Summary Geschiedenis Werkplaats

-
236 Flashcards & Notes
33 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Geschiedenis Werkplaats
 • Noordhoff Uitgevers
 • or
 • eerste

Summary - Geschiedenis Werkplaats

 • 1 4.1 Einde van de wereldrijken

 • Dekolonisatie Afrika:
  Algerije:
  Nationalisme (verzetten)
  1954: Algerijnsen begonnen onafhankelijkheidsoorlog (woonden veel fransen)
  1962: Frankrijk bekende algerije als onafhankelijk
  1957: Ghana
  1965: Groot deel van Afrika gedekoloniseerd.
 • Na 1945 eind aan de wereldrijken
  Indonesiers keerde zich tegen het herstel van de koloniale orde.
  Nationalisme
  Dekolonisatie
  Begon bij de VS > Filipijnen
  India > Pakistan
  britten ( veel doden)
  Moslims - Hindoes
  Japanse capitulatie in 1945 (opgegeven)
  NL wilde dat niet omdat soekarno had samengewerkt met de Japanners.
  27 december 1949: onafhankelijkheid Indie
  soevereiniteitsoverdracht
  Vietnam:
  Frankrijk begon een koloniale oorlog, voor vietnam.
  ( mislukte )
  gevolg:
  Zuid/Noord Vietnam:
  Noord: C
  Zuid: K ( VS)
 • Politionele actie
  Nederlandse militaire operatie tegen Indonesie
 • Noem twee oorzaken waardoor de Britten India na 1945 hebben verloren
  1. Omdat het verzet tegen het kolonialisme enorm was toegenomen
  2. De Europeanen waren erg verzwakt door de tweede wereldoorlog
 • einde van de wereldrijken, wat houdt dat algemeen gezegd in?
  in 1965 was bijna alles gedekoloniseerd.
  De mensen uit de kolonie hadden de onafhankelijkheidsstrijd gewonnen.
 • Van wanneer tot wanneer was Soekarno president in Indonesië?
  van 1945-1967
 • Welke economische reden had de Nederlandse regering om Nederlands-Indië te behouden?
  Nederland dacht dat ze Indie nodig hadden voor de herstel van hun welvaart, ze waren natuurlijk erg verzwakt door de tweede wereldoorlog.
  De leus luidde ook: ' Indie verloren, rampspoed geboren '
 • Hoe reageerde de VS op deze politionele acties van de Nederlandse regering?
  De eerste keer wilde ze dat Nederland ging onderhandelen met de republiek.
  Nadat Nederland een tweede politionele actie begon en Soekarno gevangen nam, pikte de VS dat niet en dwongen ze NL tot het tekenen van de soevereiniteitsoverdracht.
 • Wie was de koloniale bezitter van Vietnam?
  Frankrijk.
 • Van wie kreeg Frankrijk steun in de koloniale oorlog tegen Vietnam? welke steun en waarom?
  Frankrijk kreeg, anders dan Nederland steun van de VS die wapens en geld leverden.
  De reden hiervoor was dat de VS niet wilde dat Vietnam communistisch werd.
 • Wat was het uiteindelijke resultaat van de koloniale oorlog in Vietnam?
  Een uitputtende oorlog, (150.000 doden aan de franse kant) in 1954 gaf Frankrijk op.
  Maar de communisten kregen niet heel Vietnam onder ogen, Onder Amerikaanse druk werd Vietnam verdeeld in Noord en Zuid Vietnam. Noord gesteund door de VS.
 • Waarom steunden de VS Frankrijk in Vietnam wel, terwijl dezelfde supermacht Nederland dwong Indonesie te verlaten?
  Frankrijk kreeg in Vietnam steun van de VS, omdat de VS niet wilde dat Vietnam Communistisch werd.
 • Welke rol speelde Gandhi en Soekarno vóór de tweede wereldoorlog?
  Zij leidden het verzet tegen de koloniale overheersing van hun landen
 • Waardoor ontstond er bij Gandhi en Soekarno een nationalistisch en uiteindelijk zelfs het verlangen naar een eigen, onafhankelijke staat? noem ook de naam van deze staat.
  Doordat ze door de universiteit kennis maakte met westerse ideeen, kwamen ze ook in aanraking met het nationalisme. ze kwamen er ook achter dat ze ondanks hun studie nooit voor 'vol' blanke werden behandeld of aangezien. dat leidde tot verzet. ze werden hierdoor zelf nationalisten die verlangden naar een eigen onafhankelijke staat.
  Soekarno > Indonesië
  Gandhi > India

