Summary Geschiedenis en samenleving

ISBN-13 9789001866389
189 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis en samenleving". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001866389. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedenis en samenleving

 • 6.1.1 Eerste fase van de ontdekkingsreizen

 • Wie was Marco Polo?
  Een van de weinigen die het initiatief nam om de wereld te gaan onderzoeken.
  Hij kwam uit Venetië en onderneemt in 1271 een reis naar China en verblijft daar 26 jaar aan het hof van de Mongoolse keizer.
 • Wat was het doel van de eerste echte ontdekkingsreizen?

  Het doel was een weg te vinden naar Indië en daar zelf - onafhankelijk van Arabische kooplieden - de zo begeerde specerijen te halen.
  De eerste initiatieven hiervoor komen uit Portugal en Spanje.
 • In welke richting varen de Portugezen én welke Portugese ontdekkingsreiziger deed dit als eerste?
  De Portugezen varen zuidwaarts en Bartholomeüs Diaz bereikt in 1486 de meest zuidelijke punt van Afrika: Kaap de Goede Hoop.
 • Welke Spanjaard is er van overtuigd dat de aarde rond is en dat je Indië kunt bereiken door naar het westen te varen?
  De Genuees Christophorus Columbus.
 • Welke Portugees bereikt in 1498 India?
  Vasco da Gama
 • Wat stichten de Portugezen in India?
  De Portugezen stichten handelsposten en weten zo de Arabische tussenhandelaren uit te schakelen. Hierdoor gaan de specerijen rechtstreeks vanuit Azië naar Lissabon en vandaar naar West-Europa.
 • Wat is het Verdrag van Tordesillas?

  Op basis van de ontdekkingsreizen worden de grenzen tussen de Portugese en Spaanse gebieden vastgelegd door de paus in het Verdrag van Tordesillas.
  Er wordt een grens getrokken op 1750 km ten westen van de Kaapverdische Eilanden: westelijk van deze lijn is het gebied Spaans, ten oosten Portugees. Daardoor ligt Brazilië - als enige gebied in Zuid-Amerika - in het Portugese deel.
 • Wie was Fernao Magelhaes?

  Dit was een Portugees die ervan overtuigd was dat er in de Nieuwe Wereld een doorgang was en dat via deze doorgang de specerijeneilanden makkelijk te bereiken waren.
  Deze nauwe straat wordt ontdekt en wordt later naar hem vernoemd: Straat Magelhaes.
  Hij overlijdt zelf met een groot aantal van zijn mannen tijdens de strijd met de bewoners van de Filipijnen.
 • 6.1.2 Tweede fase van de ontdekkingsreizen

 • Wanneer vond de tweede fase van de ontdekkingsreizen plaats?
  In de late zestiende en vroege zeventiende eeuw vond de tweede fase plaats.
 • Welke landen spelen deze tweede fase de hoofdrol?
  Nederland en Engeland willen voor zichzelf een weg naar Indië zoeken, echter in noordelijke richting ('om de Noord').
 • Wat was de wens van de Nederlandse en Engelse kooplieden en waardoor werd dit gestimuleerd?
  Het vinden van de route die de Portugezen volgen om naar Indië te varen. Vooral nadat Spanje in 1580 Portugal had ingenomen, waardoor de handel in specerijen via Lissabon weliswaar niet onmogelijk wordt, maar vanwege de oorlogssituatie n de Lage Landen wel heel risicovol is.
 • Alhoewel de Portugezen alle gegevens over hun route naar de Oost geheim houden, komen de Nederlanders deze route toch te weten. Hoe dan?
  De Hollanders krijgen beschikking over deze gegevens door Jan Huygen Van Linsschoten, die geruime tijd in Portugese dienst was. Hij adviseert om niet naar India maar naar Indië te varen, omdat de Portugezen zich daar nauwelijks vertonen.
 • Gaat door de informatie van Van Linschoten het ontdekken van een eigen weg om de Noord in de ijskast?
  Nee, het idee is dat er ten noorden van Nova Zembla een ijsvrije zee moet zijn. De kust van Siberië wordt een stuk kleiner ingeschat dan hij in werkelijkheid is, zodat er gerekend wordt op een kortere en snellere reis naar Indië, dan via Kaap de Goede Hoop.
 • Welke Terschellinger is betrokken bij de twee reizen naar de Noord?
  Willem Barentz
 • Wat gebeurt er bij de derde poging van Barentz?
  Bij Nova Zembla zoekt hij naar een doorgang, maar ook die is niet te vinden. Het schip raakt ingesloten door het ijs en de bemanning moet overwinteren in een zelf gebouwd onderkomen: Het Behouden Huys.
 • Wie was Hudson?

  Hudson was een Engelsman in dienst van de VOC. Hij zoekt ook een noordelijke doorvaart, maar stuit ook op de ijs bij Nova Zembla. Hij beproeft zijn geluk in noordwestelijke richting en ontdekt de Hudsonrivier.
  Een bevaarbare doorvaart naar Indië om de Noord is (nog) niet gevonden.
 • Wat ontstaat er bij de Hudsonrivier?
  Bij de Hudsonrivier ontstaat een handelspost en deze groeit uit tot Nieuw-Nederland, en de Hudson Baai.
 • Wat was de Compagnie van Verre en wie had daarover de leiding?
  De Compagnie van Verre was een samenwerking tussen Amsterdamse kooplieden om langs de Portugese weg (via Kaap de Goede Hoop), Indïe te bereiken.

  Deze compagnie was bedoeld om risico's te delen bij deze reis.
  Cornelis de Houtman had de leiding over de vier schepen van deze compagnie.
 • Lukt het De Houtman om Indië te bereiken?
  De Houtman lukt het om Indië te bereiken, maar het was volgens reisjournalen een pittige reis: windstiltes, bedorven eten, ondrinkbaar bier en scheurbuik, die heel wat slachtoffers maakt.
 • Wie was Olivier van Noort?

  Olivier van Noort was een Rotterdamse zeeman-kaper die in opdracht van de Magelhaese Compagnie een reis maakt.
 • Via welke route gaat Olivier van Noort naar Indië?

  Olivier van Noort gaat via Straat Magelhaes bij de zuidpunt van Zuid-Amerika naar Indië.
  Bij deze reis hebben de eerste Nederlanders een reis om de wereld gemaakt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.