Summary Geschiedeniswerkplaats

-
103 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Geschiedeniswerkplaats". The author(s) of the book is/are Dik Verkuil, Bernadette Hijstek, Tom van der Geugten, Erik Betten. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geschiedeniswerkplaats

 • 1 De tijd van jagers en boeren

 • Taakverdeling en rolverdeling was ...?
  heel duidelijk bepaalt 
 • mannen deden
  vissen, jagen op beren herten etc.
 • vrouwen deden
  voor kinderen zorgen en paddenstoelen, bessen en noten verzamelen
 • waardoor konden de jagers-verzamelaars goed overleven?
  door hun kennis van de natuur
 • wat houdt kennis van de natuur in?
  weten welk voedsel eetbaar of giftig is en hoe dieren zich gedroegen, ook waar water en voedsel te vinden is was belangrijk1
 • wanneer ontstond het schrift?
  in het Midden-Oosten rond 3000 v.c. 
 • 1.2 het ontstaan van de landbouw

 • wanneer begonnen 'boeren' zelf Tarwe en gerst te oogsten?
  rond 8000 v.C.
 • rond 8000 v.C. gingen mensen ook werken met vee....?
  ze gingen zwijnen, schapen en geiten temmen. zo ontstond de veeteelt
 • hoe wordt het veranderen van nomadisch bestaan naar vaste leefplaats genoemd?
  een sedentaire leefwijze
 • 1.3 De eerste steden

 • Kenmerkend aspect 1.1 is?
  De levenswijze van jager-verzamelaars
 • kenmerkend aspect 1.2 is?
  het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
 • Kenmerken aspect 1.3 is?
  het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
 • wat maakte de prehistorie tot een eind?
  het ontstaan van de eerste stedelijke beschavingen in Mesopotamie samen met de uitvinding van het schrift
 • waarom was de beloning van dijken bouwen groot?
  omdat de oevers zeer vruchtbaar waren
 • eerste steden?
  vanaf 3500 v.C. groeiden tientallen dorpen uit tot steden
 • hoe ontstond het griekse alfabet?
  uit het Egyptische schrift
 • 1.4 Begrippen H1

 • Begrip agrarisch
  heeft te maken met landbouw
 • Begrip cultuur
  denken en doen van een groep
 • Begrip landbouw/agrarische revolutie
  ingrijpende verandering waarbij mensen overgaan van jager-zamelaar samenleving naar een landbouwsamenleving
 • Begrip landbouwsamenleving Agrarischesamenleving
  maatschappij met landbouw als belangrijkste middel van bestaan
 • Begrip landbouwstedelijke samenleving
  maatschappij waarin een minderheid van de bevolking in steden met handel en nijverheid woont
 • Begrip stad
  van het platteland afgescheiden plaats waar relatief veel mensen wonen
 • Begrip Mythe
  verhaal waarin goden of andere bovennatuurlijke wezens een hoofdrol spelen
 • Begrip nijverheid
  het maken en bewerken van goederen
 • Begrip polytheïsme 
  godsdienst met veel goden
 • Begrip sedentaire leefwijze
  leven op een vaste woonplaats
 • Begrip tijd van jagers en boeren
  eerste tijdvak tot omstreeks 300 v.C.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.