Summary Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek

-
467 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek ". The author(s) of the book is/are Noordhoff Uitgevers B V. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats / 2 Vwo / deel Informatieboek

 • 2 Ontdekking en verovering

 • Wie veroverde Constantinopel, en in welk jaar?
  Constantinopel werd in 1453 veroverd door de Ottomanen.
 • Wie kwam in India aan en in welk jaar?
  In 1498 kwam Vasco da Gama aan in India.
   
 • Wie veroverde het Azteekse rijk en in welk jaartal?
  Cortés veroverde in 1519 het Azteekse rijk.
 • Wie veroverde het Incarijk en in welk jaar?
  In 1532 veroverde Pizarro het Incarijk.
 • Wanneer was de Slag bij Lepanto?
  In 1571 was de Slag bij Lepanto.
 • Wanneer kwam de eerste Nederlanders aan in Indonesië?
  In 1596 kwam de eerste Nederlanders aan in Indonesië.
 • Wanneer was de tijd van Ontdekkers en Hervormers?
  De tijd van Ontdekkers en Hervormers duurde van 1500 tot 1600.
 • In welke periode was de Vroegmoderne tijd?
  De Vroegmoderne tijd was van 1500 tot 1800.
 • Hoe werd de tijd van 1500 tot 1800 genoemd?
  De Vroegmoderne Tijd.
 • Wanneer was de Tijd van Steden en Staten?
  De Tijd van Steden en staten was van 1000 tot 1500.
 • Hoe werd de tijd van 1500 tot 1600 genoemd?
  De Tijd van Ontdekkers en Hervormers.
 • Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste volgorde qua jaartal.

  - Eerste Nederlanders in Indonesië 
  - Pizarro verovert het Incarijk
  - Ottomanen veroveren Constantinopel
  -Slag bij Lepanto
  -Vasco da Gama komt aan in India

  -Cortés verovert het Azteekse rijk
  - Ottomanen veroveren Constantinopel
  -Vasco da Gama komt aan in India
  -Cortés verovert het Azteekse rijk
  - Pizarro verovert het Incarijk
  -Slag bij Lepanto
  - Eerste Nederlanders in Indonesië 

 • Hoe werd Oost-Azië vroeger genoemd?
  Oost-Azië werd vroeger Indië genoemd.
 • Door wie en in welk jaartal werd Amerika ontdekt?
  Amerika werd op 11 oktober 1492 ontdekt door Columbus.
 • Wat dacht Columbus dat hij had gevonden?
  Hij dacht dat dat hij een Westelijke route naar Indië had gevonden.
  Maar later bleek dat hij een deel van de wereld had ontdekt dat de Europeanen nog niet kenden.
 • Namens welk land nam Columbus Amerika in?
  Columbus nam Amerika in voor Spanje.
 • Welke rijkdommen waren er in Indië in die tijd te vinden?
  In die tijd waren er in Indië: specerijen, goud en zilver te vinden.
 • 2.1 Veranderingen in het Middellandse Zeegebied

