Summary Geschiedenis werkplaats

-
3086 Flashcards & Notes
425 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Geschiedenis werkplaats
 • Dik Verkuil
 • or

Summary - Geschiedenis werkplaats

 • 3.1.1 Een nieuwe godsdienst

 • Wat is het kenmerkend aspect van deze paragraaf?
  Ontstaan en verspreiding van de islam.
 • Wanneer ontstond de islam in Arabië?
  Bijna 600 jaar na het ontstaan van het christendom.
 • Over het ontstaan van de islam is weinig met wetenschappelijke zekerheid bekend.
 • De islam is een monotheïstische godsdienst van de moslims.
 • Door wie werd de islam opgericht?
  Door een handelaar uit Mekka: Mohammed.
 • Mohammed werd volgens de islamitische traditie op 40 jarige leeftijd profeet.
 • Wat gaf de engel Gabriel door aan Mohammed tot zijn dood in 632?
  Verzen van Allah.
 • Wat betekent profeet?
  Iemand die goddelijke openbaringen ontvangt en ze aan mensen doorgeeft.
 • Wat deden Mohammeds volgelingen met de verzen die Mohammed kreeg?
  Deze verzen leerden ze uit hun hoofd en schreven ze later op in de Koran.
 • Allah betekent in het Arabisch God.
 • Waaruit bestaat de Koran.
  Uit verschillende verzen die de engel Gabriël aan Mohammed vertelt heeft en die Mohammed door verteld heeft aan zijn volgelingen.
 • De Koran is het heilige boek van de islam.
 • Wat is de overeenkomst tussen het christendom, het jodendom en de islam?
  Er is maar één almachtige God en ze hebben alle drie een heilig boek.
 • Nog een overeenkomst tussen het christendom en de islam is dat ze allebei een boodschap hadden voor de gehele mensheid.
 • Het christendom wilden de hele wereld bekeren.
 • De moslims (aanhangers van de islam) kenden de jihad: inspanning voor verbreiding van de islam, vaak opgevat als de heilige oorlog.
 • 3.1.2 Staat en godsdienst

 • De islam was vanaf het begin een godsdienst van heersers
 • Wat was Mohammed naast een profeet
  Hij was ook nog een wereldlijk machthebber
 • Wat gebeurde er in het jaar 622 met Mohammed?
  Hij werd verdreven uit Mekka en hij kreeg de macht in Medina.
 • Medina werd in het jaar 622 de eerste islamitische staat.
 • Na Medina veroverde Mohammed nog meer gebieden op het schiereiland en de islamitische godsdienstige en politieke leiding bleven in één hand.
 • Wat gebeurde er na de dood van Mohammed.
  Zijn belangrijkste volgelingen kozen een nieuwe geestelijke politieke leider.
 • Hoe werd de nieuwe geestelijke en politieke leider genoemd?
  De kalief (opvolger). De belangrijkste man van de islamitische staat.
 • De nieuwe kaliefen veroverde meer gebieden tussen 632 en 650.
 • Wat gebeurde er nog meer tussen 632 en 650?
  Het Perzische rijk werd veroverd en in Irak en Iran werd de islamitische godsdienst de heersende godsdienst.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Geschiedenis werkplaats
 • Dik Verkuil
 • or
 • 2006

Summary - Geschiedenis werkplaats

 • 1 Tijd van jagers en boeren

 • 23 000 v.C 
  Venus van Willendorf
 • Jagers en verzamelaars leefden in kleine groepen van zo'n 10-20 personen, dit kwam omdat de natuur niet veel mensen kon voeden.
 • 15 000 v.C 
  Grotschilderingen van Lascaux
 • 115 000 v.C. - 11 500 v.C.
  De laatste ijstijd.
 • 10 000 v.C
  Landbouwrevolutie in Midden oosten
 • In deze ijstijd was een groot deel van Noord-Europa bedekt met ijs. In de zuidelijke helft van Europa leefden jagers en verzamelaars.
 • 8350 v.C
  Ontstaan van Jericho
 • Rond 45 000 v.C.
  De moderne mens verscheen in Europa.
 • 6500 v.C
  ontstaan van Catal Huyuk 
 • 15 000 v.C 
  Grotschilderingen van Lascaux.
 • 6000 v.C
  eerste landbouw in Griekenland
 • 5000 v.C 
  eerste landbouw in Nederland
 • Rond 7500 v.C. en 3500 v.C.
  Landbouw uitgevonden in China en Amerika.
 • 3000 v.C  -   1600 v.C
  De bouw aan Stonehenge
 • Rond 6500 v.C.
  De immigranten brachten de landbouw naar Europa.
 • 5300 v.C 
  Eerste landbouw in Nederland.
 • De eerste landbouw ontstond in Zuid-Limburg. Zo'n 2000 jaar later waren er overal in Nederland bouwnederzettingen.
 • In Drenthe en omgeving hebben prehistorische boeren grafkamers, de hunebedden, nagelaten
 • Rond 3500 v.C.
  De eerste stedelijke beschavingen ontstonden in Irak.
 • 3300 v.C.
  Uitvinding spijkerschrift in Irak
 • 3000 v.C.
  Uitvinding hiërogliefenschrift Egypte
 • TOT 3000 v.C.
  De tijd van jagers en boeren.
 • 3000 v.C  -   1600 v.C
  De bouw aan Stonehenge.
 • Wat schilderde cro-magnonmensen vooral?
  Zij schilderden vooral wilde dieren.
 • Wilde dieren stonden namelijk centraal in het leven van de prehistorische mens.
  Ze aten hun vlees en gebruikten hun huiden en beenderen om kleren, tenten en werktuigen van te maken.
 • Wanneer werd 'De tovenaar' ontdekt?
  Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog, juli 1914.
 • Wat is het vaakst afgebeeld in de schilderingen?
  Paarden bizons of oerrunderen.
 • Wat denken wetenschappers tegenwoordig over de grotten?
  Ze denken dat de grotten aan religieuze betekenis hadden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is etische politiek?
matregelen nemen die een einde maken an de onderontwikkeling.
Steeds meer groeide het gevoel in Nederland dat de Nederlands iets terug moesten doen voor de Inonesiers. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag?
Op Java was geregeld hongersnood
De arbeidsomstandigheden waren slecht 
Veel indonesiers waren als koelies in dienst van de Nederlanders
Veel verhalen over het slechte leven van de indonesiers deden de ronde in Nederland
multinational
onderneming met vestigingen in meerdere landen
mercantilisme
econoisch systeenm waarbij de overhied ingrijpt in de nationale economie door de producite en export te bevorderen en import te beperken
kaapvaart
piraterij met toestemming van de overheid
gouverneur-generaal
hoogste bestuurder van de VOC in azie, later hoogste bestuurder van Neerlands indie
godsdienstvrijheid
het recht om een eigen godsdienst uit te oefenen
gewetensvrijheid
het recht om een eigen overtuiging of geloof te hebben
gereformeerd
calvnisitsch
factorij
handelsnederzetting