Summary Geschiedenis werkplaats

-
218 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedenis werkplaats". The author(s) of the book is/are x. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Geschiedenis werkplaats

 • 1.1 Een Nieuwe tijd

 • hoeveel periodes?
  5
 • hoeveel tijdvakken
  10
 • hoeveel samenlevingen
  5
 • wanneer begint de vroegmoderne tijd
  1500 tot 1900
 • wanneer begint het vrijde tijdvak de tijd van de ondekers en hervormers
  1500 tot 1600
 • 1.2 De Renaissance

 • Hoe de renaissance ontstond:
  1. in Italië ontstonden nieuwe steden
  2. Die mensen die daar gingen waren rijk geworden door de handel met het midden-oosten en Europa.
  3. doordat ze geld over hadden gingen ze boeken kopen van de Arabieren waar de kennis van de Grieken en de Romeinen in stond.
  4. Ze gingen die boeken lezen en ze bewonderde de kennis en hoe ze toen leefde en ze gingen het na doen.
  5. Hierdoor ontstond de renaissance
 • middeleeuwse kunst:
  1. Memento mori (vergeet niet dat je sterfelijk bent). Mensen leefden alleen om later in de hemel te komen.
  2. Schilderijen hadden geen diepte
  3. Kunstwerken hadden alleen Bijbelse thema's
  4. Luisteren naar de priesters was belangrijkere dan zelf nadenken
 • Renaissance kunst:
  1. Capré Diem (pluk de dag) geniet van ieder moment in je leven. Een feestje vieren mag.
  2. Kunstenaars gaan de Griekse-Romeinse kunst namaken dus: zuilen, koepels, goden en veel blote mensen)
  3. Er komt diepte in schilderijen
  4. Griekse en Romeinse teksten worden gebestudeerd waardoor mensen zelf na gingen denken.
 • De renaissancegeleerden stelden de mens als individu centraal. Daarom werden ze Humanisten genoemd. De humanisten waren ervan overtuigd dat mensen door eigen inspanning hun leven konden verbeteren.
 • Wie was Erasmus?
  een humanist die kritische gedachten over de kerk had
 • 1.3 De kerkhervorming

 • Wanneer begon de kerkhervorming of reformatie?
  met het optreden van Luther in 1517
 • Rooms-Katholiek=Paus
  Protestanten=Maarten Luther
  Calvinisme=Calvijn
 • hoe ontstond de godsdienstenoorlog in Europa
  door de reformatie
 • landen=strijden tegen
  Frankrijk=calvinisme=hugenoten
  Duitse Rijk=protestantisme
 • 1.4 De Nederlandse Opstand

 • Waarin was Nederlands verdeeld in de tijd van de ontdekkers en de hervormers?
 • Waarin was Nederlands verdeeld in de tijd van de ontdekkers en de hervormers?
  in 17 gewesten
 • wat hadden de 17 gewesten gemeen
  de zelfde spaanse leider
 • vergadering van de vertegenwoordigers uit elk gewest heet?
  staten
 • de belangrijkste vertegenwoordigers uit de gewesten vormen samen de?
  staten-Generaal
 • Waarvan was Willem van Oranje Nassau de stadhouder?
  holland, Zeeland en Utrecht
 • Filips geen goede vrienden met Nederlands;
  1. hij sprak geen spaans
  2. snapte de Nederlanders niet
  3. verhuisde naar Spanje
  4. pakte de macht af van de edelen
  5. lieten veel belasting betalen
  6. doodde veel protestanten
 • wanneer had Karel V de macht in Nederland
  tussen 1519 en 1543
 • landelijke vergadering:
  Gewestelijke Staten
 • De centralisatie
  iedere geweste 1 stadhouder om alles in de gaten te houden voor de keizer
 • wat erfde Filips
  Nederlandse en de Spaanse kroon, met Italiaanse en Amerikaanse gebieden
 • Filips vertrok naar spanje en gaf zijn zus achter voor het bestuur
  de landvoogdes Margeretha
 • wanneer liep een hagenpreek uit de hand?
  in augustus 1566
 • wat was de oorzaak van de hagenpreek
  de beeldenstormen
  1. beeldenstormen
  2. Alva naar Nederland
  3. Raad van beroerte
  4. Tachtigjarige oorlog
  5. 1519 willem vogelvrij verklaard
  6. Unie van Utrecht Filips niet meer langer als vorst willen hebben
  7. Plakkaat van verlating
  8. Nederland afhankelijke staat
  9. Bathasar Gerards doodde Willem
  10. in 1648 de vrede van Munster 
 • soevereiniteit
  hoogste macht in een staat
 • Wanneer was de Nederlandse opstand?
  1568-1648
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bij welke reden kun je Kuifje in Afrika plaatsen (een super racistische strip)
bij blank superioriteitsgevoel omdat ze dachten
dat blanke beter waren dan zwart
Bij welke reden kan je livingstone zijn missie plaatsen om in Afrika in kaart te plaatsen?
economische reden want zo wisten ze waar welke grondstoffen te vinden zijn
Waarbij kun je Kipling's gedicht plaatsen genaamd "last van de blanke"
bij blank superioriteitsgevoel want hij geloofde dat zwart blank moest opvoeden
wat is de overeenkomst tussen de industriële revolutie en imperialisme
ze hadden grondstoffen nodig voor de industriële revolutie en die haalde ze uit de rest van de wereld.
Waarom was het niet moeilijk voor Europese landen om grote delen van de wereld te veroveren?
ze hadden een beter leger dus beter wapens
Waarom kan nationalisme leidden tot imperialisme
als je te trots bent op je eigen land dan wil je ook dat andere landen ook zo worden en ga je de cultuur proberen door te geven.
blank superioriteitsgevoel
denken dat blank beter is dan zwart of een andere huidskleur
Nationalisme
overdreven trots zijn op eigen land
Noem drie redenen waarom de Europese landen aan imperialisme deden
Nationalisme, blank superioriteitsgevoel, economische reden
Wat bedoelen we met imperialisme?
dat Europese landen nemen grote delen van de wereld veroveren. De oorzaak daarvan is dat de industriële revolutie grondstoffen nodig had om de fabrieken draaiende te houden.