 • Wanneer vertrok Marco Polo van Venetië naar China en hoe lang duurde die reis?
  Hij vertrok in 1271 en die reis duurde 25 jaar.
 • Welk boek schreef de celgenoot van Marco Polo en waar ging het over?
  Hij schreef Il milione, het beroemste verhaal over Oost-Azië en de weg die specerijen vanuit dat deel van de wereld naar Europa aflegden. Het inspireerde zeelieden als Columbus om op zoek te gaan naar een eigen zeeweg naar Indie". 
 • Wanneer waren de laatste kruistochten?
  De laatste kruistochten waren in de 13de eeuw.
 • Wat gebeurde er toen de Venetianen in aanraking kwamen met de Arabische cultuur en wetenschap?
  Ze konden toen veel Geografische en technische kennis overnemen die hen in Europa een grote voorsprong bezorgde in de zeevaart.
 • Wat is een sultan?
  Een sultan is een islamitische vorst.
 • Wanneer werd Constantinopel ingenomen door de Sultan Mehmet II en tegen wie vocht hij?
  Constantinopel werd in 29 mei 1453 ingenomen door de Sultan en hij vocht tegen keizer Constantijn XI.
 • Hoe word de val van Constantinopel en daarmee het einde van het Byzantijnse rijk ook wel beschouwd?
  Als het einde van de Middeleeuwen.
 • Wat is een Grootmacht?
  Een grootmacht is Een Machtig Land.
 • Wanneer werden Isabella en Ferdinand koning en koningin?
  Ze werden koning en koningin in 1479.
 • Wanneer won Spanje van Granada?
  Ze wonnen in 1492 van Granada dat zich toen overgaf.
 • Wanneer werd Hongarije door de Ottomanen verslagen?
  Dat gebeurde in 1526.
 • Tussen welke jaartallen veroverde de Ottomanen  vrijwel de gehele oost- en zuidkust van de Middellandse Zee?
  Tussen 1516 en 1574.
 • In welk jaar bundelde Venetië Rome en Spanje hun leger om de Ottomanen te verslaan?
  Dat gebeurde in 1571.
 • Welke handelscontacten waren er in de Middellandse zee?
  Er waren handelscontacten tussen de Europeanen en Arabieren. Arabieren vervoerden goederen uit Azië en Afrika naar de havens van de Middellandse Zee. Italiaanse handelaren vervoerden ze naar verschillende delen in Europa. In de Arabische havensteden aan de Middellands Zee waren vooral de Venetiaanse  kooplieden succesvol. Ze hadden eigen handelsposten en kregen recht om zich te vestigen in speciale wijken.
 • Hoe werd het Byzantijnse rijk ook wel genoemd?
  Het oude Oost-Romeinse rijk.
 • Wie, wanneer en onder welke leiding werd het Ottomaanse (of Osmaanse) rij veroverd.
  Het Ottomaanse rijk werd door de Turken veroverd vanaf 1300 onder leiding van hun vorst Osman.
 • Welke gevolgen had de verovering van Constantinopel?
  Het maakte de handel tussen Azië en Europa een stuk moeilijker. De Venitiaanse en Genese kooplieden verloren hun bevoorrechte positie en de handel viel vrijwel stil. De Europeanen moeten nu zelf de weg naar Indië zien te vinden.
 • Welke twee grootmachten kun je onderscheiden en waar lagen ze?
  Aan het oosten van het Middellandse Zeegebied ontwikkelde zich het Ottomaanse rij, aan de westkant ontwikkelde zich de staat Spanje.
 • Wie was de  vijand van Spanje?
  Het islamitische sultanaat van Granada dat ondanks bescheiden omvang een toonbeeld van weelde en hoogstaande wetenschap was. 
 • Welke Ottomaanse veroveringen zijn er?
  Constantinopel, Grote delen van de balkan en Hongarije.
 • Welke stad wilde de Ottomanen veroveren maar lukte niet en waarom?
  Ze probeerde Wenen te veroveren  maar de stad sloeg de aanvallen af. Het Ottomaanse rijk moest door ziekte, voedseltekort en winterkou de de strijd staken.
 • Wie waren de opvolgers van Ferdinand en Isabella in Spanje?
  Karel V en Filips II.
 • Wie was in het westen van het Middellandse Zeegebied een nieuwe grootgmacht geworden?
  Spanje
 • Welke partijen vochten in 1571 tegen de Ottomanen?
  Spanje, Venetië en Rome.
 • Waar werd de strijd tegen de Ottomanen geleverd en met welke middelen?
  Voor de Griekse westkust, met meer dan 400 schepen vol met soldaten, een van de grootste zeeslagen.
 • Welke vloot won de slag tegen de Ottomanen en wat werd hiermee bereikt?
  De christelijke vloot (Spanje, Venetië en paus van Rome) waardoor de Ottomaanse macht beperkt bleef tot het oostelijke Middellandse Zeegebied. Hiermee kwam de Ottomaanse opmars tot stilstand..
 • Wanneer en hoe ontstaat de staat Spanje en uit welke gebieden kwamen deze vorsten.
  In de 15e eeuw ontstond de staat Spanje door het huwelijk van de vorsten van Castilië (Isabella) en Aragón (Ferdinand). In de 16e eeuw werd Spanje de grootmacht in het westen van het Middellandse Zeegebied. 
 • Waar en wanneer versloeg Spanje de Ottomanen.
  In 1571 in de zeeslag bij Lepanto waardoor de Ottomaanse opmars overzee tot stilstand kwam.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
wanneer eindigde de oorlog en hoe ?
in 1648. bij ondertekening van de vrede van munster erkende spanje de soevereniteit van nederland. 
waarom is het bijzonder dat nederland zonder vorst verder ging?
in de 16e werden bijna alle europse landen geregeerd door een vorst. 
wanneer en hoezo besloot nederland --> republiek der verenigde nederlanden te worden ?
in 1588 toen de militairen voor de noordelijke gewesten (gemeenten) waren besloot de staten-generaal zonder vorst verder te gaan. 
Hoe en wanneeer begon de nederlandse opstand ofterwel de tachtigjarigeoorlog ?
in 1568 toen Willem met huurlegers de nederlanden vinnenviel om alva te verdrijven. Maar de eerste poging mislukte , toen 4 jaar later kwamen er water geuzen en die namen Den Briel in. En er waren steeds meer steden tegen Alva. 
Wat is de raad van beroerten
een speciale rechtbank die de doodstraf oplegde aan deelnemers die meededen aan de beeldenstorm 
Wat is een beeldenstorm
hier werden beelden en schilderijen vernield in honderden kerken en kloosters omdat de calvinisten tegen het katholieke geloof waren 
Hoe is de naam geuzen ontstaan
Een groep lage edelen trok naar de landvoogdes om strafvermindering. De landvoogdes vond het een raar stel omdat ze niet op een paard kwamen. Haar adviseur zei dat het bedelaars waren (gueux) waren. De edelen namen deze naam over als eretitel. 
Wat was de zuys van filips de 2e
zij was landvoogdes in Brussel 
Waarom waren de nederlanders boos op filips de 2e?
1) omdat hij nog meer dan zijn vader de centralisatiepolitiek wilde voeren verdrong hij de nederlanders van belangrijke posities in brussel  
2) omdat hij hoge belastingen vroeg. 
3) omdat hij fel tegen het calvinisme was