nadat de PErzen waren verslagen kon Athene zich de leider van de Griekse poleis noemen.

  Deze leiderspositie werd echter bestreden door een andere machtige stadsstaat ---> Sparta 

 • wanneer was de eerste Perzische oorlog?
  490 v.Chr.
 • wanneer was de tweede Perzische oorlog?
  480-479 v.Chr.
 • wie wilden de Griekse poleis onderwerpen
  de Perzen
 • wie streed er tegen de Perzen
  Athene en in mindere maten Sparta
 • de leiderspositie van Athene werd bestreden door?
  Sparta
 • Hellenisme

  In de tijd dat Sparta en Athene streden om de macht in Griekenland kwam in het noorden van Griekenland een nieuwe mogendheid (machtig land) in beeld --> Macedonië

  in 338 voor Christus veroverde koning Philippus van Macedonië de Griekse poleis

  Deze waren door hun onderlinge oorlogen enorme afgezwakt.

  Nadat Philippus in 336 voor Christus werd vermoord werd zijn zoon Alexander de nieuwe koning van Macedonië.

  Alexander de Grote viel in 334 voor Christus het Perzische rijk binnen.

  hij wilde de Perzen straffen vanwege hun pogingen om Griekenland te veroveren.

  Alexander de Grote verdreef de Perzen uit Egypte en werd de nieuwe Egyptische farao.

  Ook stichtte hij er een nieuwe sta die zijn naam droeg --> Alexandrië.

  Na de dood van de laatste Perzische koning Darius de derde werd Alexander de Grote nu ook heerser van Perzië.

  Alexander de Grote wilde ook India veroveren maar stuitte hier op grote weerstand van de lokale heersers en van muitende soldaten.

  Op zijn terugtocht werd Alexander plotseling ziek en overleed in 323 voor Christus in de stad Babylon. hij werd slechts 32 jaar oud.

  Alexander de Grote wilde alle volkeren in zijn rijk samenbrengen tot 1 volk geleid door de Grieken.

  Hij trouwde zelf met een Perzische prinses en dwong zijn soldaten om ook met inheemse meisjes te trouwen.

  In het rijk van Alexander werd de Griekse cultuur de belangrijkste cultuur.

  Deze nieuwe Griekse cultuur met buitenlandse elementen noemen we hellenisme.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

werd de VS lid van de volkenbond?
nee, President wilson vond te weinig steun in het Amerikaanse Congres
wat won Woodrow Wilson door dit plan?
hij won in 1919 de Nobelprijs voor vrede
waar was de volkenbond een voorloper van?
de Verenigde Naties
hoe heet dit
De Volkenbond
wat was dit plan
hij stelde voor om een organisatie o te richten voor alle landen die als scheidsrechter kunne optreden bij spanningen
waarmee kwam Woodrow wilson?
met een plan om oorlog in de toekomst te voorkomen
wat zou Duitsland in ruil voor dat voor mexico doen?
duitsland zou mexico helpen in een al langer slepend conflict tussen mexico en de VS
wat stond er in het Zimmermann telegram?
hierin kondigde Duitsland aan de duikbotenoorlog in februari 1917 te hervatten en riep Mexico op om Duitsland te steunen
wat zorgde ervoor dat Amerika oorlog verklaarde aan Duitsland?
de aanval van Duitse onderzeeërs op Amerikaanse koopvaardijschepen en het zimmermann telegram
wat deed hij in de eerste wereldoorlog?
hij hield de VS afzijdig van de "grote Europese oorlog'