 • Welke invloed had de oorlog in Algerije op de onafhankelijkheid van Marokko?
  Doordat de Fransen hun handen vol
  hadden aan de strijd in Algerije, zag
  Frankrijk af van acties tegen Marokkaanse
  nationalisten en lieten ze het land zonder
  geweld onafhankelijk worden.
 • Vergelijk de dekolonisatie van India met die van Indonesië, welk belangrijk verschil was er?
  De Britten vertrokken vrijwillig uit India. De nederlanders daar in tegen bleven volhouden en probeerden met politionele acties en geweld de kolonies te behouden.
 • Hoe wist de Nederlandse regering vóór de tweede wereldoorlog het Indonesische nationalisme met gemak te onderdrukken?
  Door Soekarno en andere leiders te verbannen naar afgelegen eilanden.
 • Van welk Noord-Afrikaans land was Frankrijk koloniale bezitter?
  Van Algerije.
 • Waardoor nam het koloniale verzet in Azië na de oorlog flink toe?
  Doordat na de oorlog er een kolonierace plaatsvond. Hierdoor kregen inheemse jongeren uit de kolonies westers onderwijs, kwamen in contact met het nationalisme wat tot verzet leidde.
 • Hoe lang heeft de onafhankelijkheidsoorlog in dit Noord-Afrikaanse land geduurd?
  van 1954 tot 1962 (8 jaar)
 • Hoe dachten de Europeanen aanvankelijk over de onafhankelijkheid van haar kolonies ten zuiden van de Sahara?
  Ze vonden dat de Afrikanen hier niet verantwoordelijk genoeg voor waren.
 • soevereiniteitsoverdracht
  het overdragen van de hoogste macht
 • Welke politieke staatkundige verandering trad er in India op na het vertrek van de Britten?
  Nadat de Britten in 1947 waren vertrokken barstte er geweld los tussen de Hindoes en Moslims. Moslimleiders riepen een eigen staat uit, Pakistan.
 • Hoe kwamen Gandhi en Soekarno in aanraking met westerse ideeën?
  Doordat ze allebei op een internationale universiteit zaten.
 • Inheems
  uit het land zelf
 • Hoe probeerde Nederland haar wettige gezag te herstellen in Nederlands-Indië?
  Door twee politionele acties uit te voeren.
  De 1e in de zomer van 1947 eindigde tot een guerrilla.  De VS dwong NL met de republiek te onderhandelen.
  In de 2e politionele actie nam NL Soekarno gevangen, de amerikanen pikte dat niet en dwongen Nederland de Indonesische onafhankelijkheid te accepteren in 1949 ondertekende koningin juliana de soevereiniteitsoverdracht.
 • Welke rol speelde de VS en de SU in de dekolonisatie van Azië?
  Beide supermachten waren voor dekolonisatie.
  De VS gaven in 1946 het voorbeeld door de filippijnen onafhankelijk te laten worden.
 • Waardoor ontstond de nieuwe staat Pakistan?
  Na het vertrek van de Britten kwam er ruzie tussen de moslims en hindoes. Daarom riepen de Moslims in het westen van India hun eigen staat op: Pakistan
 • Wat is het interbellum?
  De periode tussen de 1e en 2e wereldoorlog
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • geschiedenis werkplaats
 • noordhoff uitgevers
 • or

Summary - geschiedenis werkplaats

 • 1 De tijd van jagers en boeren

 • Tot wanneer duurde de tijd van jagers en verzamelaars?
  tot 3000 voor Christus
 • d
 • ambacht
  beroep waarbij iemand in een kleine werkplaats producten maakt of bewerkt met zijn handen en gereedschap
 • Wanneer vond de landbouw revolutie plaats en waar?  
  rond 10.000 v.C in het Midden-Oosten
 • bloei
  als het ergens goed mee gaat, bijvoorbeeld de economie
 • Wanneer was de eerste landbouw in Griekenland?
  rond 6000 v.C
 • markt
  waar mensen handelen in producten
 • Wanneer was de eerste landbouw in Nederland?
  rond 5000 v.C 
 • landbouwoverschot
  oogt die een boer niet zelf nodig heeft
 • Tot wanneer was de laatste ijstijd?
  tot 11.500 v.C
 • landbouw stedelijke samenleving
  samenleving waarin de meeste mensen leven van landbouw , terwijl de minderheid van de bevolking leeft in steden van ambachten en handel
  • tot 3000 v.C = Tijd van jagers en boeren   


