Summary Geschiedenis en samenleving

-
ISBN-10 9001815308 ISBN-13 9789001815301
380 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis en samenleving". The author(s) of the book is/are Cees van der Kooij. The ISBN of the book is 9789001815301 or 9001815308. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedenis en samenleving

 • 1 Tijd van Jagers en Boeren

 • Wat gebeurde er 5 miljard jaar geleden?
  Ontstaan aarde
 • Hoe ziet de geschiedenis van de aarde, de planten, de dieren en die mens eruit?
  De aarde is zo'n vijf miljard jaar geleden ontstaan in het heelal. De meest gangbare theorie als hete gas en stofwolk. 
  De eerste levens zijn ontstaan in de zeeën. Planten waren het Algen. Dieren zijn het kwallen daarna vissen. 
  Alle theorieën wijzen eropuit dat de mens is ontstaan in Afrika dankzij de oudste fossiel (Hominiden) Mensaap.
 • Wat gebeurde er 65 miljoen jaar geleden?
  De Dinosauriërs sterven uit
 • Wat zijn de kenmerken van de nomadische levenswijze van jagers/verzamelaars in het algemeen en van Rendierjagers in het bijzonder?
  Het voedsel word gewonnen door jagen en vissen, de mensen wonen tijdelijk in kampementen dichtbij voedsel, de enige sporen die mensen achterlaten zijn kampementen. De mensen volgen kudden dieren. Met de stijging van temperatuur komen de mensen terug naar Lage Landen, dit zijn rendierjagers
 • Wat gebeurde er 2 miljoen jaar geleden?
  De mens ontstaat
 • Hoe is de overgang van de nomadische naar de agrarische levenswijze ontstaan (Agrarische revolutie)
  Heeft te maken met het grondsoort (löss) vruchtbaar en makkelijk te bewerken voor landbouw. Men ziet daar meer levensmogelijkheden en gaat daar verder verblijven in groepen.
 • Wat zijn de kenmerken van de Bandceramiekers en de hunebedbouwers?
  Voedselverzamelaars werden voedselproducenten in de vorm van akkerbouw en veeteelt. De eerste landbouwers in de lage landen zijn bandceramiekers. De eerste agrarische samenleving boven de grote rivieren is die van de hunebedbouwers.
 • 250.000 jaar geleden
  Jagers/verzamelaars laten sporen na bij Maastricht
 • 40.000 jaar geleden
  Homo Sapiens komt naar Europa : Cro Magnon-mens
 • 40.000 jaar geleden
  Homo Sapiens komt naar Europa : Cro Magnon-mens
 • 35.000 jaar geleden
  Neanderthalers sterven uit
 • 8000 voor Chr
  Einde laatste IJstijd;Rendierjagers trekken weg
 • 7600-6000 voor Chr
  Noordzeeland wordt Noordzee
 • 7600 voor Chr
  Kano van Pesse
 • 9000 voor Chr
  Oudste sporen van akkerbouw in het Nabije Oosten
 • 7500 voor Chr
  Oudste sporen van veeteelt in het Nabije Oosten
 • 5300-4900 voor Chr
  Bandceramiekers
 • 3400-2850 voor Chr
  Hunebedbouwers
 • 2100 voor Chr
  Einde Steentijd ( voor de Lage Landen)
 • 2100-700 voor Chr
  Bronstijd ( voor de Lage Landen)
 • 700-50 voor Chr
  IJzertijd ( voor de Lage Landen)
 • 50 voor Chr. einde van de Tijd van de Jagers en Boeren en van de Prehistorie, begin van de Tijd van Grieken en Romeinen en van de oudheid
 • 200 voor Chr.
  De Romeinen beheersen het Middelandse- Zeegebied
 • 1 na Chr.
  Geboorte van Jezus, begin van de christelijke jaartelling.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vader des Vaderlands
Graf van Willem van Oranje, in de Nieuwe kerk  in Delft
1555 Karel V
Afstand van de regering over de Nederlanden
Karel V
1500 geboren en op 15 jarige leeftijd koning van Spanje, waartoe uitgebreide delen van Italië, Amerika en drie jaar later erft hij Oostenrijk en wordt hij gekozen als Duitse Keizer
Naam protestanten
In 1529 op de Rijksdag, vaardigt Keizer Karel V een verbod uit op verbreiding van de ideeën van Luther. Een aantal aanwezigen protesteert hiertegen, van hun protest is de naam protestanten
Beeldenstorm
In 1566 in Vlaanderen in kerken de beelden neerhalen en kapot geslagen. Deze beeldenstorm gaat van plaats naar plaats
Johannes Calvijn, een fransman
Zet een hervormingsbeweging op, hij vond gehoorzamen aan god belangrijker dan aan de vorst
Kritiek op de kerk
Een veelgehoorde stelling is dat de kerken bezig zijn met martiale zaken en vergeten daardoor de geestelijke zaken verwaarloost.
Humanisten
Humanisten denken na over hoe je omgaat met mensen, de wereld en jezelf altijd met zorg en aandacht. Bij humanisme staan de mensen in het middelpunt (kennis)
De Renaissance
Wedergeboorte, de klassieke schrijvers,
Bijbelteksten en cultuur van de oudheid,
onder meer de bouwkunst,
afzetten tegen wat er geweest is in de periode tussen oudheid en het toenmalige heden de barbaarse tussenperiode, middeleeuwen.
 
Kolonialisme
De eerste en tweede fase van de ontdekkingsreizen hebben ervoor gezorgd dat Afrika, Amerika en delen van Azië hun plaats gekregen hebben op de wereldkaart