Summary geschiedenis werkplaats vwo 2

-
906 Flashcards & Notes
302 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "geschiedenis werkplaats vwo 2". The author(s) of the book is/are noordhoff uitgevers. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - geschiedenis werkplaats vwo 2

 • 1 Renaissance en Opstand

 • hoe heet ik
  nathalie
 • 1.1 een nieuwe tijd

 • wie verbeterde de kalender en in welke tijd

  de paus omstreeks 1500

 • wanneer is Durer geboren ?

  1471 in neurenberg

 • er veranderde veel in de Europese samenleving

 • wanneer kwam de nieuwe tijd ?

   

  omstreeks 1500 

 • voor de nieuwe tijd mocht een meester slechts 1 leerling en 2 gezellen in dienst hebben.

  maar in de 16de eeuw waren er ondernemende meesters ( iemand met een bedrijf ) mocht meer mensen in dienst hebben.

 • waarom mochten er in de 16de eeuw ondernemende meesters meer mensen in dienst hebben?

  omdat de bedrijven sneller konden produceren en meer konden verdienen

 • en door die ontwikkeling zorgde ervoor dat gilden hun regels stap voor stap versoepelden.

 • voor de nieuwe tijd mocht een meester slechts 1 leerling en 2 gezellen in dienst hebben.
  maar in de 16de eeuw waren er ondernemende meesters ( iemand met een bedrijf ) mocht meer mensen in dienst hebben.
  Omdat de tijd belangrijken begon te worden gingen de mensen dus ook efficienter werken. Ze gingen meer en sneller produceren.
 • wat werd er steeds belangrijker in Europese economie ?

  Goed omgaan met tijd.

 • wat voor klok hadden uitvinders uitgevonden in de 13de eeuw?

  mechanische klokken met radarwerken waarop je de dag 24 uur kon aflezen.

   

 • Tijd werd geld

 • wat hadden uitvinders uitgevonden in de 13de eeuw?
  mechanische klokken met radarwerken waarop je de dag 24 uur kon aflezen.
 • wat wordt er vanuit gegaan in de christelijke jaartelling

  het zonnejaar die duurt 365,24219

 • wie was een beroemd kunstenaar ?
  Albrecht düder 
 • wanneer begon de vroegmoderne tijd ?

  vanaf 1500 tot 1800

 • wat gebeurde er met de kunstenaren in de nieuwe tijd?
  die gingen dingen tekenen die heel erg echt leken en zo kregen ze meer aanzien in de nieuwe tijd
 • wanneer begon de tijd van ontdekkers en hervormers ?

  vanaf 1500 tot 1600

 • wat werd steeds belangrijker?
  goed omgaan met de tijd
 • wat is een maanmaand?
  het begrip maand is afgeleid van de maan die om de aarde draait. dat duurt 29 dagen, 12 uren , 44 min. en 3 seconden.
 • sinds wanneer werden er klokken op torens gezet?
  rond 15de eeuw, waardoor burgers konden zien en horen hoe laat het was.
 • wat werd tijd?
  geld
 • wat konden ondernemers sinds me mechanische klok?
  efficienter met hun tijd omgaan tijd werd dus geld
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat was de eerste democratische revolutie in de geschiedenis
De amerikaanse revolutie
Wat is een grondwet
Een wet waarin staat hoe een land geregeerd wordt en wat de grondrechten van burgers zijn
Welke staat werd een federatie en wat is dat
Amerika, dat is een verbond van staten, een staat waarin het staatsgezag is verdeeld tussen een centrale staat en deelstaten
Wat is dekolonisatie
Het onafhankelijk worden van kolonies
Waarom erkende de britse regering in 1783 de onafhankelijk van de vs
De vs had de onafhankelijkheids-oorlog gewonnen met spaanse en franse hulp
Wanneerbesloot amerika zich helemaal los te maken van groot-britannie
1776 4 juli
Wat waren de politieke idealen tijdens de verlichting
Dat de mens gelijk geschapen is, dat zij van hun schepper bepaalde onvervreemdbare rechten hebben gekregen waaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk
Waar was de boston tea party het begin van
Van de Amerikaanse revolutie
Wat houdt de driemachtenleer in
Dat de macht van een staat uit drie onderdelen bestond: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.
Deze drie machten mochten niet in een hand zijn.
Het parlement moest de wetten maken,
de regering moest de wetten uitvoeren
en de onafhankelijke rechters moesten volgens de wetten rechtspreken
De verlichting zorgde ook voor de afschaffing van slavernij, noem hier het begrip voor
Abolitionisme