  • tot 11.500 v.C = Laatste ijstijd  


  • Vanaf 45.000 v.C = De moderne mens bevolkt Europa   


  • 15.000 v.C = Grotschilderingen van Lascaux    


  • 13.000 v.C = Tovenaar van Les Trois Frères    


  • 10.000 v.C = Landbouwrevolutie in het Midden-Oosten  


  • 6000 v.C = Eerste landbouw in Griekenland  


  • 5000 v.C = Eerste landbouw in Nederland  


  • 3500 v.C = Eerste steden in Irak  


  • 3300 v.C = Ötzi  


  • 3300 v.C = Uitvinding spijkerschrift in Irak  


  • 3000 v.C = Uitvinding hiërogliefenschrift in Egypte  
 • ruilhandel
  kopen en verkopen van producten door ze tegen elkaar te ruilen
 • specialiseren
  je richten op 1 bepaalt beroep
 • welvaart
  als er veel rijkdom is
 • ambtenaar
  persoon die werkt voor een regering
 • belasting
  betalen van goederen of geld aan de regering
 • expansie
  uitbreiding van grondgebied van een staat
 • heerschappij
  bestuur of regering
 • inscriptie
  tekst gegraveerd in steen of metaal
 • irrigatie landbouw
  landbouw met kunstmatige bevloeiing
 • koning
  hoogste bestuur van een staat
 • koninkrijk
  rijk met een koning
 • krijgsgevangen
  iemand die in de oorlog door de vijand is gevangen
 • rijk
  gebied onder een regering
 • onderdaan
  persoon waarover een vorst regeerd
 • politiek
  alles wat te maken heeft met het besturen van een land
 • priester
  godsdienstig leider
 • regering
  bestuur van een land of gebied
 • staat
  gebied onder een regering
 • tempel
  gebouw waar een god word vereerd
 • volk
  grote groep mensen zoals de bewoners van een staat
 • vorst
  hoogste bestuurder van een staat
 • adel
  hoog sociale groep die bestaat uit edelen
 • erfelijk
  als dingen van ouders op kinderen overgaan
 • slaven
  mensen die niet vrij zijn maar bezit van een ander
 • hoogontwikkeld
  gevorderd in de ontwikkeling
 • kunst
  het maken van mooie dingen
 • processie
  plechtige optocht
 • reliëf
  beeldhouwwerk dat gedeeltelijk vast zit op een vlakke ondergrond
 • techniek
  weten hoe je iets moet doen en je kennis ook toepassen
 • traditie
  oud gebruik
 • zuil
  rechtopstaande steen vaak een pilaar waarop een dak rust
 • christendom
  godsdienst van christenen is gesticht door jezus christus in het begin van de 1e eeuw
 • feit
  als jij aanneemt dat iets in het verleden werkelijk zo was
 • islam
  godsdienst gesticht door Mohammed  in 622
 • jodendom
  godsdienst voor joden gesticht door abraham omstreeks 1750 vc
 • migrant
  persoon die in een ander land gaat wonen
 • monotheïstisch
  met 1 god
 • overlevering
  verhaal dat mondelings is doorvertelt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is liefdadigheid
dat is dat mensen iets krijgen zonder er iets voor terug te hoeven doen
wat is een uitkering
geld van de overheid om van te leven
protestanten:
 • ARP
 • SGP
 • CHU
 • NCRV
katholieken:
 • RKSP
 • volkskrant
 • kro

liberalen:
 • liberale staatspartij
 • de telegraaf
 • avro
socialisten:
 • SDAP
 • HET PAROOL
 • VARA
welke 4 zuilen zijn er?
 • socialisten
 • liberalen
 • katholieken
 • protestanten

wat is een schoolstrijd
de strijd van confessionelen voor hun eigen scholen tegen de liberalen die toen veelmacht hadden
wat was er in 1917
kregen de protestanten het overheidsgeld om hun eigen school te beginnen
wie was de knokploeg van de nazi's in 1938
de SA